Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE       

 

PRZEJAWY DUCHA NIEBA

 

Duch Święty zstąpił na ziemię, aby wnieść do naszych serc atmosferę nieba. W Starym Przymierzu ludzie mieli tylko prawo, które umożliwiało im sprawiedliwe życie w porównaniu z resztą ludzkości. Ale teraz mamy coś więcej, niż prawo. Dzisiaj mamy w sobie Ducha Bożego, który kieruje naszymi działaniami. Niebo jest niebem, ponieważ jest tam Bóg – więc niebo jest tam, gdzie jest Bóg.

 

W niebie błogosławiona jest jedność. Tam jedni ludzie nie panują nad innymi, tylko każdy jest sługą. W niebie jest zupełnie inna atmosfera niż na świecie, ponieważ tam Ojcem jest Bóg, który nie panuje nad ludźmi, tylko jest miłościwym pasterzem i sługą. Taka jest Boża natura, w której mamy udział. Jeśli teraz jesteśmy wierni, to w niebie otrzymamy korony. Co to znaczy? Czy to znaczy, że będziemy panować nad innymi ludźmi? Nie! To oznacza to, że ludzie, którzy na ziemi pragnęli służyć swoim braciom, lecz z powodu różnych ograniczeń nie mogli tego robić w doskonały sposób, w niebie będą mogli tak służyć, bo tam nie ma żadnych ograniczeń. W ten sposób spełni się pragnienie ich serc.

 

Najważniejszą osobą w niebie jest Jezus, bo On jest największym sługą. Jego duch na zawsze będzie duchem sługi. Dlatego Bóg umieścił na ziemi Kościół, aby był dla ludzi małą próbką życia w niebie. Tak, jak firma zajmująca się produkcją ciastek daje ludziom małe próbki swoich wyrobów, aby sprawdzić ilu ludzi będzie nimi zainteresowanych, tak samo Bóg posyła nas na cały świat, abyśmy ukazali wartości królestwa Bożego innym ludziom, aby oni też mogli do nas dołączyć. Więc co ukazujesz innym ludziom? Gdy Jezus chodził po ziemi, to ludzie którzy go spotykali mogli zobaczyć i zakosztować, jak wygląda życie w niebie. Widzieli Jego czystość, Jego współczucie, Jego szacunek dla innych i pokorę, oraz bezinteresowną miłość. Tak jest w niebie, ponieważ Bóg jest pełen współ-czucia dla grzeszników oraz ludzi, którym nie powiodło się w życiu.

 

Najcenniejszy w każdym zborze jest brat lub siostra, który wnosi atmosferę nieba i buduje innych. Taka osoba nie musi być starszym zboru. Każdy może być tak cennym bratem lub siostrą. Pomyśl o tych braciach lub siostrach z Twojego zboru, którzy ilekroć przyjdą na spotkanie lub odwiedzą Cię w domu, to są jak powiew świeżego powietrza, który zawsze wnosi pokój. Osoby przy których czujesz się zbudowany nawet wtedy, gdy wpadną do Ciebie tylko na pięć minut, są bardzo cenne. Wtedy czujesz, jakby na pięć minut weszło do twojego domu niebo! Taka osoba nie musi głosić kazań, ani mieć nadzwyczajnych objawień. Po prostu jest czysta, nie jest kapryśna ani ponura, i do nikogo nie ma o nic pretensji.

 

Taka osoba może nigdy nie zabierać głosu jako pierwsza. Może mówić na każdym spotkaniu jako piętnasta i tylko przez trzy minuty. Ale te trzy minuty będą trzema minutami z nieba, na które warto było czekać, aby je usłyszeć!

 

                                                                                                       Zac Poonen

 

 

Manifesting the Spirit of Heaven / 24.11.2019

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <