SZYMON MATUSIAK - kazania

 

Szymon Matusiak jest dzisiaj z łaski Bożej ewangelicznym chrześcijaninem i kaznodzieją. Tłumacz i korektor kilkunastu książek chrześcijańskich oraz autor szeregu artykułów i opracowań biblijnych. Tłumaczy mówców anglojęzycznych. Współredaguje czasopisma Głos Ewangeliczny i Ziarno Prawdy oraz prowadzi wykłady z tematyki doktryn biblijnych oraz biblijnego stosunku do nauk organizacji Świadków Jehowy. Czynnie zaangażowany w pomoc ofiarom sekt. Żonaty, ma syna Tymoteusza. Świadectwo nawrócenia.

 

 

wyświetl autora ....  
wyświetl temat ....  

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA
Odtwórz Dzieci światłości 2018-05-01 Dzieci światłości Szymon Matusiak