Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

ŻONA STARSZEGO


Ale mam nieco przeciwko tobie - że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, by uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bałwanom. Dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała. Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą wtrącę w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków. A jej dzieci porażę śmiercią. I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według waszych uczynków. Wam zaś i pozostałym w Tiatyrze, którzy nie mają tej nauki i którzy nie poznali - jak mówią - głębin szatana, oświadczam: Nie nałożę na was innego brzemienia. Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. (Obj 2:20-29)

Greckie słowo tłumaczone w tym miejscu jako „kobieta”, można również interpretować jako „żona”, co oznacza, że Jezabel mogła być żoną posłańca tego kościoła. To mogło czynić tę sytuację znacznie trudniejszą. Gdyby ten posłaniec był pokornym uczniem Pana i gdyby nauczył się ''nienawidzieć'' swoją żonę, tak jak uczy tego Jezus w Ewangelii Łukasza 14:26, to nie byłoby żadnego problemu. Ale on widocznie kochał ją bardziej niż Pana i jego kościół. Dlatego nie chcąc jej urazić, pozwalał jej na chodzenie własnymi drogami. W taki sposób został skażony kościół w Tiatyrze, i tak zostaje skażonych wiele kościołów dzisiaj.

 

Już wiele kościołów zostało zniszczonych przez ''Jezabelle'', będące żonami słabych i zniewieściałych starszych. Taka kobieta stara się dominować na zebraniach kościoła, poprzez głośne mówienie językami lub tłumaczenie własnych „języków”, długie modlitwy, lub inne niebiblijne metody. Ona może wpływać na decyzje starszych, poprzez oddziaływanie na swojego męża w domu. Głupcami są starsi, którzy po omówieniu spraw kościoła na radzie starszych, idą do domu i weryfikują je ze swoimi żonami. Następnie po wypraniu im rozumu przez ich małżonki, ci zniewieściali mężczyźni wyrażają ''swoje'' nowe poglądy na kolejnej radzie starszych!!! I tak są zmieniane decyzje rady starszych, które zostały już raz podjęte!!! W taki sposób tajemna moc Jezabel ma wpływ na kościół!!!

 

W innym przypadu, Jezabel może być kobietą, która ma cielesny wpływ na któregoś ze starszych. Niektórzy starsi, mają żony z tak silną osobowością i z taką siłą perswazji, że nawet pozostali mężczyźni w kościele, w tym nawet inni starsi, boją się ją napomnieć. Czasami, boi się jej nawet własny mąż.

 

Niemożliwe jest budowanie Ciała Chrystusa, jeżeli starsi pozwalają na dominowanieś kobietom. Żona starszego musi być wzorem „cichego i łagodnego ducha”, troszcząca się szczególnie o to, by być niewidoczną. Ona nie ma być asystentką pastora, dyrygentką chóru i administratorką zboru i osobą od zakulisowego rządzenia zborem, ale powinna być niewidocznym pomocnikiem swojego męża. Dzięki Bogu, że istnieją jeszcze żony, które są prawdziwymi pomocnikami dla swoich mężów sprawujących funkcję starszego i które znają granice w których mogą się poruszać. Błogosławiony jest starszy mający taką żonę.

 

Każdy starszy musi zwracać szczególną uwagę na kobiety, które w jakikolwiek sposób dążą do odgrywania wiodącej roli w kościele. Taka kobieta na pewno będzie miała ducha Jezabel. Jeśli da się jej wolną rękę, to na pewno stanie się ona narzędziem szatana, by powoli lecz konsekwentnie niszczyć taką społeczność. „Cudzołóstwo” wspomniane w wersecie 20, dotyczy oczywiście cudzołóstwa duchowego, ponieważ nie możliwe jest, by sprawiedliwy Bóg karał śmiercią niewinne dzieci zrodzone z cudzołóstwa fizycznego. Duchowe cudzołóstwo jest jednak znacznie bardziej niebezpieczne od fizycznego, ponieważ jest mniej widoczne. Religijny nierząd zawsze wynika z nauczania taniej łaski, która prowadzi do tolerancji grzechu. Nieposłuszeństwo w małych rzeczach i ''małe'' niewierności są zawsze wtedy tuszowane. Takie nauczanie buduje tylko Babilon, czyli wielką nierządnicę. I właśnie to potępia Pan Jezus w tym miejscu.

 

                                                                                                Zac Poonen

 

Powyższy tekst jest fragmentem książki pt: ''Ostateczny Tryumf''

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <