Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

CZTERY CENNE PRAWDY

 

1. Bóg nas kocha, ponieważ kocha Jezusa: „Ty ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś” (J 17:23). To jest największa prawda jaką odkryłem w Biblii. To odkrycie spowodowało, że z niepewnego i przygnębionego wierzącego zmieniłem się w człowieka, który znalazł w Bogu całkowitą pewność i zawsze ma radość w Panu. W Biblii jest wiele wersetów, które mówią, że Bóg nas kocha, ale tylko jeden mówi, że Bóg kocha nas tak samo, jak Jezusa. Ponieważ na drodze do naszego niebiańskiego Ojca nie ma stronniczości, dlatego On kocha każde swoje dziecko i na pewno będzie gotów uczynić dla każdego swojego dziecka to samo, co zrobił dla swojego pierworodnego syna. On nam pomoże tak samo, jak pomagał Jezusowi. On o nas dba tak samo, jak dbał o Jezusa, dlatego jest zainteresowany planowaniem każdego szczegółu naszego życiu, tak samo, jak zaplanował życie Jezusa. Na świecie nie wydarzy nic, co mogłoby Boga zaskoczyć, bo On przewidział każdą ewentualność. Więc nie musisz już żyć w niepewności. Tak samo jak Jezus, zostaliśmy posłani w określonym celu. Ta prawda może dotyczyć także Ciebie - ale tylko wtedy, jeśli w nią uwierzysz. W życiu ludzi, którzy nie wierzą Słowu Bożemu, nic się nie dzieje.

 

2. Boga cieszą uczciwi ludzie: „Jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, wtedy mamy społeczność ze sobą” (1Jn 1:7). Chodzenie w światłości oznacza przede wszystkim to, że nic przed Bogiem nie ukrywasz. Że mówisz Mu wszystko dokładnie tak, jak jest. Jestem przekonany, że uczciwość jest pierwszym krokiem w kierunku Boga. Bóg nienawidzi ludzi, którzy są nieszczerzy. Jezus najbardziej sprzeciwiał się obłudnikom. Bóg nie wymaga od nas, abyśmy byli święci i doskonali, ale przede wszystkim chce, abyśmy byli uczciwi. Uczciwość to punkt wyjścia do prawdziwej świętości i od tego się wszystko zaczyna. Najłatwiejszą rzeczą dla każdego człowieka jest szczera rozmowa z Bogiem i wyznawanie swoich grzechów. Nie nadawaj swoim grzesznym myślom „przyzwoitych” nazw. Nie mów, że podziwiasz piękno Bożego stworzenia, gdy tak naprawdę cudzołożysz swoimi oczami, ani nie nazywaj gniewu „świętym oburzeniem”. Jeśli będziesz nieuczciwy, to nigdy nie osiągniesz zwycięstwa nad grzechem. Nigdy też nie nazywaj swoich grzechów „błędami”, ponieważ krew Jezusa może Cię oczyścić tylko od Twoich grzechów, a nie od błędów !!! Krew Jezusa nie oczyszcza nieuczciwych ludzi Nadzieja jest tylko dla osób uczciwych. „Kto ukrywa występki, ten nie ma powodzenia, lecz miłosierdzia dostępuje ten, kto je wyznaje i porzuca” (Prz 28:13). Czy wiesz dlaczego Jezus powiedział, że prostytutki i złodzieje mają większe szanse na wejście do królestwa Bożego, niż przywódcy religijni (Mt 21:31)? Ponieważ prostytutki i złodzieje nie udają świętych. Wielu młodych ludzi odchodzi ze zborów w których ludzie udają świętych. Taki młody człowiek myśli: „To święte grono nigdy nie zrozumie moich problemów !!!”. Jeśli to dotyczy nas, wtedy stoimy w opozycji do Chrystusa, który zawsze przyciągał grzeszników do siebie.

 

3. Bóg miłuje radosnego dawcę (2Kor 9:7), dlatego Bóg daje człowiekowi pełną swobodę zarówno przed nowym narodzeniem, jak i po nowym narodzeniu, oraz po napełnieniu Duchem Świętym. Jeśli człowiek jest podobny do Boga, to też nie będzie zmuszać ani kontrolować innych. Pozwoli, aby inni mieli własne poglądy i wzrastali duchowo w swoim tempie. Wszelki przymus jest od diabła. Duch Święty napełnia ludzi, podczas gdy demony ludzi zniewalają. Różnica jest taka, że gdy wypełnia nas Duch Święty, wtedy nadal daje człowiekowi swobodę i możemy robić, co chcemy. Ale kiedy demony posiądą człowieka, wtedy okradają go z wolności i zaczynają nad nim panować. Dlatego jednym z owoców napełnienia Duchem Świętym jest opanowanie, czyli samokontrola (Ga 5:22-23). Natomiast zniewolenie demoniczne skutkuje utratą samokontroli. Musimy pamiętać, że każda praca, której nie robimy dla Boga dobrowolnie i z radością, jest martwym uczynkiem. Martwymi uczynkami są także wszelkie prace wykonywane dla nagrody lub za zapłatę. Jeśli chodzi o Boga, to bezwartościowe są także wszelkie pieniądze dawane pod presją !! Bóg znacznie bardziej ceni „trochę” dane ochotnie, niż „bardzo wiele” robione pod przymusem, lub w celu uciszenia własnego sumienia.

 

4. Bóg nienawidzi tego, co świat uważa za wielkie - „Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, w oczach Boga jest obrzydliwością” (Łk 16:15). Rzeczy, które świat uważa za wielkie, nie tylko nie mają w oczach Boga żadnej wartości, ale w rzeczywistości są dla niego obrzydliwe. Ponieważ wszystkie ziemskie zaszczyty są obrzydliwością dla Boga, dlatego powinny być obrzydliwe także dla nas. Pieniądze to cenna rzecz, w oczach wszystkich ludzi tego świata. Ale Bóg mówi, że ci, którzy kochają pieniądze i pragną być bogaci, wcześniej czy później będą cierpieć z powodu ośmiu skutków miłości do pieniędzy (1Tm 6:9-10); (1-2) Będą wpadać pokuszenia i w sidła (3-4) będą mieć bezsensowne pragnienia i szkodliwe pożądliwości, (5-6) będą podążać na zgubę i samo zatracenie (7-8) odpadną od wiary i uwikłają się w przeróżne cierpienia. Widziałem jak to dotyka wielu wierzących na całym świecie. Jedną z głównych przyczyn tego, że dzisiaj bardzo rzadko słyszane jest słowo prorocze, jest to, że większość kaznodziejów kocha pieniądze. Jezus powiedział, że prawdziwe bogactwa - a słowo prorocze jest jednym z nich - nie zostaną powierzone tym, którzy nie są wierni w mamonie (Łk 16:11). Dlatego dzisiaj na nabożeństwach i konferencjach słyszymy tak wiele nudnych kazań i świadectw.

 

 

 

                                                                                                    Zac Poonen

 

 

 

 

 

Four Precious Truths / 21.10.2018

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <