Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

TRZY CENNE PRAWDY Z KSIĘGI AMOSA

 

1. Amos był wielkoduszny

 

W Księdze Amosa nie znajdziesz zwrotów: „Bóg Izraela” i „Święty Izraelski”, gdyż Amos widział Boga Jahwe, jako Boga wszystkich narodów, a nie tylko Boga Izraela. Bóg mówi w tej księdze: „Czy wy, Izraelici myślicie, że jesteś dla mnie ważniejsi niż Kuszyci (Etiopczycy)? Wywiodłem was z Egiptu, ale to samo zrobiłem dla innych narodów. Filistynów wywiodłem z Kaftor, a Aramejczyków, czyli Syryjczyków z Kir, tak samo jak was Egiptu. Jaka jest różnica między wami a nimi?” (Am 9:7).

 

Amos był prorokiem „Nowego Przymierza”, bo jego widzenia dotyczyły wszystkich ludzi ze wszy-stkich narodów. Amos wierzył, że Bóg zbierze pogan i Żydów, i uczyni z nich jedno ciało. Jego my-ślenie wykraczało poza wąski horyzont Izraelitów, bo Amos miał wielkie serce dla wszystkich ludzi z całego świata. Nie był hermetyczny jak inni Izraelici, którym wydawało się, że są jedynymi ludźmi na świecie, których przyjmuje Bóg.

 

Dzisiaj też jest wiele grup, którym wydaje się, że tylko oni są ludem Bożym !! W rzeczywistości, ich myślenie świadczy wyłącznie o tym, że są członkami sekt. W tamtych czasach w Izraelu też byli tacy ludzie, ale Amos do nich nie należał, ponieważ miał wielkie serce.

 

Prawdziwy sługa Boży jest wielkoduszny i akceptuje dzieci Boże z każdej społeczności i każdej denominacji. Babilon nie jest systemem odnoszącym się do jakiejś jednej, konkretnej denominacji. Babilon to system wartości tego świata, który można znaleźć w ludzkich sercach. Człowiek może być częścią Babilonu, będąc członkiem najlepszego zboru na świecie, ponieważ jego duch będzie częścią Babilonu. Taki człowiek może myśleć, że uwolnił się od Babilonu, gdy wyszedł z jakiegoś systemu religijnego, ale to nie będzie prawdą. Na przykład, jeśli kochasz pieniądze, to nadal jesteś częścią Babilonu bez względu na to, jakiego kościoła jesteś członkiem. Jeśli kierujesz się pożądliwościami ciała, to jesteś wszetecznicą bez względu na to, do którego zboru należysz. Możesz się szczycić jego zdrowym nauczaniem mówiąc: „My nie czcimy Maryji i nie praktykujemy chrztu niemowląt”. Dobrze, ale jeśli poznałeś prawdę, a nadal kochasz pieniądze i nie uśmiercasz swoich pożądliwości, to tak naprawdę jesteś gorszy od nich. Ich problem jest wyłącznie w ich głowach (doktryna), podczas gdy Twój problem jest o wiele poważniejszy, gdyż jest w Twoim sercu i ma związek z Twoim stylem życia.

 

W dzisiejszym chrześcijaństwie jest wiele sekciarstwa. Wielu ludziom się wydaje, że Bóg troszczy się tylko o ich grupkę !! Ciało Chrystusa jest większe niż którakolwiek denominacja. Boży lud nie zgomadza się w jakiejś konkretnej denominacji, gdyż Bóg ma swoich ludzi w każdej denominacji. Ludzie nawracają się w różnych kościołach o różnych doktrynach. Nie zgadzam się z doktrynami wielu kościołów, ale nie będę zaprzeczał, że Bóg także tam ma swoje dzieci. W ewangelicznych zborach też jest wielu nieodrodzonych ludzi, którzy są ich członkami i łamią chleb z osobami odrodzonymi - zwłaszcza w zborach dwu lub trzy pokoleniowych. Dlatego trzeba zobaczyć to, co widział Amos w tych dniach - że Bóg ukarze członków wszystkich wyznań i wszystkich narodów, ale także powołuje ludzi ze wszystkich wyznań i narodów.

 

2. Amos wierzył proroctwom

 

W Księdze Amosa 8:11-12 jest proroctwo, które mówi o czasach końca. „Oto idą dni - mówi Wszechmogący Pan - że ześlę na ziemię głód, ale nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pana”. Ten głód widać dzisiaj. Słowo Boże mamy zapisane w Biblii - w tej kwestii nie ma żadnego niedoboru. Towarzystwa Biblijne rozprowadzają miliony Biblii rocznie, a mimo to, Biblia ma nadal największą sprzedaż na świecie. Ale tu jest mowa o „Słowie Pana” i to odnosi się do słowa proroczego, potrzebnego na daną chwilę, które pochodzi od Boga, ale wychodzi z ust proroka. W tych dniach „Słowo Pana” będzie rzadkością. Ludzie będą wędrować, aby usłyszeć prawdziwego proroka - ale nie będzie on łatwy do znalezienia. Więc, gdy będziesz miał okazję usłyszeć prorocze słowo od Pana, to zwróć na nie uwagę, uważnie słuchaj i poważnie je potraktuj.

 

3. Cudowna obietnica

 

W Księdze Amosa 9:13 czytamy: „Oto idą dni, mówi Pan, gdy żniwiarz dogoni oracza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna”. Oznacza to, że w przeszłości zasialiśmy wiele zła i pomimo, że te grzechy zostały nam odpuszczone, to w pewnym stopniu nadal musimy zbierać to, co zasialiśmy. Ale szybko nadejdzie czas, gdy wyda plon nowe ziarno, które siejesz od momentu nowego narodzenia i zastąpi owoce grzechu, które teraz zbierasz z powodu grzesznego życia w przeszłości. Na przykład fantazje seksualne lub nieczyste myśli, które Cię dręczą z powodu karmienia się w przeszłości pornografią, będą stopniowo wypierane przez Boże myśli i duchowe pragnienia, jeśli napełniasz swój umysł Słowem Bożym i Twoje życie będzie owocne dla Boga. Cóż za wspaniała obietnica! Alleluja!

 

 

                                                                                         Zac Poonen

 

 

 

 

Three Great Truths from Amos / 05.05.2019

 

 

 


 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <