"ODSTĘPSTWO - 6 - Ewangelia Jana 16 i krzyż"

Dave Hunt