Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

TRZY WAŻNE PRZYPOMNIENIA

 

1. Bądź rozpalony dla Boga.

 

Paweł pisał do Tymoteusza: „Przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, który został ci udzielony przez nałożenie moich rąk” (2Tm 1:6). Paweł zachęcał Tymoteusza, aby poruszył ten dar i rozpalił go na nowo, żeby ponownie zaczął płonąć. Dowiadujemy się tutaj, że chociaż Jezus zanurza nas w Duchu Świętym i w ogniu (doświadczeń) (Mt 3:11), to musimy jeszcze coś zrobić, aby ten ogień nieustannie płonął. Bóg go zapala, a my musimy dostarczać mu paliwa przez prowadzenie życia całkowicie podporządkowanego Bożej woli. Nie myśl, że jeśli Bóg Cię kiedyś namaścił, to teraz możesz usiąść i powiedzieć: „Zostałem namaszczony raz na zawsze”. To jest ten sam błąd, co wiara w nieutracalność zbawienia. Widziałem ludzi, którzy zostali namaszczeni przez Boga, a rok później byli duchowo martwi, gdyż ich ogień zgasł. Gdy w ich życiu pojawiła się pycha i ziemskie układy, to ogień zniknął. Teraz żyją dla mamony i wiodą komfortowe życie, ale nie mają w sobie Bożego ognia. To jest bardzo smutne oraz wielka strata dla Królestwa Bożego, dlatego Paweł mówi do Tymoteusza: „Roznieć ten ogień na nowo, podtrzymój go i dbaj, aby nieustannie płonął. Jeśli go nie utrzymasz, to zaczniesz umierać. Podtrzymój ten ogień przez dbanie o czyste sumienie, studiowanie Pisma, uniżanie się i szukanie całym sercem Bożej woli, trzymając się z dala od miłości do mamony i wszystkiego innego, co mogłoby go zgasić”.

 

2. Miej społeczność z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

 

W 2 Liście do Tymoteusza 2:22 Paweł pisze: „Unikaj i wystrzegaj się młodzieńczych pożądliwości, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca”. Innymi słowy, musimy dążyć do społeczności przede wszystkim z tymi, którzy dążą do uświęcenia i pomogą nam uniknąć grzechu. Naszymi najlepszymi przyjaciółmi na tym świecie muszą być ci, którzy całym sercem dążą do uświęcenia. Wielu wierzących nie jest zainteresowanych pobożnym życiem, bo ich standardy świętości są bardzo niskie. Ale my musimy spędzać większość czasu z tymi, którzy mają czyste serca i starają się żyć świętym życiem. Skąd można wiedzieć, że ktoś ma czyste serce? Jezus powiedział, że ludzie mówią o tym, czym są wypełnione ich serca (Mt 12:34). Więc serce człowieka jest napełnione tym, o czym najczęściej mówi. Jeśli ktoś zawsze mówi o pieniądzach i rzeczach materialnych, to znaczy, że jego serce jest wypełnione myślami o mamonie. Natomiast jeśli człowiek nieustannie mówi o Bogu, to wiadomo, że jego serce jest wypełnione Bogiem. Ja chcę mieć społeczność tylko z tymi, którzy chcą być jak Jezus. Jeśli ktoś kocha Pana, to będziesz mówić tylko o Nim. W tym tkwi tajemnica efektywnej służby dla Pana.

 

3. Nie zaniżaj Bożych standardów.

 

Paweł napominał Tymoteusza: „Nigdy nie obniżaj Bożych standardów” (2Tm 1:13). To powinno być dzisiaj zachętą dla wszystkich kaznodziejów. Nigdy nie obniżaj standardów, które wyznacza Boże Słowo, aby zwiększyć liczebność zboru. Jeśli zborze jest mało ludzi, którzy trzymają się wysokich standardów duchowych, to w oczach Pana jest to lepszy zbór od tego, który jest bardziej liczebny, gdyż zaniża duchowe standardy. Lepiej być w społeczności złożonej z trzech uczniów, niż w zborze, który ma 300 członków, bo trzech oddanych uczniów potrafi zrobić dla Chrystusa więcej, niż 300 wierzących, którzy są antyświadectwem. Pokazanie dobrego wzorca, to odpowiedzialność, która spoczywa na każdym prawdziwym słudze, względem kolejnego pokolenia. Historia Kościoła pokazuje, że druga generacja wierzących zawsze obniża standardy, ponieważ nie kieruje się tym samym, czym kierowali się ich rodzice. Porównaj współczesne denomiacje z tym, jakie wyglądały ich zbory w czasach gdy je zakładano. Jeśli założyciele tych wyznań pojawiliby się dzisiaj na ziemi, to nie zapisaliby się do wyznań, które sami założyli, ponieważ obniżono standardy, który oni głosili. W takich społecznościach może pozostać zewnętrzna forma ich nauk, ale nie będzie w nich mocy ani namaszczenia. Umarło życie, więc zniknęło też poznanie. Dlatego musimy strzec tych standardów przez Ducha Świętego, który w nas mieszka, ponieważ to jest święty skarb.

 

 

                                                                                                  Zac Poonen

 

 

 

 

Three Valuable Exhortations  / 10.02.2019

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <