Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

STAŃ SIĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM DLA INNYCH

 

W Ewangelii Mateusza 14:19 widzimy trzy kroki do stania się błogosławieństwem dla innych:

 

(1) Jezus wziął wszystkie chleby i ryby, (2) pobłogosławił je (3) i połamał - aby nakarmić tłum.

 

W ten sposób Pan chce błogosławić innych. Ale najpierw musisz oddać Panu wszystko co posiadasz, tak jak to zrobił ten mały chłopiec. Wtedy Bóg obdarzy cię mocą Ducha Świętego i przeprowadzi przez wiele prób, frustracji, złudnych nadziei, chorób, niepowodzeń, zdrad i upokorzeń. Spowoduje też, że staniesz się zerem w oczach ludzi i dopiero wtedy będzie przez ciebie błogosławił innych. Więc poddaj się Jego kruszeniu, bo Biblia mówi, że Jezus też najpierw został dotknięty cierpieniem, aby mógł pomyślnie wykonać plan swojego Ojca (zob. Iz 53:10-12).

 

Jezus pozwolił, aby Jego ludzka wola została skruszona we wszystkich sferach życia, bo wzmacniał Go Duch Święty (Hbr 9:14). Tylko w ten sposób mógł ofiarować swojemu Ojcu własne życie bez skazy. Duchowy staniesz się tylko wtedy, gdy pozwolisz Duchowi Świętemu, aby łamał twoją wolę. Ona musi być łamana szczególnie w chwilach pokus, gdy chcesz robić to, co uznaje za dobre twoja dusza, zamiast zrobić to, czego oczekuje od ciebie Bóg.

 

Twój krzyż jest tam, gdzie wola Boga koliduje z twoją wolą. Tam twoja wola musi być ukrzyżowana. W takich chwilach Duch Święty każe nam umierać. Jeśli konsekwentnie będziesz posłuszny głosowi Ducha Świętego, to będziesz coraz bardziej kruszony. Tym, którzy zawsze mają skruszonego ducha, Bóg zagwarantował ciągłe ożywienie duchowe. „Albowiem tak mówi najwyższy i najdostojniejszy, który mieszka w wieczności i którego imię jest święte: Ja mieszkam na wysokości, w miejscu świętym, ale jestem z każdym, kto jest skruszony i ma pokornego ducha, aby ożywić ducha pokornych i wzmocnić serca skruszonych” (Iz 57:15).

 

Dobrze jest, gdy człowiek zawsze czuje się bezsilny, bo to pokazuje, że jest ubogi w duchu. Ale trzeba też wierzyć, że Bóg nagradza każdego, kto Go pilnie szuka - bo bycie ubogim w duchu jest bezwartościowe, jeśli nie wierzysz, że Bóg to błogosławi i napełnia ludzi swoją mocą.

 

W każdym zborze szukaj społeczności z ubogimi i ze słabymi, aby ich zachęcać. Rozmawiaj też z dziećmi, aby je zachęcać, ponieważ większość ludzi zaniedbuje dzieci. Zawsze skłaniaj się do niskich i bądź niezauważalny, a twoje usługiwanie niech będzie niewidoczne. Nigdy nie zabiegaj o wysokie pozycje i w żaden sposób nie staraj się imponować swoimi darami, ani swoimi talentami. Nigdy z nikim nie rywalizuj, ale zawsze odważnie zabieraj głos i usługuj w każdy możliwy sposób - czy to sprzątając podłogę, czy grając na pianinie. Jeśli w tym będziesz wierny, to w swoim czasie Bóg sam otworzy ci drzwi do służby, którą dla ciebie zaplanował.

 

 

                                                                                               Zac Poonen

 

 

 

Becoming a Blessing to Others / 15.05.2022

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <