Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

RADOŚĆ W KAŻDYCH OKOLICZNOŚCIACH

 

 

W Liście do Filipian duży nacisk kładziony jest na radość. „W każdej mojej modlitwie z radością modlę się za was wszystkich” (Flp 1:4). „Zawsze radujcie się w Panu” (Flp 4:4).

 

List do Filipian był pisany, gdy Paweł był w więzieniu (Flp 1:13). Tutaj należy brać przykład z Pawła, który będąc w więzieniu, tak wiele pisze o radości. Łatwo się mówi o radości, gdy wszystkie okoliczności są sprzyjające, ale zupełnie czym innym jest pisanie o radości, gdy nasza sytuacja jest trudna. Słowa Pawła uczą nas tutaj, że chrześcijan może mieć radość w każdej sytuacji - gdyż tak myślał i postawał także Chrystus.

 

Jezus mówi o radości w nocy, przed swoim ukrzyżowaniem (J 15 i 16). Podczas ostatniej wieczerzy powiedział swoim uczniom: „Mówię wam to, aby była w was moja radość i aby wasza radość była pełna”, „Wasz smutek zamieni się w radość”, „Proście, a dam wam, aby radość wasza była pełna”. Jezus w ciągu kilku najbliższych godzin miał być publicznie oskarżony i skazany, jak przestępca, a potrafił jeszcze zachęcać innych i dzielić się z nimi swoją radością.

 

Tak wygląda myślenie i postawa Chrystusa. Paweł był przepełniony radością siedząc w więzieniu. Nie wiemy, czy pisząc ten list Paweł był w areszcie domowym (Dz 28:16, 30-31), czy siedział w prawdziwym więzienia. W tamtych czasach Rzymskimi więzieniami były ciemne lochy, pełne komarów, szczurów i pełzającego robactwa, a więźniowie musieli spać na podłodze i otrzymywali bardzo mało jedzenia. Bez względu na to, w którym z tych miejsc Paweł przebywał, to okoliczności nie były sprzyjające. Jednak nawet wtedy był pełen radości. Paweł został uwięziony za głoszenie Ewangelii, ale nie ubolewał z tego powodu i nie okazywał nikomu antypatii, bo był pełen radości.

 

Postawa Pawła jest przykładem dla chrześcijan, którzy żyją w komfortowych warunkach i narzekają na najmniejsze niedogodności. Często widzimy wierzących oczekujących współczucia, gdy przechodzą przez małe próby lub jakieś trudności. Paweł w ogóle nie mówi tutaj o cierpieniu. On powiedział: „Dziękuję Bogu za was za każdym razem, gdy się modlę i z radością wspominam was w każdej mojej modlitwie” (Fil 1:3-4). Mogę sobie wyobrazić Pawła, jak to pisze w nocy, gryziony przez komary i odganiający szczury oraz inne robactwo, które biega po tym lochu; nie mając nawet ciepłej odzieży. Jego radość nie wynika z jego sytuacji, ale z Bożej łaski, którą widział nad wierzącymi w Filippi.

 

Wiele lat wcześniej, Paweł miał widzenie aby pójść do Filippi (Dz 16:9-12). Będąc mu posłusznym udał się tam i przyprowadzał tam ludzi do Pana. Trafił tam też za kratki i dzięki temu przyprowadził do Pana strażnika więziennego, który później prawdopodobnie był starszym zboru w Filippi. On też mógł powiedzieć: „Widziałem jak ten człowiek radował się siedząc w więzieniu”. Radość Pawła wynikała jego życia, które pożytkował dla Pana. Gdy dojdziesz do końca swoich dni, to najwięcej radości będziesz miał z tego, że gdy Bóg dawał Ci zdrowie i siłę, to poświęcałeś swoje życie służąc Panu, gromadząc ludzi do Jego królestwa i budując Jego Kościół. Pomyśl o tym już teraz, abyś kończąc swoje życie mógł tak samo jak Paweł, dziękować Bogu za to, co uczynił w Twoim życiu.

 

 

                                                                                              Zac Poonen

 

 

 

Being Full of Joy under All Circumstances / 09.12.2018

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <