KSIĄŻKI WARTE PRZECZYTANIA

  

POZNAJ SWOJEGO WROGA - Zac Poonen

Krótka, aczkolwiek bardzo treściwa broszurka brata Zac'a Poonen'a która w bardzo prosty sposób wyjaśnia skąd się wziął szatan, dlaczego Bóg go nie zniszczył i jaka jest rola szatana w życiu odrodzonych chrześcijan. Z tej pubikacji dowiesz się, jak szatan podchodzi odrodzonego człowieka, pod jakimi postaciami najczęściej przychodzi i czym nas najczęściej kusi.

 

 


 

DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA - Zac Poonen
+ PIĘĆDZIESIĄT CECH FARYZEUSZÓW

W wyniku cudownego Bożego działania udało nam się wydać w formie książki, cykl wykładów brata Zac'a Poonen'a, pt: Duchowe Prawdy Nowego Przymierza, wygłoszonych w głównym zborze Christian Fellowship Church w Bengalore (Indie). Dzięki Bożej łasce przerodziły się one w 35 książkę brata Zac'a, która została wydana wyłącznie w naszym kraju. Do książki dołączono drugą książkę Zac'a Poonen'a, pt: Pięćdziesiąt cech faryzeuszów, w której autor na podstawie Nowego Testamentu wskazuje wszystkie cechy charakteryzujące faryzeuszy. Jej treść może się wydać czytelnikowi nieco kontrowersyjna, gdyż w rzeczywistości jest ona niczym lustro, które obnaża je również u czytelnika tej książki. W trakcie jej czytania, każdy dostrzeże także w sobie wiele cech wymagających korekty, a czasami nawet upamię-tania i pokuty. Książka ma 340 stron i jest dostępna w miękkiej i twardej okładce. Zamówienia można składać na adres:   pio.zadlo@gmail.com   (Więcej tutaj)


 


BIBLIA  - PRZEKŁAD TORUŃSKI 2022

Toruński Przekład Nowego Przymierza to tłumaczenie z manuskryptów Tekstus Receptus, które zostało opracowywane przez biblijnie wierzących chrześcijan z „Fundacji Świadome Chrześcijaństwo”. W pracach nad tłumaczeniem i korektą brało udział wiele odrodzonych osób z całej Polski. Tłumaczenie oparto na greckim Tekście Przyjętym Erazma z Rotterdamu, z podanymi wariantami z Tekstu Większościowego. Najnowsza edycja została uzupełniona o Księgę Hioba, Księgę Rut, Księgę Estery, Księgę Jonasza i Lamentacje Jeremiasza. Wydanie posiada wiele cennych map i przypisów, które pozwalają lepiej zrozumieć odcienie znaczeniowe oraz kontekst oryginału. W naszej ocenie jest to jedno z najwierniej i najczytelniej oddanych tłumaczeń Nowego Testamentu, jakie dotychczas ukazały się w naszym kraju. Gwarantujemy, że tym przekładem będą zbudowane nawet te osoby, które poświęciły wiele lat na wnikliwe studiowanie Słowa Bożego.

 

 

 


BOGOWIE NEW AGE - Caryl Matrysciana

Caryl Matrisciana (1947-2016), była w przeszłości związana z ruchem hippisowskim, narkotykami, hinduizmem i wschodnim mistycyzmem. W książce pt: „Bogowie New Age” merytorycznie obnaża mistyczny spisek za którym stoją środowiska Teozoficzne i duchowi guru ruchu New Age. Książka z wyjątkową wnikliwością, w klarowny sposób ujawnia subtelne duchowe zagrożenia związane z religiami wschodu i mistyką ruchu New Age, wnikających w życie ludzi pod postacią mistycznych obrzędów i trendów duchowych, ruchów "przebudzeniowych" i różnego rodzaju sekt. Książka zawiera wiele istotnych informacji, szczególnie ważnych w naszych czasach, gdy etatowi duchowni popadają w ostry obłęd, a w ewangelicznych kościołach zaczyna panować duchowy chaos. Jako wstęp do tej lektury polecamy tekst z naszej strony, pt: „Ideologia New Age”.

 


KOBIETA JADĄCA NA BESTII - Dave Hunt

Brat Dave Hunt (1926 - 2013 ). Znany na całym świecie ekspert w tematyce proroctw biblijnych, wykładowca i autor książek. Jego najbardziej znane książki to: Pokój na świecie, a pojawienie się antychrysta, Twórcy Boga, oraz Zwiedzione Chrześcijaństwo, która jest przetłumaczona na język polski i dostępna na naszej stronie wraz z cyklem wyjątkowych wykładów (DVD i mp3), pt: Powrót do Biblijnego Chrześcijaństwa, w których autor ukazuje genezę i skutki akceptacji w kościołach psychologii i wierzeń typowych dla ruch New Age. Natomiast w książce „Kobieta jadąca na bestii zwraca uwagę, że skupianie uwagi na samym przyjściu antychrysta jest tylko połową ostrzeżenia zawartego w Księdze Objawienia. Biblijne wskazówki i wydarzenia mające dzisiaj miejsce na świecie ukazują, kim jest w rzeczywistości owa kobieta i jaka jest jej rola w nadchodzącym królestwie antychrysta. Zamówienia można składać na adres: veretpneumaministries@poczta.fm

 


ŻYDZI MESJANISTYCZNI - Baruch Moaz

Żydzi Mesjanistyczni to książka wyjątkowa z tej racji, że jest obiektywną oceną blasków i cieni współczesnego ruchu mesjanistycznego. Jej autor, mieszkaniec Izraela, Baruch Maoz jest Żydem zachowującym tradycje swego narodu, które nie są sprzeczne z Ewangelią. Jako Żyd Mesjani-styczny, a zarazem chrześcijanin oraz doświadczony duszpasterz, przedsta-wia biblijną analizę doktryn i praktyk ruchu mesjanistycznego. Czyni to w bardzo trzeźwy sposób, wskazując przy tym na potrzebę pewnych korekt we współczesnym ruchu mesjanistycznym. Niniejsza publikacja jest ważnym głosem w kwestii Prawa Mojżeszowego w życiu chrześcijan, ważności i miejsca narodu izraelskiego w Bożym planie oraz właściwych relacji uczniów Jezusa wywodzących się zarówno z narodu żydowskiego, jak i z innych narodów w Ciele Chrystusa. Ruch mesjanistyczny pokazuje, że wiara w Jezusa nie oznacza wyrzekania się swojego pochodzenia, jednak naród żydowski ciągle nie jest do Niego przekonany, ponieważ przez 2000 lat piętnowano Żydów wierzących w Jezusa jako odstępców od wiary. Dlatego mamy nadzieję, że będzie ona pomocna także osobom pochodzenia żydowskiego, które uwierzyły w Jezusa, lecz nie potrafią się w pełni odnaleźć we współczesnym chrześcijaństwie.

 


SĄDZIĆ CZY NIE SĄDZIĆ! - Edwin & Lilian Harvey

Czym jest sądzenie i jak sądzić? Kiedy sądzenie jest moim obowiązkiem? Książka omawia biblijne ostrzeżenie Pana Jezusa i nakaz apostolski, aby samodzielnie badać nasze otoczenie duchowe. Jest to pozycja niezbędna dla członków zakłamanych społeczności, gdzie samodzielne myślenie i trzeźwa ocena sytuacji jest traktowana jako osąd i krytykanctwo. Autorzy omawiają konieczność biblijnej oceny wszystkich znanych nauczycieli i proroków, jak również zaistniałych zdarzeń. Książka uczy prawidłowej oceny nowych ruchów i trendów pojawiających się w kościołach, osądzania ich nauk, oraz treści przekazywanych przez ich proroków, aby mieć pewność, że nie mamy doczynienia z posłańcami antychrysta. W dzisiejszych czasach, gdy fałszywe nauki zaczynają sięgać zenitu a zamykanie ludziom ust stało się normą, taka publikacja staje się pozycją konieczną aby nie dać sobie wmówić, że trzeźwe myślenie i duchowa rozwaga to cielesny osąd lub krytykanctwo. Polecamy wszystkim, jako pozycję obowiązkową.

 

 

 


KTO SIĘGA PO NASZE DZIECI?
Katrin Ledermann & Ulrich Skambraks

Katrin Ledermann, w latach 70-tych była znanym guru New Age, aż do momentu, kiedy odkryła korzenie tej filozofii. Od tamtego czasu, przestrzega przed zagłebianiem się w inne światy, w oparciu naukę Biblii. Książka odpowiada na pytania: Czy filmowi nadludzie i baśniowe potwory, mają tylko rozweselać nasze dzieci? Czy takie postacie mogą przejść do realnego świata dziecka i czy mają coś wspólnego z mocami ciemności, skłonnościami samobójczymi lub łamaniem prawa?

W jakim stopniu przemoc, okultyzm i magia kształtuje osobowość dzieci, i czy może je uzależniać? Wbrew pozorom, są to bardzo ważne pytania, gdyż rodzice i pedagodzy na ogół nie zastanawiają się dlaczego plastikowe zabawki, postacie z bajek i gier komputerowych zaczynają cieszyć się aż tak wielką popularnością. Katrin Ledermann ujawnia niejawny program edukacyjny, nakierowany na indoktrynację dzieci, za którym stoją konkretne środowiska, wprowadzające Nowy Porządek Świata. Jeśli kochasz swoje dziecko, to nie lekceważ takich ostrzeżeń.

 

 


CHCEMY WIĘCEJ JEZUSA - Dawid Wilkerson

Książka na czasie. W tej książce Dawid Wilkerson ostrzega Kościół i wskazuje drogę do owocnego życia duchowego. Wskazuje w niej na powiązania pomiędzy śmiercią własnego JA a owocnym życiem w Duchu. Pomiędzy płaczem nad grzechem a życiem w zwycięstwie; pomiędzy odwróceniem się od przyjemności tego świata, a poznaniem radości Pana. Pomimo bardzo jednoznacznego przesłania, ksążka zawiera też pewien niebezpieczny wątek, pozytywnie nakreślający pseudochrześcijańską uzdrowicielkę Kathryn Kuhlman, wynikający zapewne z ówczesnego poznania Dawida Wilkersona, pod którym się absolutnie nie podpisujemy.

 

„Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy kto was zabije będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą” (Ewangelia Jana 16:2)„Mówię wam to, abyście się nie potknęli. Nie bądźcie zaskoczeni, kiedy letni kościół was wyrzuci, ponieważ nie znają Mojego Ojca”. (…) Jeżeli znalazłeś się w zborze, który poznał prawdę i odwrócił się od niej, to nie zdziałasz tam wiele ani nic tam nie zmienisz – ale za to, oni mogą zmienić ciebie! „Jakaż społeczność światłości z ciemnością? (…) Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę” (2 List do Koryntian 6:14-17)


OSTATECZNY TRYUMF - Zac Poonen

Książka ''Ostateczny Tryumf'' nie jest ani wykładem dogmatycznym, ani chronologicznym wydarzeń końca, ale zbiorem myśli ucznia Chrystusa, odnoszącym się do naszego życia. Żadne pokolenie nie było tak blisko wydarzeń o których mówi ta księga, czyli trudnego okresu dominacji antychrysta i powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. Dlatego wszyscy uczniowie Chrystusa powinni w gotowości oczekiwać na Jego powrót. Dzięki tej prostej w przekazie książce, czytelnik będzie znacznie lepiej przygotowany, aby przestudiować Objawienie Jana samodzielnie i wziąć z niego kilka ważnych lekcji duchowych.


PDF utworzono w formacie dwustronicowym - dwie strony A5 na jeden arkusz A4


STRUMIENIE NA PUSTYNI - Lettie Cowman

Lettie Burd Cowman (1870-1960) wraz z mężem była na misji w Japonii i Chinach, tworząc tam Wschodnie Towarzystwo Misyjne. Książka ''Strumienie na pustyni'' to bardzo żywe słowa zachęty i pocieszenia oraz rozważania na każdy dzień roku, będące owocem jej bardzo trudnych doświadczeń życiowych. Na książkę składają się: Słowo Boże, osobiste świadectwa autorki oraz innych osób. Są to głębokie prawdy Boże, przemyślenia i świadectwa pisane przez osobę mającą głęboką relację z Bogiem. Książka jest nieocenionym wsparciem w trudnych chwilach.

 


ZWIEDZIONE CHRZEŚCIJAŃSTWO
Dave Hunt & Tom McMahon

Co musi się wydarzyć, aby Kościół przyjął napomnienie? Czy szatan powinien publicznie wyznać: "To Ja stoję za terapiami regresywnymi i bioenergoterapią oraz kieruję wizualizowanymi duchami przewodnikami i każę wam myśleć pozytywnie"? Czy ma on napisać oświadczenie, że "cudowne" sieciowe biznesy, są samofinansującymi się objektami kultu? W sferze religii zachodzi niepokojący proces infiltracji ewangelicznego chrześcijaństwa przez wschodnią duchowość napływającą ze Stanów Zjednoczonych, za pośrednictwem nauczycieli i proroków Ruchu Wiary. 

 


 


RADYKALNY KRZYŻ - A.W. Tozer

Krzyż Jezusa Chrystusa jest najbardziej rewolucyjną rzeczą, jaka kiedykolwiek pojawiła się wśród ludzi. Krzyż z czasów rzymskich nie znał kompromisu i nie robił nigdy żadnych ustępstw. Zwyciężał we wszystkich sporach, zabijając swojego przeciwnika i zmuszając go do milczenia na zawsze. Nie oszczędził nawet Chrystusa, lecz uśmiercił Go tak samo jak pozostałych. Zawieszono Go na krzyżu żywego, a sześć godzin później, gdy Go zdjęto, był martwy. Tak wyglądał krzyż, kiedy pierwszy raz pojawił się w historii chrześcijaństwa. (fragment książki)

 

 

 


OKULTYSTYCZNE ABC - Kurt E. Koch

Jest to książka dla duszpasterzy i osób noszących piętno okultyzmu. Dwadzieścia wskazówek pomocnych w uwolnieniu od mocy ciemności. Kurt E.Koch (1913-1987) przez 22 lata był pastorem w Badeni (Niemcy). Autor wielu publikacji na temat okultyzmu. Zajmował się ewangelizacją i służbą uwalniania oraz duszpasterstwem osób związanych demonicznie. Przez wiele lat był misjonarzem w Afryce, współpracując z misją Kwasizabantu, Erlo Stegena. Napisał ponad sto książek i publikacji na temat okultyzmu i pomocy duszpasterskiej osobom zniewolonym.      
NIE MARNUJ SWOICH ŁEZ - Paul E. Billheimer

Ludzkie cierpienie budzi odwieczne pytania i jest udziałem wszystkich mieszkańców ziemi. To, że cierpią poganie wydaje się logiczne: gdyż powodem tego jest grzech. Ale dlaczego cierpi sprawiedliwy i święty? Przez wieki, to pytanie zadawali sobie wszyscy chrześcijanie niezależnie od przynależności, gdyż nic nie jest tak głęboko okryte tajemnicą, jak ból i cierpienie dzieci Bożych. Czy więc można znaleźć odpowiedź na to pytanie, która pocieszy dusze udręczone cierpieniem? Paul E. Billheimer przedstawia cierpienie z perspektywy wieczności i wykazuje, że jest ono nieodłączną częścią Bożego planu, przygotowujacego oblubienicę Jezusa Chrystusa do sprawowania władzy w Królestwie Bożym.

 


WĘDRÓWKA PIELGRZYMA - John Bunyan

John Bunyan żył w latach 1628–1688. Podobnie jak tysiąc ośmiuset innych kaznodziejów purytańskich, został uwięziony na 12 lat za złama-nie ustawy króla Karola II, zabraniającej organizowania nabożeństw poza kościołem anglikańskim. Siedząc w więzieniu zaczął pisać Wędrówkę Pielgrzyma, której treścią są duchowe przeżycia człowieka, od chwili jego duchowego przebudzenia do momentu spotkania z Chrystusem. Książka pokazuje przeżycia każdego prawdzi-wego naśladowcy Chrystusa, w formie barwnych alegorii i bogatej symboliki, będących swoistą mapą duchową, na której każdy chrześcijanin może rozpoznać własne doświadczenia i zobaczyć ludzi z którymi miał styczność.

 


CZY ZDROWIE ZA WSZELKA CENĘ? - Samuel Pfeifer

W dobie silnej ekspansji medycyny alternatywnej, ściśle powiązanej z religiami wschodu i filozofią New Age, każdą ofertą dotyczącą poprawy naszego zdrowia, należy rozpatrywać nie tylko w sferze ciała ale i ducha. Dr. Samuel Pfeifer jest wykładowcą psychiatrii klinicznej i ordynatorem kliniki Sonnenhaldenstrasse w Szwajcari. Od wielu lat, zajmuje się też duszpasterstwem osób zniewolonych duchowo.  W swojej książce, zadaje pytanie: "co zyskasz, jeślibyś nawet cały świat pozyskał, ale poniósł szkodę na własnej duszy". Ta książka jest przestrogą dla osób, które w pogoni za zdrowiem nie zastanawiają się, do kogo się zwracają o pomoc. Ostrzeżega przed skutkami medycyny alternatywnej i jest pomocna przy diagnozowaniu skutków stosowania tych metod, tj: nękania, nocne omamy, niepokoje, depresje, nieuzasadnione lęki lub zaburzenia psychofizyczne, których podłożem nie są przyczyny somatyczne. 
 


BŁĘDNE DROGI UZDRAWIANIA - Dr. Manfred Heide

Dzisiaj coraz więcej ludzi pcha się w objęcia bioenergoterapeutów, medycyny niekonwencjonalnej lub samozwańczych szamanów i magów. Ludzie szukający tam uzdrowienia, często je otrzymują, nie zdając sobie jednak zupełnie sprawy jak wysoką przyjdzie im zapłacić za to cenę. Autor zbadał większość pozamedycznych metod leczniczych oraz związanych z nimi praktyk, ukazując w swojej książce ich istotę i źródło. W szczególności, zwraca on uwagę czytelnika na następstwa duchowe, jakie niesie ze sobą korzystanie z medycyny niekonwencjonalnej.

 

KRYZYS SUMIENIA


Kryzys Sumienia to książka napisana przez byłego członka najwyższego gremium Towarzystwa Strażnica. Obnaża ona nadużycia i manipulacje Słowem Bożym od czasu powstania tej organizacji. Raymond Franz od 1942 roku miał pełnoczasową służbę głoszenia na terenie USA i Ameryki Łacińskiej. W 1965 roku, ówczesny prezes Towarzystwa Strażnica Nathan Knorr, zaproponował Franzowi pracę w centrali kierownictwa Świadków Jehowy na Brooklynie. W 1971 roku Rajmond Franz zostaje przyjęty do ciała kierowniczego Towarzystwa Strażnica, które wg wierzeń Świadków Jehowy jest kanałem, przekazującym ''Bożą wolę'' wyznawcom Jehowy na całym świecie. W 1980 roku Franz rezygnuje z członkostwa w ciele kierowniczym, a w 1981 roku zostaje wykluczony z organizacji. W swoich wypowiedziach ujawnił min, że żaden z członków Komitetu Przekładu Biblii, odpowiedzialnych za tłumaczenie i interpretację biblii Nowego Świata, nie zna oryginalnych języków biblijnych i że gremium przywódców nigdy nie jest zgodne, co do prawdziwości głoszonych przez siebie nauk. Rajmond Franz, po wyjściu z organizacji powiedział tak:

 

Blisko czterdzieści lat spędziłem jako pełnoczasowy pracownik Organizacji. Miałem na swym koncie pracę na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Końcowe piętnaście lat spędziłem w międzynarodowej centrali, z czego przez ostatnie dziewięć byłem członkiem Ciała Kierowniczego Organizacji Świadków Jehowy. Właśnie te ostatnie lata były dla mnie okresem decydującym.
Moje iluzje zderzyły się wtedy z rzeczywistością. Od tamtego czasu doceniam słuszność słów wypowiedzianych przez nieżyjącego już męża stanu. Stwierdził on: „Największym wrogiem prawdy często nie jest świadome, obmyślane czy nieszczere kłamstwo, lecz uporczywy, przekonywający i nierealny mit.” Teraz zaczynam sobie uświadamiać, w jak wielkiej mierze to, na czym oparłem całe moje dorosłe życie, było właśnie takim uporczywym, przekonywającym ale nierealnym mitem.

 

 


CZY ŚWIADKOWIE POWINNI ORZEKAĆ O TRANSFUZJI

Od połowy lat czterdziestych XX wieku, Towarzystwo Strażnica zakazuje swoim wyznawcom dokonywania transfuzji krwi. Wypowiada się na ten temat z wielką stanowczością, twierdząc, że wspomniany zakaz wynika z Bożego Prawa. Niniejsza publikacja pozwala ocenić, na ile Towarzystwo Strażnica jest kompetentne i wiarygodne w kwestii przetaczania krwi oraz w innych kwestiach medycznych, o których pisze w swojej literaturze. Autor dokonuje starannej analizy publikacji Towarzystwa Strażnica, (zwłaszcza tych trudno dostępnych) i na podstawie przytaczanych faktów zmusza do samodzielnej odpowiedzi na pytanie: czy Towarzystwo Strażnica jest na tyle wiarygodne, aby środowisko medyczne uznało jego twierdzenia za orzeczenia mające solidne podstawy naukowe. Wersję drukowaną można zamówić pod adresem: paregoria@poczta.fm

 

 

 


POKOLENIE 1914 I OCZEKIWANIA ŚWIADKÓW JEHOWY

Świadkowie Jehowy przepowiadali już bardzo wiele dat końca świata, które po okazaniu się fałszem, szybko znikały z ich publikacji. Tylko jedna data - rok 1914, została zachowana dla potomnych. Towarzystwo Strażnica nauczało, że pokolenie roku 1914 nie przeminie i nastąpi koniec czasu panowania pogan, trwający od 607 roku pne. Obecny system rzeczy miał zostać unicestwiony, a na ziemi miało powstać królestwo zapewniające pokój i trwałe szczęście wszystkim Świadkom. Książka jest dokumentacją ewolucji tej doktryny.

 

 


ZMIENNE NAUKI ŚWIADKÓW JEHOWY

Jest to książka która pokazuje wszystkie, niejawne nawet dla Świadków, zmiany doktrynalne wprowadzane przez Towarzystwo Strażnica, które to na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniło prawie wszystkie swoje nauki, rzekomo pochodzące ze Słowa Bożego. Dzisiaj nie ocalało już prawie nic, w doktrynach Świadków Jehowy, z początkowych nauk tej organizacji. Zaskakująca jest ilość dokonanych ''korekt'', jak je nazywa Towarzystwo. Nauki które dzisiaj już są odrzucone lub zmienione, również kiedyś starano się podpierać Słowem Bożym i nauką apostolską, i robi się to też obecnie. Równocześnie organizacja zastrzega sobie prawo do dalszych korekt swojej wykładni, i tak czyni. Pewne osoby czytając to opracowanie, mogą sądzić, że niektóre wymieniane w tej książce nauki Świadków są mało istotne. Jednak tak nie jest, gdyż w organizacji tej można być wykluczonym za kwestionowanie każdej jednej wykładni, a oficjalna doktryna stwierdza, że nikt będzie zbawiony poza organizacją. Niniejsza książka jest pierwszym tego rodzaju kompendium wiedzy na temat zmian doktrynalnych w organizacji Strażnica i stanowi jedyne scalone źródło dla osób nie posiadających archiwalnych publikacji Towarzystwa Strażnica.

 

 

 

Z uwagi na fakt, że od chwili wydania tej książki w organizacji Świadków Jehowy miały miejsce kolejne zmiany doktryn, dlatego osobom zainteresowanym udostępniamy dodatkowy plik PDF z kolejnymi modyfikacjami, których dokonano w latach 2012 - 2017.

 

 


INNY JEZUS, INNY DUCH, INNA EWANGELIA

Bardzo pomocna książka do zwiastowania ewangelii Świadkom Jehowy. Pomoże ona w zbliżeniu się do Boga wszystkim Świadkom, nie bojącym się zrewidowania nauk Towarzystwa Strażnica. Autor w sposób niezwykle wnikliwy i przystępny omawia kwestie, z którymi powinien zapoznać się zarówno szukający prawdy Świadek Jehowy, jak i zainteresowany tym tematem chrześcijanin. Lektura pozwala na ugruntowanie podstaw nauczania biblijnego oraz precyzyjne oddzielenie pozornych prawd od rzeczywistej nauki Słowa Bożego. 
PORÓWNANIE NAUK ŚWIADKÓW JEHOWY

 

Włodzimierz Bednarski od wielu lat zajmuje się tematyką związaną ze świadkami Jehowy i ich naukami. Owocem jego analiz są liczne publikacje apologetyczne, omawiające nauki Świadków Jehowy w świetle Bożego Słowa. W tej książce, autor publikuje przykłady braku spójności, samozaprzeczeń i ciągle zmieniających się nauk Towarzystwa Strażnica na przełomie ostatnich kilku dekad, wykorzystując do tego fotokopie publikacji zawartych w Strażnicach i zesawiając je na sąsiadujących ze sobą stronach.


 


BŁĘDY DOKTRYNY ŚWIADKÓW JEHOWY

Głównym wymaganiem stawianym tłumaczom Nowego Testamentu jest wierność przekazywanej treści. Żaden przekład nie może służyć do przemycania własnych interpretacji ani poglądów. Sprawiedliwa ocena danego przekładu, wymaga jednak przygotowania naukowego, takiego jak: określenie tekstów źródłowych i znajomości takich dziedzin jak gramatyka oraz słownictwo greki nowego testamentu. W przypadku Przekładu Nowego Świata, pomocą może nam służyć rzetelne studium dr. Roberta Countessa. Taka weryfikacja najbardziej przekłamanej wersji Nowego Testamentu będzie badzo przydatna zarówno dla laików jak i biblistów.

 


ŚWIAT RELIGII I SEKT

Dr. Walter Martin (1928-1989), posiadał cztery tytuły naukowe i należał do grona najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie okultyzmu i sekt. Książka ''Świat religii i sekt'' jest obszernym kompendium wiedzy na temat ruchów religijnych i sekt, z którymi stykają się chrześcijanie w dzisiejszych czasach, tj: Świadkowie Jehowy, Mormoni, Adwentyści, Scjentolodzy itp. Podsumowuje ona czterdziestoletnią pracę apologe-tyczną Waltera Martina. Polski przekład został dokonany w oparciu o najnowsze wydanie tej książki, uzupełnione najnowszymi danymi.