Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

DOBRA NOWINA DLA MŁODZIEŻY

 

Zarówno Stary jak i Nowy Testament pokazuje, że trzydziesty rok życia jest znamiennym momentem w życiu każdego człowieka.

 

Józef miał 30 lat, gdy został władcą Egiptu. Gdy Józef miał 17 lat, to Bóg mu objawił podczas snu, że ma dla jego życia plan. Wspaniale jest, gdy młody człowiek ma duchową wrażliwość i otrzymuje sny od Boga w czasach, gdy większość nastolatków ma wyłącznie brudne myśli. Ale zobacz, ile Józef musiał najpierw wycierpieć - zazdrość braci, fałszywe oskarżenie i pobyt w więzieniu. W tamtych czasach więzieniami były ciemne lochy, pełne szczurów, karaluchów i wszelkiego innego robactwa. Ale Księga Rodzaju 39:21 mówi, że „Pan z Józefem”.

 

Dawid miał 30 lat, gdy został królem. W 16 rozdziale 1 Księgi Samuela, Samuel mówi do Jessego, aby zwołał wszystkich swoich synów na ucztę ofiarną. Jesse zawołał tylko siedmu najstarszych i nawet nie pomyślał, żeby zawołać najmłodszego Dawida, który mógł mieć wtedy 15 lat, gdyż w ogóle nie brał go pod uwagę. Gdy zawołał Dawida, to on nawet nie wiedział co się dzieje, ale Bóg go obserwował i widział jego oddanie i miłość do Pana. Więc, gdy tylko przyszedł, Pan powiedział, do Samuela: „To jest on”. Po czym Samuel go namaścił i spoczął na nim Duch Pana.

 

Młodzieńcem był także Jeremiasz, gdy Bóg go powołał na proroka. Bóg powiedział do Jeremiasza: „Znałem cię zanim cię ukształtowałem w łonie matki. Poświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów zanim przyszedłeś na ten świat” (Jer 1:5-6). Bóg znał nas już wtedy, gdy byliśmy jeszcze mikroskopijnymi plamkami w łonach naszych matek i miał plan dla Twojego życia, tak samo, jak miał plan dla życia Jeremiasza. To powinno zachęcić wszystkich młodych ludzi. Pan powiedział do Jeremiasza: „Nie mów: Jestem jeszcze zbyt młody! Pójdziesz do kogokolwiek cię poślę i będziesz mówił wszystko, co ci nakażę” (Jer 1:7). A potem Pan przemówił do niego słowami, które mówił do wszystkich swoich proroków: „Nie bój się ich, gdyż Ja Jestem z tobą, aby cię ratować” (Jer 1:8).

 

30 lat miał Ezechiel, gdy zaczynał swoją służbę. Ezechiel był synem kapłana i też był kształcony do kapłaństwa (Ez 1:3). Ale gdy miał 30 lat, Bóg go powołał na proroka (Ez 1:1). Ezechiel musiał w młodości słyszeć o Jeremiaszu, więc musiał też słyszeć o jego proroctwach i jako młody człowiek musiał je badać. Bóg musiał widzieć wierność tego młodzieńca więc postanowił, że Ezechiel nie będzie kapłanem, tylko prorokiem. Pewnego dnia Bóg otwarł niebo nad Ezechielem i objawił mu się, dając mu przesłanie dla swojego ludu.

 

Gdy Daniel, jako młody, wierny i bezkompromisowy człowiek wyruszył do Babilonu, to nie wiedział, że otrzyma tam powołanie. On po prostu we wszystkim był wierny Bogu, dlatego Bóg mógł dokonywać przez niego wielkich rzeczy. Księga Daniela zaczyna się w czasie, gdy Daniel ma prawdopodobnie 17 lat, a kończy, gdy ma około 90 lat. Daniel był przez 70 lat w niewoli i przez cały ten czas był wierny Bogu, dlatego Bóg mógł go użyć, aby rozpocząć powrót Izraelitów do Jerozolimy. Dzisiaj też Bóg może powołać 17-latka na proroka i uczynić z niego swoje narzędzie.

 

Zachariasz był młodym człowiekiem i prorokował razem z Aggeuszem. Chociaż Zachariasz był młodszy niż Aggeusza, to Bóg używał go znacznie częściej, ponieważ Bóg nie patrzy na wiek. Zachariaszowi też dawał widzenia i prorocze przesłania, gdy był on bardzo młody (Zach 2:4). Bóg może także Ciebie namaścić Duchem Świętym, gdy jesteś jeszcze młody i złączyć Cię z jakimś starszym i pobożnym bratem, jak Aggeusz, aby finalnie powołać Cię do czegoś większego, niż jego. Zachariasz miał błogosławioną służbę pobudzania zniechęconych ludzi.

 

Jezus też miał 30 lat, gdy zaczynał swoją służbę na ziemi. Ale zanim ją zaczął, to przez 30 lat musiał się uczyć pokory względem Józefa i Marii. Więc, o ileż więcej my musimy się jej uczyć?

 

Również większość apostołów zaczynało służbę w wieku około 30 lat. Dzisiaj też Bóg chce, aby jego dzieci były w tym wieku przygotowane do służby, którą dla nich przewidział. Ale zanim to się wydarzy, to Bóg musi rzez wiele lat przygotowywać nas do tej służby. Jeśli całkowicie Mu się poddasz i pozwolisz, aby Cię przygotowywał w wieku kilkunastu lub dwudziestuparu lat, to też będziesz gotowy do służby, którą Bóg dla Ciebie zaplanował, mając 30 lub 35 lat.

 

 

                                                                                             Zac Poonen

 

 

Good News for Young People / 12.05.2019

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <