Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

NAMASZCZENIE CEŃ BARDZIEJ,
NIŻ COKOLWIEK INNEGO

 

Oto trzy główne powody, dzięki którym Elizeusz otrzymał namaszczenie:

 

1. Elizeusz tego pragnął.

 

Pierwszym powodem dla którego Bóg namaścił Elizeusza było to, że pragnął być namaszczony bardziej, niż ktokolwiek inny. W 2 Księdze Królewskiej 2:1-10 czytamy, jak Bóg testował Elizeusza w tej kwestii. Najpierw Eliasz powiedział Elizeuszowi, aby pozostał w Gilgal, a sam ruszył dalej. Ale Elizeusz odmówił opuszczenia Eliasza. Następnie Eliasz prowadził go 30 km na zachód do Betelu, później 20 km z powrotem do Jerycha, a następnie kolejne 8 km na wschód do Jordanu. Na każdym etapie testuje jego gorliwość i wytrwałość. Wreszcie Eliasz pyta Elizeusza: „Co chcesz, abym ci uczynił, zanim odejdę do Pan”. Elizeusz odpowiada: „Chcę tylko jednego - podwójnej części Twojego ducha”. Dlatego przez cały ten czas naśladował go i nie opuścił nawet wtedy, gdy był poddawany próbom. Elizeusz dostał, o co prosił, bo z całego serca pragnął takiego namaszczenia jakie miał Eliasz i nie zadowalał się niczym innym.

 

Bóg często prowadzi nas w taki sam sposób, jak Eliasz prowadził Elizeusza aby nas przetestować i sprawdzić, czy nie pojawi się w nas samozadowolenie, zanim otrzymamy namaszczenie. Jeśli otrzymasz coś małego i to Cię zadowoli, to nie otrzymasz już nic więcej, bo Bóg nie udziela namaszczenia osobom zadowolonym z siebie, które uważają, że bez Bożego namaszczenia, też sobie znakomicie radzą. Jeśli chcesz otrzymać coś tak wielkiego jak Elizeusz i tak samo jak Jakub w Peniel szczerze powiedzieć: „Panie, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz”, to musisz sobie zdać sprawę, że jedyną rzeczą której Ci potrzeba jest Boże namaszczenie. Jeśli naprawdę będziesz pragnął mocy Ducha Świętego do nowego życia w Chrystusie, wtedy ją otrzymasz i będziesz mógł być prawdziwym Izraelitą, obdarzonym Bożą mocą.

 

Bóg często dopuszcza w naszym życiu frustrację i niepowodzenia aby pokazać nam, jak wiele zależy od Bożego namaszczenia. Stara się nam uświadomić, że pomimo wiary w Biblijne doktryny i napełnienie Duchem Świętym, do owocnej służby niezbędne jest także Boże namaszczenie. Otrzymanie Bożego namaszczenia, nie jest rzeczą łatwą. Gdy Eliasz usłyszał prośbę Elizeusza, to nie powiedział mu: „Ok, to bardzo proste. Wystarczy, że uklękniesz, a ja położę na tobie ręce i po sprawie”. Nie. Eliasz powiedział Elizeuszowi: „O trudną rzecz prosisz”. To jest trudna rzecz, za którą trzeba zapłacić cenę. Aby otrzymać Boże namaszczenie trzeba najpierw zostawić wszystko, co oferuje ten świat.

 

Bożego namaszczenia trzeba pragnąć bardziej, niż czegokolwiek innego. Bardziej niż pieniędzy, komfortu, przyjemności, sławy i popularności, a nawet bardziej niż sukcesów w służbie dla Boga. To jest naprawdę bardzo trudne. Jednak należy tego bardzo pragnąć. Gdy osiągniesz ten pułap, wtedy możesz iść do Jezusa i nieustannie pić, i jak mówi Pismo: „Będą z Ciebie wypływać rzeki wody żywej”, a gdziekolwiek dopłyną, tam wniosą życie (J 7:37-39; Ez 47:8-9).

 

Gdy już otrzymasz Boże namaszczenie, to musisz bardzo uważać, aby za żadną cenę go nie utracić. Jeśli nie będziesz ostrożny, wtedy możesz je stracić. Jeśli pozwalasz sobie na wrogie komentarze lub nieczyste myśli, albo zaczynasz być dumny i chowasz urazy w swoim sercu, wtedy stracisz namaszczenie. W 1 Liście do Koryntian 9:27 apostoł Paweł pisze, że poddaje samego siebie surowej dyscyplinie, aby nie został odrzucony. Jestem przekonany, że Paweł nie mówił wtedy o utracie zbawienia, tylko o utracie namaszczenia. Zawsze mnie dziwiło, że wielki apostoł Paweł, który założył tak wiele zborów, dokonał tylu cudów i wielokrotnie był używany przez Boga, mimo to wiedział, że jeśli nie będzie ostrożny, to może ustracić namaszczenie. Więc, co należy robić? Należy się nieustannie modlić: „Panie, bez względu na to, co jeszcze stracę w moim życiu, nie pozwól, aby stracił Twoje namaszczenie”.

 

2. Elizeusz miał czyste motywacje.

 

Oto drugi powód, dzięki któremu Elizeusz został namaszczony. Jego jedynym celem była Boża Chwała. Tego nie napisano literalnie, ale jest to bardzo widoczne, gdy czytamy opisy fragmentów jego życia. Elizeusz widział, że Boży lud potrzebuje namaszczonych mężów Bożych, bo znieważanie Bożego imienia dotykało go tak samo, jak Eliasza. On chciał być namaszczony, bo pragnął pełnić służbę, która zdjęłaby w jego kraju hańbę z Bożego Imienia. Egoizm i nieczyste motywacje są najczęstszymi przyczynami tego, że większość Bożych dzieci nie ma namaszczenia. Większość chrześcijan jest zadowolona, gdy są tylko pozornie czyści z zewnątrz, ale Bóg szuka prawdy wewnątrz człowieka, dlatego widzi, czy szukasz Jego chwały, czy własnej. Bóg widzi też czy cierpisz, gdy Jego Imię jest znieważane. Jeśli Twoje serce nie jest obciążone, gdy w Twoim kraju znieważane jest Boże Imię, to wątpię czy Bóg kiedykolwiek Cię namaści. W Księdze Ezechiela 9:1-6 pisze, że Bóg kazał namaścić pewnych szczególnych ludzi, jako swoją własność. To byli ci, którzy płakali i ubolewali nad grzechami, które widzieli pośród Bożego ludu. To była resztka, która Go wysławiała i troszczyła się o dobro Jego imienia.

 

3. Elizeusz nie kochał świata.

 

Trzecim powodem namaszczenia Elizeusza było to, że nie kochał tego świata. Można to zauważyć w jego kontaktach z Naamanem. Gdy ten zaproponował mu pieniądze, wtedy odmówił przyjęcia jakiejkolwiek zapłaty za dokonany cud. Elizeusz nie pałał miłością ani do tego świata, ani do pieniędzy i służąc Panu nie szukał żadnych własnych korzyści. Z drugiej strony, jako uderzający kontrast widzimy Gehaziego, który był asystentem Elizeusza już wtedy, gdy Elizeusz był jeszcze z Eliaszem. Jeśli Elizeusz otrzymał podwójną część ducha Eliasza, aby mógł kontynuować posługę Eliasza, to zapewne także Gehazi mógł otrzymać ducha Elizeusza, aby kontynuować jego służbę. Ale Gehazi go nie otrzymał, tylko zaraził się trądem. Czy wiesz dlaczego? Ponieważ Bóg widział jego serce. Pomimo wszystkich zewnętrznych oznak bycia duchowym, w sercu Gehaziego była wyłącznie chęć osobistego zysku. Na początku mógł szczerze służyć Panu, ale szybko zaczął kombinować jak można na tym zarobić. On myślał, że można otrzymać Boże namaszczenie, będąc skupionym się na rzeczach materialnych. Niestety, ale się mylił. Dzisiaj też wielu chrześcijan popełnia ten błąd. Niech Pan da łaskę wszystkim, którzy wykorzystują swoją służbę i pozycję w kościele, lub w jakiejś instytucji kościelnej, jako źródło zysku.

 

Bóg w każdym kraju szuka dzisiaj mężczyzn i kobiet, których mógłby namaścić swoim Duchem, czyli resztki, która będzie gotowa zapłacić cenę, aby otrzymać i utrzymać namaszczenie Jego mocą. Jedna namaszczona osoba może złamać jarzmo wroga w całej swojej okolicy (Iz 10:27). W imieniu Jezusa otrzymujemy zbawienie, ale czy zostałeś przez Boga namaszczony? Oby każdy z nas, za sprawą Ducha Świętego, zapragnął takiej posługi i mógł chwalić Boga poprzez pełnienie Jego woli i wdrażanie jej w Jego Królestwie.

 

 

                                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

Value the Anointing of the Holy Spirit like Elisha / 4.11.2018

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <