"Potępienie fałszywych ewangelii"

Szymon Matusiak