KSIĄŻKA BRATA ZAC'A POONEN'A

DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA
+ PIĘĆDZIESIĄT CECH FARYZEUSZÓW


W wyniku cudownego Bożego działania udało nam się wydać w formie książki, cykl wykładów brata Zac'a Poonen'a, pt: „Duchowe Prawdy Nowego Przymierza”, wygłoszonych w głównym zborze Indyjskiej kongregacji Christian Fellowship Church w Bengalore. Dzięki Bożej łasce przerodziły się one w 35 książkę brata Zac'a, która została wydana tylko w naszym kraju. Książka ma 340 stron i jest dostępna w miękkiej oraz twardej okładce.

Zamówienia można składać na adresy:
pio.zadlo@gmail.com  
lub   brata@o2.pl

 

Powyższa książka nie jest adresowana do osób religijnych ani pasjonatów teologii. Znajdziesz w niej odpowiedzi na wiele niewygodnych pytań, których unikają etatowi duchowni oraz kaznodzieje dla których Kościół jest źródłem zysków. Jest to miecz, który w bardzo jasny sposób oddziela religijną obłudę od duchowości, dlatego autor adresuje ją wyłącznie do osób narodzonych na nowo, które są żywo zainteresowane zbawieniem i społecznością z Bogiem. Zawiera ona 70 krótkich, ale bardzo treściwych nauczań przepełnionych życiowym doświadczeniem i mądrością, które w bardzo jasny sposób omawiają wszystkie aspekty Nowego Przymierza i jako całość tworzą silny fundament wiary ewangelicznego chrześcijanina. Zac Poonen omawia w niej też kluczowe zasady chrześcijańskiego życia, oraz postawy jakie powinny cechować osoby, które poprzez nowe narodzenie z wody i z Ducha zawarły przymierze z Jezusem Chrystusem.

 

Ze względu na fakt, iż treść książki jest zapisem kazań wygłaszanych zza kazalnicy, dlatego operuje bardzo prostym i obrazowym językiem, który zrozumie każda osoba, niezależnie od wieku i długości życia w wierze oraz poznania Pisma. Gwarantujemy, że dla każdego będzie ona tak samo ciekawa i odkrywcza. Jest to idealna propozycja dla młodych chrześcijan mających wiele pytań oraz osób, których życie przejawia duchową stagnacje lub które popadły wzamęt teologiczny. Dla łatwiejszego zrozumienia niuansów różniących uczniów Jezusa od ludzi religijnych, do książki została dołączona publikacja brata Zac'a Poonen'a, pt: Pięćdziesiąt Cech Faryzeuszów. Jeśli chcesz przywrócić kogoś do duchowej równowagi lub wyprowadzić z błędnego myślenia, to sprezentuj mu tę książkę.