Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE       

 

MÓWIENIE JĘZYKIEM WIARY

 

W 13 rozdziale Księgi Liczb widzimy jak Izrael przybywa do Kadesz-Barnea, leżącego na granicy ziemi Kanaan, którą obiecał im Bóg. Miało to miejsce dwa lata po opuszczeniu Egiptu (Pwt 2:14). Bóg kazał im wejść do tej ziemi i ją posiąść. Izraelici wysłali wtedy dwunastu zwiadowców, aby ją zbadali. Po powrocie cała dwunastka twierdziła, że rzeczywiście jest to cudowna ziemia, lecz dziesięciu z nich mówiło: „Ale tam mieszkają olbrzymy, których nie pokonamy” (Liczb 13:27-29).

 

Jednak dwaj z nich (Kaleb i Jozue) powiedzieli do całego zgromadzenia: „Ziemia którą poszliśmy zbadać jest wyjątkowo dobra. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do niej i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu i nie bójcie się jej mieszkańców, bo Pan jest z nami!” (Liczb 14:6-9). Jednak 600 tysięcy Izraelitów stanęło wtedy po stronie większości.

 

Czego można się z tego nauczyć? Przede wszystkim tego, że podążanie za większością jest bardzo zwodnicze - ponieważ większość zawsze jest w błędzie. Jezus Powiedział: „Wąska jest droga do żywota i tylko niewielu ją znajduje”, bo większość się myli i idzie szeroką drogą, która prowadzi na zatracenie. Jeśli więc podążasz za większością, to na pewno idziesz szeroką drogą na zatracenie. Nie łódź się, że duży zbór, to duchowy zbór. W zborze Pana Jezusa było tylko 11 członków. Gdy dziesięciu liderów mówi jedno, a dwóch coś zupełnie przeciwnego, to po czyjej stronie stajesz? Tutaj Bóg był po stronie tych dwóch - Jozuego i Kaleba.

 

Za pozostałymi dziesięcioma stała niewiara i szatan. Lecz ślepi Izraelici poszli za większością, bo nie mieli duchowego rozeznania, po czyjej stronie stoi Bóg, dlatego przez następne 38 lat błąkali się po pustyni! Bóg i jedna osoba, to zawsze większość, dlatego ja chce zawsze stać po ich stronie. W Księdze Wyjścia 32 widzimy, że gdy cały Izrael czcił złotego cielca, to po stronie Boga stał tylko jeden człowiek (Mojżesz), ale ze wszystkich 12 plemion Izraela, zrozumieli to tylko Lewici. A gdy teraz po Bożej stronie staje Jozue i Kaleb, to nawet Lewici nie potrafią tego rozpoznać!

 

Te wszystkie sytuacje są dla nas dzisiaj lekcją, gdy całe chrześcijaństwo jest zeświedczałe i pełne odstępstwa. Czasami tu lub tam, Bóg wzbudza kilka osób, które bezkompromisowo stają po stronie prawdy Bożego Słowa. Więc jeśli masz duchowe rozeznanie, to poznasz tych nielicznych, którzy trwają w prawdzie i wraz z nimi przeciwstawisz się większości, aby móc wejść do ziemi obiecanej.

 

Po czym można rozpoznać ludzi, z którymi jest Bóg? Po tym, że tak samo jak Jozue i Kaleb mówią językiem wiary, że możemy zwyciężyć, że możemy pokonać gigantów gniewu, pożądliwości seksualnej, zazdrości, szemrania itp. Że możemy pokonać szatana, bo Bóg zmiażdży go pod naszymi stopami. To jest język człowieka, z który chodzi z Bogiem.

 

 

                                                                                                     Zac Poonen

 

 

 

 

Speak the Language of Faith / 01.12.2019

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <