"Uzdrowienie przy sadzawce Betezda"

Szymon Matusiak