Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

JEZUS POKONAŁ SZATANA NA KRZYŻU

 

Największa bitwa, jaka kiedykolwiek miała miejsce na tej ziemi nie została opisana w żadnej książce historycznej. Miała ona miejsce na Golgocie, gdy Jezus przez swoją śmierć pokonał księcia tego świata, którym jest szatan. W Liście do Hebrajczyków 2:14-15 jest zapisana prawda, której nigdy nie wolno nam zapomnieć. Jestem pewien, że szatan nie chce, żebyś o niej pamiętał, bo nikt nie lubi słuchać o swoich porażkach i niepowodzeniach - a szatan nie należy w tej kwestii do wyjątków. Napisano tam: „Ponieważ dzieci są uczestnikami ciała i krwi, podobnie i On stał się uczestnikiem ciała i krwi, aby przez swoją śmierć zniszczyć tego, który ma moc prowadzenia ludzi do śmierci, to jest diabła, i żeby wyswobodzić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią całe życie byli w niewoli” (Hbr 2:14-15).

 

Gdy Jezus umarł, to rozboił diabła, aby uwolnić nas od mocy szatana i niewoli lęku, w której On nas przez całe życie trzymał. Ludzie są związani wieloma lękami - lekiem przed chorobami, lękiem przed ubóstwem, lękiem przed porażką, lękiem przed ludźmi, lękiem przed przyszłością, itp. Jednak najsil-niejszym ze wszystkich lęków jest lęk przed śmiercią. Każdy inny lęk jest od niego słabszy. A lęk przed śmiercią wyzwala lęk przed tym, co wydarzy się po śmierci.

 

Biblia uczy bardzo wyraźnie, że ludzie żyjący w grzechu trafią do piekła, czyli do miejsca, które Bóg zarezerwował dla tych, którzy nie pokutują z grzechów, które popełnili w swoim życiu. Diabeł też spędzi wieczność w jeziorze siarki i ognia, wraz z tymi, których oszukał i których prowadził w ich grzesznym życiu. Natomiast Jezus przyszedł na ziemię, aby uchronić nas od piekła, biorąc na siebie karę za nasze grzechy. Zniszczył też moc, którą szatan miał nad nami, aby więcej nas nie krzywdził.

 

Chcę, abyś na całe życie zapamiętał, że w kwestii szatana, Bóg zawsze będzie po Twojej stronie. To jest chwalebna prawda, która przyniosła mi tak wiele zachęty, pocieszenia i zwycięstw, że chciał-bym iść w każde miejsce na tej ziemi i powiedzieć to każdej wierzącj osobie. Biblia mówi: „Poddaj się Bogu i przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od ciebie” (Jak 4:7). Szatan zawsze ucieka przed imieniem Jezusa. Jednak większość chrześcijan ma w swojej głowie obraz, który przedstawia ich ucieczkę przed szatanem. To jest dokładna odwrotność tego, czego uczy Biblia. Jak myślisz, czy szatan bał się Jezusa, czy nie? Wszyscy wiemy, że szatan bał się stanąć przed naszym Zbawicielem, bo Jezus jest światłością świata, więc książę ciemności musi przed Nim ustąpić.

 

Jezus powiedział swoim uczniom, że widział jak szatan został wyrzucony z nieba, i że spadł na ziemię „niczym błyskawica” (Łk 10:18). Gdy na pustyni Jezus powiedział szatanowi: „Idź precz”, to szatan też musiał zniknąć z prędkością błyskawicy. Więc jeśli dzisiaj przeciwstawisz się szatanowi w imieniu Jezusa, to też ucieknie przed Tobą z szybkością światła, bo w świetle znika każda ciemność. Szatan boi się imienia Jezus, bo nie lubi słuchać, że Jezus jest Panem. Ludzie opętani przez demony nie potrafią powiedzieć, że Jezus Chrystus jest ich Panem, ani nie są w stanie wyznać, że szatan został pokonany na krzyżu. Więc nigdy nie zapominaj, że w imieniu Jezusa Chrystusa jest moc, która może przepędzić każdego demona i sprawić, że każdy diabeł ucieknie od Ciebie z prędkością błyska-wicy.

 

Jeśli w jakimś momencie swojego życia napotkasz jakiekolwiek trudności lub problem, którego nie potrafisz przezwyciężyć, albo staniesz w obliczu czegoś, na co nie ma ludzkiej odpowiedzi, to zacznij wzywać Pana Jezusa i mów do Niego: „Panie Jezu, pomóż mi, bo wiem że Ty jesteś po mojej stronie w walce z diabłem”. A następnie zwróć się do szatana i powiedz: „W Imieniu Jezusa nakazuję ci odejść”. Mogę Ci zagwarantować, że jeśli chodzisz w Bożej świetłości i przeciwstawis się sztanowi w imieniu Jezusa, to ucieknie od Ciebie natychmiast, ponieważ Jezus pokonał go na krzyżu i teraz szatan jest bezsilny wobec ciebie.

 

Szatan oczywiście nie chce, aby ludzie o tym wiedzieli, więc stara się, aby nikt nie poruszał tego tematu i powstrzymuje większość kaznodziejów przed głoszeniem o swojej klęsce. Dlatego chcę, aby wszyscy dobrze wiedzieli, że nasz Pan, Jezus Chrystus raz na zawsze pokonał szatana na krzyżu i nie musisz się go już bać, bo on nie może cię już tknąć ani skrzywdzić. On może cię jedynie kusić i atakować. Lecz Boża łaska w Jezusie Chrystusie sprawia, że jeśli się uniżasz, poddajesz Bogu i chodzisz w Jego świetłości, to zawsze go zwyciężysz.

 

 

 

                                                                                      Zac Poonen

 

 

Jesus Defeated Satan on The Cross / 27.10.2019

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <