Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

WOLNOŚĆ OD LĘKU

 

Twórcą lęku jest szatan. Jezus ma do lęku taki sam stosunek, jak do grzechu, dlatego wielokrotnie mówił: „Nie lękaj się” - tak samo, jak mówił: „Nie grzesz”. Jezus nie chce aby ludzie żyli w lęku, tak samo jak nie chce, aby ludzie żyli w grzechu. Jeżeli ufamy Panu, wtedy się nie obawiamy. Jeśli przypadkowo się potkniesz i owładnie Cię lęk, to trzeba się natychmiast z niego uwolnić, mówiąc o nim Bogu i wierząc, że On o się o nas zatroszczy.

 

Szatan atakuje Boże dzieła na wiele sposobów, ale Bóg zawsze odpowiada na modlitwy swoich dzieci. Jezus powiedział kiedyś, że niektóre demony można pokonać tylko poprzez modlitwę i post. Oznacza to, że jeśli nie będziesz się modlić i pościć, to niektóre demony pozostaną tam gdzie są i będą Ci nieustannie utrudniać pełnienie Bożej woli. Bóg sprawił, że Jego ziemskie dzieła są zależne od Ciała Chrystusa - czyli od nas. To jest wielki przywilej, ale również wielka odpowiedzialność pomimo, iż Pan obiecał, że moce ciemności nie zwyciężą Jego Kościoła.

 

Na tym świecie działa wiele mocy wrogich chrześcijanom, ale Bóg nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Ci, którzy oddają Mu cześć, są przez Niego honorowani. Więc nigdy nie pozwalaj, aby kierował Tobą lęk. Dawid zrezygnował z założenia zbroi Saula, tak samo i my w trudnych chwilach nie mamy polegać na ludziach ani na ludzkim orężu. Dawid walczył z Goliatem bronią duchową - w imieniu Pana. Jeśli Twoja broń będzie duchowa (2Kor 10:4), to też zawsze będziesz zwyciężać.

 

Jezus powiedział, że posyła nas do tego nikczemnego świata, niczym „owce między wilki”, ale w tym samym wersecie mówi też, żebyśmy byli „przebiegli niczym węże” (Mt 10:16). Nasz Pan otrzymał władzę absolutną w niebie i na ziemi, dlatego w Mateusza 28:19-20 obiecuje nam, że jeśli w Jego imieniu będziemy nauczali wszystkie narody, wtedy On będzie z nami i my także będziemy mogli korzystać z tych uprawnień. Wystarczy, że On jest z nami. Jeśli Bóg jest z Tobą, to możesz na tym świecie pokonać każdą przeciwność.

 

Jezus powiedział: „Nie pozwalajcie aby ktoś burzył wasze życie lub nim trząsł. Nie ulegajcie lękowi ani zastraszaniu i nie bądźcie tchórzliwi ani chwiejni” (J 14:27 tł. Amplified Bible).

 

W Słowie Bożym mamy nakaz, który mówi: „Nie bójcie się tego, czego oni się boją, ani się nie trwóżcie! Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego. Jego się bójcie, przed Nim miejcie bojaźń” (Iz 8:12-14), a wtedy On będzie waszym zabezpieczeniem!

 

Bóg mówi: „Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Więc możemy z całą ufnością mówić: Pan jest pomocnikiem moim, więc nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? (...) Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13:5-8).

 

Na temat lęku trzeba wiedzieć dwie rzeczy:

 

1. Nigdy nie podejmuj decyzji opartych na lęku, tylko na wierze w Boga.

 

2. Lęk jest orężem szatana - więc każdy, kto próbuje Cię zastraszać lub w jakikolwiek sposób Ci grozi, w rzeczywistości ma społeczność z szatanem nawet wtedy, jeśli o tym nie wie.

 

Dlatego Ty też nie używaj tej broni wobec innych (Ef 6:10 / 2Tm 1:7).

 

Bóg używa zła czynionego przez innych, aby objawiać nam swoje Słowo i dawać nam nowe doświadczenia Jego łaski, której nie można otrzymać w żaden inny sposób. Słowo Boże mówi: „Nie toczymy boju z ciałem i krwią, lecz z nadziemskimi władzami, zwierz-chnościami i władcami świata ciemności, którymi są złe duchy obecne w przestrzeni powietrznej” (Ef 6:12). Przez ten werset Pan mnie nauczył, że jeśli chcę skutecznie walczyć z mocami demonicznymi, to nie mogę walczyć z ludźmi.

 

W Starym Przymierzu, Izraelici walczyli z ludźmi, ale w Nowym Przymierzu nie walczymy z ludźmi, tylko z szatanem i jego demonami. Jezus dał nam tego przykład. Wielu wierzących nie jest w stanie pokonać szatana, gdyż walczą ze swoimi żonami, mężami, sąsiadami i innymi wierzącymi.

 

Jeśli nie będziesz walczyć z ludźmi, wtedy zaczniesz skutecznie pokonywać szatana. Jeżeli zawsze będziesz chodzić Bożymi drogami, to za każdym razem tryumfalnie unicestwisz plany szatana.

 

 

 

                                                                                               Zac Poonen

 

 

 

Freedom from Fear / 23 grudnia 2018

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <