Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

UCZ SIĘ HOJNOŚCI

 

W 2 Liście do Koryntian 9:6, apostoł Paweł mówi na temat dawania. Mówi, że jeśli jesteśmy skąpi w dawaniu, to będziemy żąć proporcjonalnie do tego, ile daliśmy. Jeśli zasiejesz kilka nasion, to zbierzesz mały plon, a jeśli zasiejesz wiele nasion, to zbierzesz duży plon. Wielu kaznodziejów kochających pieniędze - zwłaszcza telewizyjnych - wykorzystuje ten werset do wyłudzania od ludzi pieniądzy. To są handlarze Bożego Słowa, którzy za wszelką cenę chcą oszukać wierzących.

 

Czy wiesz, co Jezus powiedział, gdy przyszedł do niego bogaty młodzieniec? Powiedział mu, aby najpierw wszystko sprzedał i rozdał ubogim, a później zaczął go naśladować bez pieniędzy!!! Jezus nie powiedział (jak większość dzisiejszych pastorów): „Sprzedaj wszystko, co masz i przynieś mi pieniądze, bo mam wiele potrzeb i muszę utrzymać 12 apostołów wraz z rodzinami”. Jezus chciał pozyskać człowieka, a nie jego pieniądze. Dzisiaj nie spotkasz pastora, który powie bogatej osobie: „Chcemy abyś wzrastał duchowo i nie jesteśmy zainteresowani twoimi pieniędzmi. Rozdaj je komu chcesz i dołącz do naszego zboru, aby poznawać Słowo Boże”. Jednak tak należy mówić wszystkim ludziom, którzy zaczynają chodzić do zboru.

 

W 2 Liście do Koryntian 9:7 napisano, że „Bóg miłuje ochotnego dawcę”. W Starym Przymierzu, ważne było ile człowiek dał (dziesięcinę plus inne ofiary). Jednak w Nowym Przymierzu nacisk jest kładziony na to, jak człowiek daje - chętnie czy niechętnie. Teraz nie jest ważna ilość, tylko jakość. W Nowym Przymierzu, jest podkreślona wyłącznie jakość, także w budowaniu ciała Chrystusa.

 

Wielu wierzących jest duchowymi nędzarzami, ponieważ są chciwi i skąpi wobec Boga. Zacznij być hojny i wielkoduszny wobec Boga, najpierw w kwestii swojego życia, a następnie w kwestii swojego czasu oraz dóbr materialnych, a wtedy zobaczysz, że Bóg odpłaca stokrotnie.

 

Będąc kawalerem, nie miałem wielu wydatków i większość moich zarobków w armii przekazywałem na dzieło Boże. Gdy założyłem rodzinę, to pojawiło się wiele potrzeb finansowych, ale nigdy nie byłem zadłużony. Nigdy od nikogo nie pożyczyłem pieniędzy, ponieważ Bóg o nas dbał i oddał mi wszystko, co Mu wtedy dałem. Więc z własnego doświadczenia mogę powiedzieć:

 

Ucz się hojności wobec Boga, a zobaczysz, że Twój problem finansowy zostanie rozwiązany - ale uważaj, żeby dawać mądrze. Nigdy nie dawaj pieniądzy kaznodziejom, którzy mówią o pieniądzach, ani tym, którzy żyją w przepychu, bo oni je roztrwonią. Modl się i szukaj Bożej woli, abyś je dał tam, gdzie Bóg Ci pokaże rzeczywiste potrzeby. Dawaj ubogim, a nie bogatym. Daj tym, którzy naprawdę są w potrzebie, a wtedy zobaczysz, że Bóg da Ci obfity plon, gdy Ty będziesz w potrzebie. Bóg nie chce, aby którekolwiek z Jego dzieci było zadłużone, albo miało problemy finansowe, ponieważ Boże dzieci mają w niebie bardzo bogatego Ojca. Wielu wierzących staje w obliczu problemów finansowych z powodu tego, że nigdy nie byli hojni, dlatego teraz zbierają to, co zasiali.

 

 

                                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

Learn To Give Richly To God / 19.05.2019

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <