Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

SEKRETY DUCHOWEGO WZROSTU

 

1. Zamień własną siłę na Bożą moc. Księga Izajasza 40: 29-31 mówi, że Wszechmogący Bóg, którego czcimy i któremu służymy, da nam siłę, gdy będziemy słabi. On da nam moc, zdrowie i siłę, gdy braknie nam sił, aby Mu służyć. Nawet energiczni młodzi ludzie mogą być zmęczeni, znużeni i wyczerpani, służąc Panu. Ale ci, którzy czekają na Pana otrzymają nowe, siły bez względu na wiek. Cóż za wspaniała obietnica! „Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają sił i wzbijają się w górę jak orły na swoich skrzydłach. Biegnąc nie słabną, a idąc nie mdleją”. Chcę wszystkich zachęcić, aby w prostocie i ufności nauczyli się czekać na Pana we wszystkich swoich potrzebach. Ten werset mówi, że otrzymasz nowe siły, lub jak to ujmuje inne tłumaczenie: „Ci, którzy czekają na Pana, wymienią swoją siłę”. Oznacza to, że odda-jemy Panu własne siły, a On daje nam w zamian Bożą moc! Alleluja!! Pięknie jest wymienić u Pana wszystko, co mamy. Jezus powiedział do Ojca: „Wszystko, co jest moje, jest i Twoje” (J 17:10). W służbie dla Pana, we wszystkim jest potrzebna Boża moc. Dlatego, każdy, kto służy Panu musi ufać, że Pan da mu nadprzyrodzoną moc Jego zmartwychwstania - nie tylko dla ducha, ale także dla ciała. Wtedy nawet w starości będziesz wydawać dla Niego owoce (Ps 92:14).

 

2. Doceń namaszczenie Ducha Świętego. W Księdze Ezechiela 3:23 czytamy: „Wstałem i wyszedłem na równinę, a oto była tam chwała Pana, taka sama jak ta, którą widziałem nad rzeką Kebar, i upadłem przed nią na twarz”. Oto ważna zasada służby: zawsze miej twarz przy ziemi. Czasami dobrze jest położyć się w swoim pokoju przed Bogiem na podłodze i powiedzieć: „Panie, jestem tu, gdzie jest moje miejsce, bo w Twoich oczach jestem pyłem”. Każdy, kto staje przed innymi aby głosić jest w wielkim niebezpieczeństwie, ponieważ zaczyna być przez wielu ludzi podziwiany i wywyższany. Wtedy, bardziej niż ktokolwiek inny, należy z twarzą przy ziemi wyznawać, że jestem nikim w Jego oczach. Bóg może w jednej chwili zabrać nam życie lub namaszczenie. A ja boję się stracić Boże namaszczenie bardziej, niż cokolwiek innego. Wolę stracić zdrowie i wszystkie pienią-dze, niż Boże namaszczenie. Namaszczenie można szybko stracić przez nieostrożność w kwestii pieniędzy, przez własną mowę lub jakąś inną drobną sprawę. Kiedy Ezechiel leżał twarzą przy ziemi, to wszedł w niego Duch Pana i postawił go na nogi, bo Duch stępuje na nas tylko wtedy, gdy stajemy przed Bogiem z twarzą przy ziemi. Pozwól więc, aby to Bóg Cię podniósł i powołał do służby. Nigdy się sam nie wywyższaj.

 

3. Mimo przeszłych niepowodzeń Bóg zawsze będzie Cię zachęcał. W Księdze Izajasza 42:2-3 napisano: „Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu. Nie dołamie nadłamanej trzciny, ani nie dogasi gasnącego knota”. To jest też cytowane w odniesieniu do Jezusa w Ewangelii Mateusza 12:19-20, gdzie napisano: „Nie będzie się spierał ani krzyczał (...) Trzciny nadłamanej nie dołamie, a tlącego lnu nie dogasi” - bo Jezus chce pomagać wszystkim słabym wierzącym, którzy w przeszłości ponosili porażki. Chce pomóc i podnieść na duchu także tych, którzy są zniechęceni i przygnębieni. Prawdziwy sługa Pana zawsze będzie miał podobną postawę. Będzie dodawał otuchy i podnosił na duchu tych, którzy są przygnębieni i zniechęceni, oraz tych, którzy mają już dość swojego życia. Szukajmy takiej służby, ponieważ potrzebujący ludzie są dzisiaj wszędzie.

 

 

                                                                                           Zac Poonen

 

Secrets of Spiritual Growth / 01.08.2019

 

 

 

 

 

 

 


 

No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <