"016 Czy jesteś solą ziemi i światłością świata"

bdk