Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

POKONYWANIE SZATANA PRZEZ WIELBIENIE


W Psalmie 8:2 jest stwierdzenie, które Jezus wypowiedział w świątyni kiedy małe dzieci wielbiły Boga. W Ewangelii Mateusza 21:15-16 czytamy, że gdy Jezus wjeżdżał na oślęciu do Jerozolimy, to ludzie trzymali gałązki palmowe i rozpościerali swe szaty na Jego drodze, a gdy przybył do świątyni, to dzieci wołały „ Alleluja, Hosanna Synowi Dawidowemu”. Natomiast arcykapłani, którzy nie lubili hałasu, uważali, że jedyny sposób na wielbienie Boga jest w ciszy i powadze, niczym na pogrzebie. Również i dzisiaj są osoby które myślą, że jedyny sposób na wielbienie Boga jest w ciszy i powadze, niczym na pogrzebie. Ja wierzę całym moim sercem, że w kościele jest miejsce na uwielbianie Boga w ciszy, ale że również jest miejsce na uwielbienie w okrzykach i radości, które również jest miłe Bogu, ponieważ Biblia mówi „Wykrzykuj Panu radośnie”.

 

My uwielbiamy Boga w głębokiej ciszy, ale również i okrzykami radości. Nie zawsze jest tylko w ciszy, ani nie zawsze tylko w okrzykach, ale tutaj to było całkowicie na miejscu, że dzieci były radosne i w taki sposób wielbiły Boga. Czy widziałeś jak ludzie uwielbiają zawodników, którzy wygrali mecz krykieta? Na przykład będąc na meczu Indie przeciw Pakistanowi, kiedy Indie zdobywają gola. Wyobraź sobie jak cały stadion wpada w euforię? Dlaczego więc Chrześcijanie nie maja być podekscytowani tym, że Jezus przebaczył ich grzechy, że pokonał diabła i moce ciemności na Krzyżu, i że niebawem powróci w chwale i ustanowi swoje królestwo na ziemi - dlaczego mają wyglądać na załamanych kiedy są w Bożej obecności.

 

Jezus był zachwycony gdy słyszał uwielbienie dzieci, a arcykapłan krytykował je za to. Jezus zacytował mu wtedy Psalm 8:2, mówiąc: „Czy nie słyszeliście, że napisano: Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela”. Widzimy więc, że napisano tutaj, że przez wielbienie Bóg zamyka usta wrogowi. Bardzo ważne jest abyśmy zrozumieli, że poprzez wielbienie Boga, zamykamy usta diabła. Często nie możesz zamknąć ust diabła ponieważ nie wielbisz Boga.

 

Diabeł nienawidzi wielbienia. On nienawidzi wielbienia w domu, nienawidzi wielbienia w życiu, nienawidzi wielbienia w kościele. On czyni ludzi zgryźliwymi, smutnymi, narzekającymi i ciągle żalącymi się, bo wtedy może dominować w ich życiu i w ich rodzinach. Szatan nie znosi szczerego okazywania miłości Bogu, z tej też przyczyny nie może przebywać w niebie, bo w niebie wszyscy aniołowie śpiewają pieśni pochwalne dla Boga. Diabeł nie może wytrzymać w takiej atmosferze. On nie znosi tez kościoła w którym ludzie wielbią Boga, śpiewają mu pieśni i za wszystko dziękują. Zapewniam cię, on nie może sobie tam znaleźć miejsca. Nie będzie go też w domu, w którym ludzie wielbią Boga. On nie może działać w życiu, ani w sercach ludzi, którzy wielbią Boga.

 

Gdy Jezus zobaczył małe dzieci chwalące Boga, to był podekscytowany, ponieważ przypomniało mu się Niebo - Jego dom. Jezus żyjąc w niebie, zawsze widział aniołów wielbiących Boga głosem tak potężnym, niczym grzmot, a kiedy przyszedł na ziemię, to w Nazarecie zobaczył ludzi narzekających, użalających się i smutnych. On czuł z tego powodu smutek, ale od czasu do czasu, widział też sytuacje takie jak ta, gdzie dzieci chwaliły i uwielbiały Boga, i to przypominało mu jego dom w Niebie. Jednak religijni ludzie nie mogli tego zrozumieć i nie mogli nawet znieść tego rodzaju wielbienia. To nam pokazuje, że w rzeczywistości mieli oni społeczność z diabłem. Diabeł nienawidzi takiego wielbienia, i ci religijni ludzie również nienawidzili tego rodzaju uwielbienia. A jak to jest w twoim życiu? Czy dajesz przystęp diabłu przez ciągłe narzekanie i użalanie się nad sobą?

 

W Psalmie 8 czytamy, że poprzez wielbienie z ust niemowląt ugruntowana jest moc, aby zamknąć usta wroga i poskromić mściciela. Kiedy patrzymy na Chrześcijan wokół nas, to najczęściej możemy zobaczyć jak szatan odnosi sukcesy. Zazwyczaj czyni to na dwa sposoby. Zupełnie zakazuje głośnego wielbienia i tak właśnie uczynił w wielu kościołach, domach i życiu wielu ludzi u których nie ma głośnego wielbienia. Jeśli jednak nie uda mu się w ten sposób, to ma drugą taktykę, polegającą na tym, że ludzie uwielbiają Boga nieszczerze, wypowiadając ustami to, co nie jest prawdą w ich sercach. Mamy więc kościoły gdzie w ogóle nie chwali się Boga i kościoły gdzie jest to tylko obrządek rytualny, który nie funkcjonuje w ich codziennym życiu, ale tylko niedzielę rano. Diabeł odnosi tutaj sukces w obydwu przypadkach, ale czego szuka Bóg? Bóg szuka kościołów, domów i osób, którym zależy na tym, aby wyrzucić diabła ze swojego życia, domu i kościoła poprzez szczere dziękczynienie.

 

Szatan nienawidzi szczerego wielbienia Boga, ponieważ, tak jak widzimy w Psalmie ósmym, w ten sposób traci nad tobą moc. Puste pieśni uwielbienia, które nie pochodzą z uświęconego życia i szczerego serca, nie mają zupełnie żadnej mocy. Jednak jeśli pochodzą one z czystego serca, naprawdę oddanego Bogu, to mają niesamowitą moc. Gdy Izraelici wielbili złotego cielca, to też nazywali go Jahwe i wołali do niego „Jahwe”? Mojżesz i Jozue słyszeli to z daleka, ale wiedzieli, że nie było to prawdziwe uwielbienie. To było puste i gołosłowne, bo w centrum ich uwielbienia była nieprawość. To zdarza się również i dzisiaj. Ludzie mogą głośno śpiewać i chwalić Boga, a w centrum tego uwielbienia może być nieprawość. Jednak jeżeli wielbienie pochodzi ze szczerego serca, wtedy możesz być całkowicie pewien, że ma ono moc nawet przegonić diabła. Dlaczego nie miałbyś zacząć praktykować tego od dzisiaj?

 

                                                                                             Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <