JAKI JEST CEL PRÓB I DOŚWIADCZEŃ

 

Jak czyste złoto uzyskuje się dzięki stopieniu go w ogniu (1Ptr 1:7), tak samo doświadczenia mają wykazać prawdziwość naszej wiary. Gdy złoto zostaje wydobyte z ziemi, wtedy nie jest czyste. Złota nie da się oczyścić wodą z mydłem, gdyż to usuwa tylko zewnętrzny brud. Jedynym sposobem oczyszczenia złota, jest stopienie go w ogniu, aby usunąć z niego metale z którymi jest zmieszane. Aby otrzymać czyste złoto, musimy stopić całość. Doświadczenia które przechodzimy, też mają nas wypalać. One są bolesne i czujemy się wtedy jakbyśmy byli w ogniu, bo ich celem jest pozbycie się nieczystości, którymi jest zanieczyszczone nasze życie. Na przykład, jaki jest skutek doświadczeń w krajach, w których prześladowani chrześcijanie stracili swoje majątki? Dzięki temu stali się lepszymi pielgrzymami. Gdy wszystko stracili, to przestali być przywiązani do swojego majątku. Ale tam gdzie nie ma prześladowań, tam nawet najlepsi wierzący mogą być całkowicie związani swoim mieniem i doczesnymi dobrami. Tacy ludzie mogą twierdzić, że nie są do nich przywiązani, ale wtedy oszukują sami siebie. Dlatego Bóg może dopuścić, że pewnego dnia prześladowania pojawią się także w Twojej ziemi, aby Cię z tego oczyścić.

 

Słyszałem, że gdy komuniści rządzili Rosją, to chrześcijan nie przyjmowano tam na wyższe uczelnie, ani nie otrzymywali dobrych miejsc pracy. Mogli liczyć tylko na tak marne zajęcia, jak sprzątanie ulic. Taka sytuacja pozbawia człowieka własnej dumy i wysokiej samooceny, które wynikają z robie-nia znaczących rzeczy i piastowania wysokich stanowisk. W takich sytuacjach człowiek zostaje wypalony ze wszystkich nieczystości i staje się naprawdę czysty. Dlatego najlepsi chrześcijanie są tam, gdzie są prześladowania. Nigdy się nie modlę, aby Kościół nie był prześladowany, gdyż wtedy modliłbym się, żeby Kościół nie był oczyszczany. Nie modlę się o prześladowania, ale nie modlę się też, żeby nie było prześladowań. Pan wie, co w danym momencie jest najlepsze dla każdego z nas, więc decyzję zostawiam Jemu. Tak samo Bóg postępuje ze mną. To jest najlepsza postawa, aby otrzy-mać prawdziwą Bożą łaskę.

 

Piotr pisze, że to przyniesie Chrystusowi wiele chwały i czci, gdy powróci na ziemię (1Ptr 1:7). Chociaż w trakcie prób nie widzimy Jezusa, to wciąż Go kochamy, ufamy Mu i mamy wielką radość. Piotr widział Jezusa fizycznie, ale Jezus powiedział: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20:29). Nie wiem ilu z was wierzy, że ci, którzy nie widzieli Jezusa, są bardziej błogosławieni niż Piotr, który Go widział na własne oczy. Ja w to wierzę z całego serca, bo tak powiedział Jezus. Dalej Piotr mówi, że dzięki wiernemu przechodzeniu prób, człowiek dostępuje „zbawienia swojej duszy” (1Ptr 1:9). Apostołowie mówili o zbawieniu dusz, a nie o uniknięciu piekła.

 

Nasza dusza odziedziczyła po Adamie egoizm, pychę i wiele innego zła. Dlatego musimy być zbawieni od wszelkich złych cech, które odziedziczyliśmy po Adamie – takich jak egoistyczny styl życia, przywiązanie do rzeczy materialnych i pragnienie własnej chwały. Prześladowania i palące doświadczenia pomagają uwolnić się od wielu złych rzeczy.

 

Pomyśl o ludziach, którzy mają upośledzone dzieci. Niektórzy uważają to za wielkie nieszczęście. Nikt się nie modli, aby mieć takie dzieci. Ale jeśli Bóg pozwoli, że takie dziecko przyjdzie na świat w rodzinie kochającej Boga, to możemy być pewni, iż Bóg sprawi, że to będzie działało dla ich dobra. Zauważyłem, że w rodzinach, które mają niepełnosprawne dzieci, jest więcej czułości i poświęcenia do służby wśród takich osób. W sercach rodziców, których dzieci są mądre i zdolne, bardzo często pojawia się duma (pycha), która nie jest cechą niebiańską, tylko demoniczną. Niestety, dumę z własnych dzieci można dostrzec w wielu rodzinach chrześcijańskich.

 

Bóg doświadcza wszystkie swoje dzieci. W swej mądrości dokładnie wie, kiedy, kogo i jak ma wypróbować. Gdy staniemy przed Panem, to odkryjemy, że Bóg nigdy nie popełnił żadnego błędu podczas prób, które dopuścił w naszym życiu. W tym dniu odkryjemy, że każda próba, którą przeszliśmy w naszym życiu, miała nas oczyścić niczym złoto. Jeśli w to uwierzysz, to będziesz zawsze chwalić Pana.

 

 

                                                                                                        Zac Poonen

 

 

 

 

The Purpose of Trials / 22.09.2019

 

 

 

 

 

 

 


 

wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA