Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

SIEDEM CECH OBLUBIENICY CHRYSTUSA

 

W Księdze Przypowieści Salomona 8:1 i 27, oblubieniec nazywa siebie „mądrością”. W 9 rozdziale oblubieniec jest nazwany „Mądrością” (Prz 9:1). Ponieważ oblubienica też jest zwycięzcą, dlatego tworzy z Oblubieńcem jedność i imię Oblubieńca jest wypisane na jej czole (Obj 3:12, 21 i 14:1). W 9 rozdziale widzimy też wyraźny kontrst pomiędzy oblubienicą i nierządnicą. W pierwszych dwunastu wersetach, „Mądrość” wzywa ludzi, aby porzucili swoją głupotę oraz grzeszną drogę (werset 6) i uczyli się bojaźni Pana, bo od tego zaczyna się mądrość (werset 10). Natomiast w ostatnich sześciu wersetach jest opis głupoty, która charakteryzuje nierządnicę. Jednak wielu ludzi wierzy nierządnicy, co zawsze kończy się śmiercią duchową (werset 18). Czytamy tam też, że Mądrość buduje swój dom na siedmiu słupach (filarach). Te siedem filarów wymienionych jest także w Liście Jakuba 3:17, gdyż na nich jest budowany prawdziwy Kościół. Więc gdziekolwiek się znajdziesz, to oblubienicę Chrystusa zawsze poznasz po tych siedmiu cechach:

 

1. Jest czysta - Pierwszym i najważniejszym filarem prawdziwego Kościoła jest czystość. To nie jest pusty słup, który jest czysty tylko z zewnątrz. Tutaj chodzi o całkowitą czystość. O czystość, która wypływa z głębi ludzkiego serca, bo wynika z bojaźni Bożej. Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa nie jest budowany przez ludzi kreatywnych, tylko przez osoby mające czyste serca. Nie da się budować Kościoła, nie znając Boga i nie mając duchowego zrozumienia Jego dróg. A Boga mogą oglądać tylko ludzie o czystych sercach (Mt 5:8).

 

2. Miłuje pokój - Sprawiedliwość zawsze idzie w parze z pokojem. To są bliźnięta, bo Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój (Rz 14:17). Prawdziwa mądrość nigdy nie wywołuje kłótni, ani do nich nie dąży. Na ile to tylko możliwe, stara się utrzymać pokojowe relacje ze wszystkimi ludźmi. Z osobą wypełnioną Bożą mądrością nie da się kłucić, ponieważ jest opanowana. Taka osoba może być nieugięta i znienawidzona przez liberałów dążących do kompromisów, ale zawsze będzie opanowana. Gdy Jezus wysyłał swoich uczniów, aby głosili ludziom ewangelię, to nakazał im, żeby nocowali wyłącznie w domach „mężów pokoju” (Łk 10:5-7). Więc jeśli chcesz budować Boży dom, to musisz być człowiekiem pokoju.

 

3. Jest łagodna - Oblubienica zawsze jest sprawiedliwa, łagodna, cierpliwa, wyrozumiała i uprzejma względem innych. Nie jest szorstka ani despotyczna, bo szanuje uczucia innych ludzi. Jeśli Kościół opiera się na tym filarze, wtedy jedni łatwiej akceptują drugich nawet wtedy, gdy czegoś nie rozumieją lub brakuje im dobrych manier. Zaczynasz wtedy rozumieć, że źródłem problemu nie jest grubiaństwo ani brak poznania, tylko nasza niecierpliwość. Dlatego walczmy z właściwym wrogiem, którym nie są nasi bracia i siostry, tylko własne JA.

 

4. Jest ustępliwa - Każdy człowiek, który nie przyjmuje pouczeń ani napomnień, bo uważa, że go nie dotyczą, jest naprawdę głupi - nawet jeśli jest starszym zboru w podeszłym wieku (Prz 4:13). W Indiach wielu ludzi wyznaje pogański pogląd, że starsi są mądrzejsi. To może być prawdą w sprawach ziemskich, ale nie jest prawdą w sprawach duchowych. Jezus nie wybrał na apostoła ani jednego starszego synagogi. Wybrał samych młodych mężczyzn. Starsi często nie przyjmują pouczeń młodszych braci, którzy mogą być znacznie bardziej dojrzali duchowo i o wiele bardziej pobożni, gdyż przeszkadza im ich duma. Mądrzy są tylko ci, którzy są otwarci na dobre rady (Prz 13:10). Zdrowy Kościół powstaje tam, gdzie bracia i siostry są otwarci na korektę i dobre rady. Mądrość kocha tych, którzy są jej wierni i gorliwie szukają jej towarzystwa, dlatego na tym filarze napisano: „Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5:21).

 

5. Jest pełna miłosierdzia i dobrych owoców - Oblubienica Chrystusa nie jest miłosierna tylko od czasu do czasu. Oblubienica zawsze wybacza, bo jest wyrozumiała i ma radosne usposobienie. Nie osądza i nie potępia innych, tylko tak samo jak Oblubieniec, okazuje współczucie. Łaskawość, to nie tylko stan umysłu. Łaskawość jest widoczna w dobrych uczynkach, w każdym działaniu. Jest to czynienie dobra wszystkim ludziom, na wszelkie możliwe sposoby i niezależnie od okoliczności.

 

6. Nie jest stronnicza - Chrześcijanin mający Bożą mądrość, jest wolny od wszelkich konszachtów i matactw, bo zawsze jest szczery, uczciwy i obiektywny. Nie jest osobą o rozdwojonej duszy, bo ma niezachwianą wiarę w Boga i nigdy nie patrzy na własne słabości, tylko na Boże obietnice. Taki brat wie, że tu i teraz można przezwyciężyć każdy świadomy grzech. Nigdy nie zawodzi i można mu ufać, bo zawsze dotrzymuje słowa. Jest wierny i nieprzekupny. Nie da się go zmusić do zmiany przekonań, ani do kompromisu. Jest prawy i niezachwiany jak skała.

 

7. Nie jest obłudna - Jej duchowe życie jest wewnętrzne, co można też zobaczyć na zewnątrz. Oblubienica wie, że to, co jest w jej wnętrzu, jest o wiele ważniejsze od wizerunku zewnętrznego. To właśnie ta rzecz odróżnia Oblubienicę od „duchowych odstępców i nierządnic”, którzy obnoszą się ze swoją duchowością, aby inni ludzie oddawali im cześć. W rzeczywistości są oni religijni, a nie duchowi. Oblubienica przywiązuje większą wagę do swoich myśli, motywacji i wewnętrznych postaw, niż do tego, jak się zachowuje lub jakich używa słów, bo chce aby Bóg akceptował jej postawy, dlatego nigdy nie robi niczego, aby podobać się ludziom. Dzięki temu prostemu testowi, każdy może sam sprawdzić, czy jest częścią Oblubienicy czy nierządnicy.

 

Oblubienica Chrystusa ma te siedem cech, ponieważ w jej sercu zostało zasiane nasienie mądrości, które każdego roku wydaje coraz więcej owoców. I mimo, że wciąż jest daleka od doskonałości, to nieustannie do niej dąży i nigdy nie ustaje.

 

 

 

                                                                                                  Zac Poonen

 

 

 

Seven Characteristics of the Bride of Christ   / 24.11.2018

 

 

 

 

 

 

 


#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <