Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

KREW CHRYSTUSA

 

Pierwszą i główną potrzebą każdego człowieka jest odpuszczenie jego dotychczasowych grzechów. Bóg mógł nas oczyścić z naszych win tylko przez wykonanie kary za nasze grzechy, ponieważ „Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia” (Hbr 9:22).

 

Gdy Chrystus przelał swoją krew na krzyżu Golgoty, to zapłacił za każdy nasz grzech, który kiedykolwiek popełniliśmy, ale dostąpić tego ułaskawienia można tylko wtedy, gdy się je otrzyma. A otrzymać przebaczenie grzechów, dzięki przelanej krwi Chrystusa człowiek może tylko wtedy, gdy Mu zaufa, szczerze odwróci się od swoich grzechów i żałuje tego co robił. Tylko tak można otrzymać przebaczenie, które oferuje Jezus.

 

Krew Chrystusa nas także usprawiedliwia (Rz 5:9). To jest coś więcej niż przebaczenie. To jest uznanie nas za ludzi prawych - jakbyśmy w naszym życiu nigdy nie grzeszyli. Bóg obiecuje nam, że nigdy więcej nie wspomni naszych grzechów (Hbr 8:12), a to oznacza, że On patrzy na nas jak na osoby, które nigdy nie grzeszyły. Taki jest sens usprawiedliwienia i taka moc tkwi we krwi Chrystusa. Wielu wierzących żyje w nieustannym potępieniu odnośnie swojego dotychczasowego życia, ponieważ szatan zatarł w ich umysłach fakt, że dzięki krwi Chrystusa zostali przez Boga usprawiedliwieni.

 

Dzięki krwi Chrystusa jesteśmy odkupieni (1Ptr 1:18), a to oznacza, że zostaliśmy wykupieni z niewoli grzechu. Krew Chrystusa przelana na Golgocie była zapłatą, aby mogły się wypełnić wymagania Bożego prawa, abyśmy mogli stać się wolni i nie musieli być dłużej niewolnikami. Narodziliśmy się na nowo, aby być wolnymi. Nie musimy być dłużej niewolnikami szatana, ludzi, potępienia i grzechu lub lęku za własne winy.

 

Dzięki krwi Chrystusa możemy też żyć w Bożej obecności (Ef 2:13). Bóg jest niedostępną światłością, do której nikt nie może się zbliżyć. Krew Jezusa jest jedynym sposobem, aby móc się do Niego zbliżyć. Bez względu na to, na ile zdołasz się uświęcić, dostęp do Bożej obecności zawsze będziesz mieć tylko poprzez krew Chrystusa. Wielu wierzących, którzy zaczynają odnosić zwycięstwo nad grzechem ma tendencję do zapominania o tym fakcie, skutkiem czego stają się zwykłymi faryzeuszami.

 

Przez krew przelaną na krzyżu Golgoty, Chrystus pojednał nas z Bogiem (Kol 1:20) i Bóg nie jest teraz naszym wrogiem. Ten fakt należy mocno utwierdzić w swoim umyśle. Wielu wierzących żyje z nieustannym poczuciem, że Bóg nigdy nie jest z nich zadowolony i że patrzy na nich z gniewem. To jest diabelskie kłamstwo, które ma hamować nasz wzrost duchowy i prowadzić wierzących na potępienie. Dzięki krwi Chrystusa staliśmy się przyjaciółmi Boga. Jeśli w to nie wierzysz, to nigdy nie będziesz wzrastać duchowego.

 

Jeśli chodzimy w światłości, to krew Chrystusa nieustannie oczyszcza nas od wszelkiego grzechu (1J 1:7). Chodzenie w światłości, to panowanie nad wszelkim jawnym grzechem. Ale nawet, gdy panujemy nad każdym jawnym grzechem, to nadal popełniamy wiele grzechów w nieświadomości. Dlatego Jan mówi: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie zwodzimy” (1J 1:8).

 

Nieświadomie grzeszymy nie dlatego, że mamy ciało, ale dlatego, że przez wiele lat świadomie prowadziliśmy egoistyczne życie - zarówno przed nawróceniem, jaki i po nawróceniu. Jezus miał takie samo ciało jak my, ale nigdy nie prowadził egoistycznego trybu życia, dlatego nigdy nie grzeszył nawet nieświadomie. W Nim nie ma żadnego grzechu (1J 3:5).

 

Abyśmy mogli mieć stałą i nieprzerwaną społeczność z Ojcem, to nasze nieświadome grzechy (które na początku mogły stanowić 90% naszych wszystkich grzechów) też muszą być nieustannie oczyszczane krwią Chrystusa.

 

Przez krew Chrystusa, można zwyciężyć szatana i dać opór jego oskarżeniom (Obj 12:11). Szatan chce aby każda osoba czuła się oskarżona przed Bogiem, przed innymi ludźmi i przed samym sobą. Ale takie oskarżenia można przezwyciężyć „słowem naszego świadectwa” - że nasze grzechy zostały przebaczone, że jesteśmy odkupieni i usprawiedliwieni, że żyjemy w Bożej bliskości i mamy pokój z Bogiem, bo zostaliśmy oczyszczeni krwią Chrystusa. Wtedy szatan nie będzie nad nami dłużej panował.

 

Krew Chrystusa musi nas oczyszczać ze wszystkich naszych nieświadomych grzechów, a które popełnia codziennie także wielu wierzących.

 

 

                                                                                                   Zac Poonen

 

 

 

The Blood of Christ  / 07.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <