Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

TAJEMNICA ZWYCIĘSTWA NAD GRZECHEM

 

W Księdze Powtórzonego Prawa 6:4-5 napisano: „Słuchaj, Izraelu! Jahwe jest Bogiem naszym, Jahwe jedynie! Będziesz więc miłował Jahwe, Boga swego, całym sercem, całą swoją duszą i z całej swojej siły”. Nie czcimy trzech Bogów. Bóg jest jeden w trzech osobach. W Ewangelii Mateusza 22:37 Jezus cytuje pierwsze przykazanie w nieco inny sposób, niż Księga Powtórzonego Prawa 6:5, mówiąc: „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem”. To jest pierwsze przykazanie. Oznacza to, że w naszych sercach nie ma miejsca dla rodziny, dóbr materialnych, pracy ani pieniędzy - dlatego całe nasze serce ma być oddane Bogu. To jest instrukcja nr.1, którą producent dał użytkownikowi. Używaj więc swojej ludzkiej maszyny zgodnie z tym przykazaniem.

 

Oto, co się wydarza, gdy człowiek całym sercem kocha Pana?

 

Jeszcze bardziej miłuje swoją żonę!

Jeszcze bardziej miłuje swoich bliźnich.

Kocha swoich wrogów, ponieważ w jego sercu nie ma nienawiści.

 

Przyczyną zazdrości, nienawiści, goryczy i wszystkich innych grzechów wycelowanych w innych ludzi jest to, że nie kochasz Boga całym swoim sercem, ponieważ wtedy jakaś część Twojego serca, która powinna kochać Boga jest wypełniona zazdrością. Grzechów nie przezywcięża się walką, lecz przede wszystkim miłością do Boga. Gdy człowiek z całego serca miłuje Boga, wtedy miłość do pieniędzy i dobrobytu oraz inne pożądliwości, znikają automatycznie z jego życia.

 

Rozważmy przykład dziewczyny zakochanej w jakimś złym człowieku. Jej rodzice usilnie starają się zgasić jej miłość, ale to się nie udaje. Jednak pewnego dnia spotyka ona innego młodzieńca, który jest bardzo kulturalny, o wiele przystojniejszy i zamożniejszy; i jej uczucie do pierwszego młodzieńca znika. Jak to się stało? To jest rozpalenie nowej miłości, która wypiera starą miłość.

 

Tak samo jest w życiu chrześcijan. Ludzie pożądają wielu złych rzeczy, których Bóg im zabrania. Człowiek wielokrotnie próbuje zerwać z tymi nawykami, lecz nie potrafi ponieważ je lubi. Jednak gdy pewnego dnia zaczyna widzieć chwałę Jezusa i zaczyna Go kochać z całego serca - to co się wtedy dzieje? Jego nowa miłość wypiera jego dawne namiętności i zainteresowanie sprawami tego świata znika. To spowodował wybuch nowej miłości. W tym tkwi cała tajemnica zwycięstwa nad grzechem. Miłowanie Boga całym swoim sercem i całą swoją duszą, to także kochanie Boga wszystkimi swoimi możliwościami intelektualnymi.

 

 

 

                                                                                               Zac Poonen

 

 

 

 

Secret of Victory over Sin / 02.06.2019

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <