Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE       

 

NAMASZCZENIE MUSI WZRASTAĆ

 

W Księdze Ezechiela 7:9 widzimy tytuł Pana, którego wiele osób może nie lubić: „Pan, który karze”, czyli ten, który nawiedza sądem. W 8 rozdziale Księgi Ezechiela, Pan pokazuje Ezechielowi, że powodem opuszczenia Judy było bałwochwalstwo, które uprawiano w świątyni. Tak, jak Bóg ukazał Ezechielowi ukryte grzechy Narodu Wybranego, tak samo dzisiaj, Bóg objawia swoim prorokom ukryte grzechy Jego ludu, których nie widzą inni.

 

W 1 Liście do Koryntian 14:24-25 czytamy o zgromadzeniu na którym ludzie prorokują i gdy wchodzi tam ktoś obcy, to odkrywają przy nim tajemnice jego serca. Wtedy taka osoba pada na twarz i wyznaje, że na tym spotkaniu rzeczywiście jest Bóg. Tak powinno wyglądać każde spotkanie Koś-cioła i wszyscy powinni pragnąć takich proroctw.

 

W Ezechiela 8:14 czytamy, że kobiety opłakiwały wtedy Tammuza, a wierzący ludzie czcili bożki i brali udział w wielu plugawych i rozpustnych rytuałach pogańskich. To wszystko było praktykowane w świątyni. Dla ludzi z zewnątrz, większość tego bałwochwalstwa była niewidoczna, bo wielu ludzi, którzy z zewnątrz wyglądają na świętych, wewnątrz jest bardzo zepsutych. Pan powiedział do Ezechiela: „To ma być świątynia. Zobacz co się dzieje w środku”.

 

„Między przedsionkiem a ołtarzem, stało około dwudziestu pięciu mężów zwróconych tyłem do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu” (Ez 8:16). Tak samo dzisiaj, wielu chrześcijan patrzy na wschód odmawiając swoje modlitwy. W Ezechiela 9:3 czytamy, że z powodu tych grzechów, z domu Bożego zaczynała odchodzić Boże chwała.

 

Gdy z życia jakiejś osoby lub całej społeczności zaczyna znikać świeżość, namaszczenie, ogień i odchodzi Boża chwała, to zawsze istnieje jakiś powód. Teraz traci namaszczenie wielu kaznodziejów, którzy mieli je 20 lat temu. Namaszczenie powinno z wiekiem wzrastać, jednak u większości kazno-dziejów których spotykam, namaszczenie cały czas maleje. Dzieje się tak zwykle dlatego, że wpadli w pogoń za pieniędzmi, poszli na kompromis i zaczęli mówić to, co zadowala ludzkie uszy. Bóg może wezwać wielu z was do służby. Jeśli tak się stanie, to bądź wierny i nie pozwól, aby Boża chwała odeszła od Twojej służby.

 

W Księdze Ezechiela 9:4 jest słowo, które każdy może zastosować we własnym Kościele, w taki sposób: „Przejdź się po zborach i umieścić znak na czołach ludzi, którzy płaczą i wzdychają z powo-du grzechów popełnianych dzisiaj w kościołach”. Gdyby dzisiaj, tak samo jak wtedy, Bóg posłał swojego anioła, aby umieścił znak na czołach ludzi, którzy płaczą z powodu hańbiebia imienia Jezusa w kościele, to jak myślisz, ile osób zostało by zaznaczonych? Jak bardzo jesteś zmartwiony, gdy imię Jezusa jest hańbione przez chrześcijan? Święte Imię Jezusa jest dzisiaj hańbione w większości zborów, w każdej denominacji. Czy jesteś tym zaniepokojony? Bo Bóg dzisiaj też oznacza ludzi, którzy tego nie akceptują, a później mówi do swojego anioła: „zabij wszystkich, którzy nie mają mojego znaku na czole”. Dzisiaj też umierają duchowo wszyscy ci, którzy nie troszczą się o dobro Bożego imienia. „Święć się imię Twoje”, to pierwsza intencja modlitwy, której uczy nas Pan. Jeśli troszczysz się o dobro Bożego Imienia, wówczas Bóg może Cię użyć do realizacji swoich celów.

 

Gdy anioł zaczął zabijać ludzi, to najpierw straciło życie siedemdziesięciu starszych! Starsi, którzy mieli być przewodnikami Bożego ludu, byli tymi, których najmniej to interesowało. Komu dużo dano, od tego wiele się wymaga. Dlatego, gdy zaczyna się sąd, to zawsze zaczyna się od przełożo-nych. Wtedy Boża Chwała odeszła ze świątyni z powodu tego, że przełożeni Bożego ludu żyli w duchowym upadku. Dzisiaj jest dokładnie tak samo.

 

 

                                                                                             Zac Poonen

 

 

 

The Anointing Should Increase In Our Life / 10.11.2019

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <