Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

PRZEJAWY DUCHA NIEBIOS

 

Działanie Ducha Świętego jest najbardziej niewidocznym ze wszystkich Bożych działań. On zachęca i pomaga w cichy i niewidoczny sposób, nie szukając uznania za swoją pracę i nie chcąc być nawet rozpoznanym. On jest zadowolony tylko wtedy, gdy ludzie chwalą Boga Ojca i Jezusa, dlatego zawsze pozostaje poza kadrem. Cóż za piękna służba. Jeśli człowiek zostaje napełniony tym duchem, wtedy będzie do Niego podobny. Jego służba też będzie cicha i nie będzie szukał rozgłosu. Nie będzie przypisywał wszystkiego sobie, ani szukał ludzkiej chwały. Czy jesteś napełniony takim Duchem? Dzisiaj wielu ludzi uważa, że są napełnieni Duchem Świętym, jednak równolegle starają się zyskać rozgłos poprzez autoreklamę na portalach chrześcijańskich i przechwalanie się swoimi możliwościami, aby móc się na tym dorobić. To nie jest działanie Ducha Świętego. To jest działanie jakiegoś innego ducha, który się podszywa pod Ducha Świętego, a nasza rola w Kościele polega także na tym, żeby demaskować i ujawniać wszelkie oszustwa i duchowe mistyfikacje.

 

W Księdze Objawienia 4:10 widzimy jeden z aspektów nieba. Czytamy tam, że starcy „składali przed Bogiem swoje korony”. W niebie nikt nie będzie miał korony, poza Jezusem, bo całą resztą będą Jego dzieci. W niebie nie ma miejsca dla osób, którzy czują się więksi od innych. Ci, którzy w Kościele chcą uchodzić za wybitnych, wnoszą do Kościoła atmosferę piekła. Gdy stajemy przed Bogiem, to też się nie przechwalamy, tylko oddajemy Mu wszystko co mamy. W niebie, nikt nigdy nie będzie mógł powiedzieć: „To jest moje” - nawet o koronie, którą otrzyma.

 

Gdy atmosfera nieba zaczyna przenikać zbór, wtedy też nikt mówi, że coś tam należy do niego, bo wszystko uważa za Boże, aby Królestwo Boże mogło się rozprzestrzeniać na ziemi. Każdy skąpiec i egoista, który żyje dla samego siebie i szuka własnych korzyści jest niewolnikiem szatana. Wielkim bólem w Bożym sercu jest to, że miliony Jego dzieci na ziemi nie żyją ze sobą we wspólnocie. Wiele osób ma gorycz przeciwko innym, a inni są obłudnymi faryzeuszami, którym się wydaje, że Bóg wybrał tylko ich. Bóg jest przygnębiony tymi obydwoma grupami Jego dzieci, bo jedni i drudzy udaremniają Jego zamiary wzgledem Kościoła.

 

Najcenniejszym bratem i siostrą w każdym zborze jest ten, kto wnosi tam atmosferę nieba i stara się tworzyć wspólnotę między braćmi i siostrami. To nie musi być starszy. Każda osoba może się stać tak cenna dla braci i sióstr.

 

Zastanów się, czy w waszym zborze jest jakaś osoba, która wnosi powiew nieba na wasze spotkania albo do waszych domów. To są bardzo cenne osoby! Wystarczy, że taka osoba porozmawia z Tobą pięć minut i czujesz się tym zbudowany jakby niebo przyszło do Twojego domu! Ona jest tak czysta, że nie musi mieć Bożego objawienia odnośnie Pisma, ani nie musi wygłaszać kazań. Nie ma humorów, nie jest ponura i nie użala się na innych. Taki brat może nigdy nie zabierać głosu jako pierwszy (tak, jak lubi wiele osób). On może zabierać głos jako piętnasty i tylko przez trzy minuty, ale te trzy minuty będą podczas nabożeństwa niebiańskimi trzema minutami!

 

Spotkanie takiej osoby jest bardzo budujące, ponieważ świat nieustannie narzeka i szemra. Taka osoba jest jak chłodny prysznic w upalny dzień! Każdy z nas taki powinien być, bo Jezus taki był. Dlatego On chce aby wszyscy wnosili niebiański klimat na nabożeństwa!

 

 

 

                                                                                                 Zac Poonen

 

 

 

Manifesting the Spirit of Heaven / 30.10.2018

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <