Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

TRZY POZIOMY DUCHOWEGO WZROSTU

 

W Ewangelii Jana, na przykładzie wody, Jezus omawia trzy poziomy duchowego wzrostu, które można osiągnąć dzięki Duchowi Świętemu:

 

Poziom 1:

 

Ewangelia Jana 3:5, mówi o nowym narodzeniu z wody i z Ducha. Jest to „kielich zbawienia” o którym mówi Psalm 116:13, gdy zaczynamy nasze chrześcijańskie życie. Woda oczyszcza nas z grzechów. Dzięki niej można wejść do królestwa Bożego i stać się dzieckiem Bożym.

 

Poziom 2:

 

Następnie w Ewangelii Jana 4:14, Jezus mówi, że mamy być źródłem z którego tryska woda. To jest głębsze doświadczenie Ducha Świętego. Gdy Duch Święty przemieni wewnętrze człowieka i wypełni je Bożymi pragnieniami, wtedy taka osoba zaczyna żyć w ciągłym zwycięstwie i radości, i niczego jej nie brakuje. Człowiek, który stał się źródłem, nie jest uzależniony od dostaw z zewnątrz i nikt nie jest w stanie przerwać tego dopływu, ponieważ źródło jest w jego wnętrzu. Tak wygląda życie chrześcijanina, który zrozumiał tajemnicę wiecznej obfitości w Chrystusie. Wtedy nikt poza nim samym nie może zabrać mu pokoju, radości ani zwycięstwa (Jn 16:22).

 

Poziom 3:

 

W Ewangelii Jana 7:38, Jezus poszedł jeszcze dalej i powiedział, że z wnętrza osoby która wierzy, wypłynie wiele rzek żywej wody. Jest to obraz obfitości ponad miarę. Taka osoba potrafi zaspokoić pragnienie wielu ludzi. Podczas, gdy studnia może zaspokoić pragnienie kilku osób, to rzeki wody żywej będą błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, których spotkasz w jakimkolwiek miejscu.

 

Błogosławieństwo, którym Bóg pobłogosławił Abrahama brzmiało: „Będę błogosławił tym, którzy będą błogosławić tobie, …. w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi” (Rdz 12:2-3). To jest błogosławieństwo, które dzięki Duchowi Świętemu, może być teraz także Twoje (Gal 3:14). Gdy Bóg czyni Cię źródłem rzek żywej wody, wtedy stajesz błogosławieństwem dla całych rzesz ludzi, w różnych częściach swojego kraju, a nawet świata.

 

Dobrą nowiną jest to, że można być zbawionym od grzechu i być błogosławieństwem dla innych. Teraz możesz być rzeką żywej wody, która będzie z Ciebie nieustannie wypływać i błogosławić każdą rodzinę, którą spotkasz. Teraz możesz być miłosierny dla innych, tak samo, jak Bóg jest miłosierny dla Ciebie. Możesz przebaczać innym, jak Bóg przebacza Tobie. Możesz błogosławić innych, jak Bóg błogosławi Tobie. Możesz uwalniać innych, tak samo, tak jak Bóg uwalnia Ciebie i możesz okazywać wielkoduszność innym, tak samo, jak Bóg okazuje wielkoduszność Tobie.

 

Aiden W. Tozer w swoim artykule pt: „Pięć kroków do duchowej mocy” (Five Vows for Spiritual Power) mówi: „Jeśli poważnie traktujesz swój wzrost duchowy - zdobywanie radości i nowych sił do życia - to musisz podjąć w swoim sercu konkretne decyzje i wytrwać w nich do końca życia. Jedna z nich brzmi: „Nigdy nie mów ludziom rzeczy, które mogą sprawić innym przykrość”.

 

„Miłość zakrywa wiele grzechów” (1Ptr 4:8). W Bożej służbie nie ma miejsca dla plotkarzy. Jeśli wiesz o czymś, co mogłoby zaszkodzić innemu dziecku Bożemu lub zniszczyć jego reputację, to zachowaj to dla siebie. Niech Bóg się tym zajmie, bo „jakim sądem sądzisz, takim Ciebie osądzą, i jaką miarą mierzysz, taką Tobie odmierzą” (Mat 7:2). Jeśli chcesz, żeby Bóg był dla Ciebie dobry, to bądź dobry dla Jego innych dzieci. Jedną z zasad naszego Ojca jest to, żeby nie oczerniać osób, które siedzą z nami przy jednym stole, bez względu na ich przeszłość, przynależność i pochodzenie.

 

Wyjątkiem są sytuacje, gdy ktoś szkodzi Bożej chwałe oraz innym ludziom.
W takich sytuacjach trzeba mówić i ujawniać wszelkie zło, aby nie dopuścić
do skrzywdzenia innych - zgodnie z Bożym przykazniem, które mówi:
„będziesz miłował swojego bliźniego, jak siebie samego”. ZP

 

Postanów już dzisiaj, że nigdy nie będziesz mówić o innych chrześcijanach krzywdzących rzeczy, które mogłyby zniszczyć ich reputację, i wytrwasz w tej decyzji nie tylko do końca roku, ale do swojego życia. Osoby które podjęły taką decyzję w ciągu ostatnich lat, zauważyły, że kiedy zrezygnowały z nikczemnego plotkowania, wtedy zaczeły mówić o tym, co ma wartość i co buduje, bo Bóg wypełnił w ich życiu kolejną obietnicę i zostali Jego rzecznikami, czyli stali się Jego ustami (Jer 15:19).

 

 

                                                                                                   Zac Poonen

 

 

 

Three Levels of Spiritual Development  / 21.04.201

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <