Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            


JEZUS UCZYŁ SIĘ POSŁUSZEŃSTWA

 

W Liście do Hebrajczyków 5:8 napisano: „chociaż był Synem, to nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Jezus musiał uczyć się posłuszeństwa. Słowo „uczyć” wskazuje, że była to edukacja. Widzimy zatem, że gdy Jezus żył w ludzkim ciele, to też musiał się uczyć. Będąc Bogiem, w niebie nie musiał nikogo słuchać. Więc jeśli nigdy czegoś nie robiłeś, to musisz się tego nauczyć. Gdy Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek i uczył się posłuszeństwa, to nie tylko musiał być posłuszny Ojcu, ale także swoim ziemskim rodzicom, którzy byli grzesznymi, niedoskonałymi ludźmi i popełniali te same błędy, co wszyscy rodzice. Jednak Jezus był im posłuszny. To musiało być dla Niego bardzo trudne. Zapewne słuchał ich cierpiąc z tego powodu. Oznacza to, że przez całe swoje życie, cierpiał w wyniku rezygnacji z własnej woli, na rzecz posłuszeństwa Ojcu. W ten sposób uczył się posłusze-ństwa, za które płacił cierpieniem.

 

Posłuszeństwo może być czasami przyjemne. Jeśli obiecasz dziecku, że kupisz mu lody, to ono będzie cię słuchać i nie będzie z tego powodu cierpieć. Ale gdy mówisz mu, aby natychmiast przyszło do domu odrobić pracę domową, wtedy posłuszeństwo zaczyna być bolesne. Mimo to, w naszym życiu istnieją sfery, w których posłuszeństwo może być łatwe i przyjemne. Chętnie robimy rzeczy, które są dla nas dobre, ale prawdziwy test posłuszeństwa przechodzimy wtedy, gdy musimy zrobić coś, czego nie lubimy, bo wszystko co jest niezgodne z naszą wolą sprawia nam ból. Tak jest testowane nasze posłuszeństwo.

 

Jezus nauczył się posłuszeństwa przez rezygnację, dlatego rezygnował ze wszytkiego, na co Jego Ojciec mówił „Nie”. Czyli uczył się posłuszeństwa przez cierpienie, aby dzięki temu osiągnąć doskonałość (Hbr 5:9). Słowo „doskonałość” oznacza tutaj osiągnięcie pełni Bożej woli i ukończenie edukacji. My też musimy osiągnąć ten poziom i tak samo, jak Jezus pokonać wiele pokus. Jeśli nie zdasz tego testu, to będziesz go powtarzać tak długo, aż osiągniesz zwycięstwo!!! Duchowe zwycięstwo to jest najważniejszy stopień, jaki można osiągnąć swoim w życiu. Wtedy każde inne zwycięstwo staje się bezwartościowe. Kiedy Jezus mówi: „Pójdź za mną”, to zachęca nas, abyśmy robili to samo, co On robił, jako nasz Pan. On nas nie zmusza do mierzenia się z pokusami, których sam nie przeszedł. Dlatego podejdźmy odważnie do tronu Jego łaski, aby uzyskać jego pomoc, niezbędną do ukończenia naszej edukacji. Jeśli mamy cierpieć, to na pewno będziemy cierpieć, ale chciejmy uczyć się posłuszeństwa, aby ukończyć naszą edukację.

 

W Liście do Hebrajczyków 5:9, napisano: „a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszy-stkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą wiecznego zbawienia”. Jezus jest obecnie profesorem w szkole posłuszeństwa, bo przeszedł ją od zera do najwyższego szczebla i we wszystkim był wierny. Teraz my jesteśmy uczniami tej szkoły, jako Boży słudzy. Im więcej nauczysz się posłuszeństwa przez cierpienie, tym będziesz lepszym sługą prowadzącym do posłuszeństwa innych. Na tym polega każda prawdziwa służba.

 

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

Jesus Learnt Obedience / 11.11.2019

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <