SIEDEM FILARÓW MĄDROŚCI

 

Na końcowych stronach Biblii widzimy wielki kontrast pomiędzy nierządnicą Babilonią (Obj 17-18) a Jerozolimą, która przedstawia Oblubienicę Chrystusa (Obj 21-22).

 

Biblia mówi, że „cudzołożnicami (nierządnikami) są ci, którzy są przyjaciółmi świata” (Jakuba 4:4). W przeciwieństwie do nich, oblubienicą są ci, którzy się oddzielili od świata i do końca zachowywali niewinność i czystość dla swojego Niebiańskiego Oblubieńca (zob. 2Kor 11:1-3).

 

W Księdze Przysłów 8:1-27 Oblubieniec jest nazwany „Mądrością”. Z kolei w następnym rozdziale Oblubienica jest nazywana „Mądrością” (Prz 9:1), bo ona pod każdym względem tworzy jedność ze swoim Oblubieńcem, dlatego ma na swoim czole Jego Imię (Mądrość) i tak samo jak On jest zwycięzcą (zob. Obj 3:12, 21 i 14:1).

 

W 9 rozdziale Księgi Przysłów wyraźne widać przeciwne cechy Oblubienicy i Nierządnicy. W pierwszych 12 wersetach 9 rozdziału, Oblubienica zaprasza wszystkich głupców, aby odwrócili się od swoich dróg i porzucili grzeszne towarzystwo (werset 6) i nauczyli się bojaźni Pana, która jest początkiem mądrości (werset 10). A w ostatnich 6 wersetach tego rozdziału są wypisane cechy nierządnicy. Wielu ludzi ulega jej namowom i umierają duchowo (werset 18).

 

Napisano tam też, że Oblubienica (Mądrość) buduje swój dom na „siedmiu filarach”. Te siedem filarów jest wymienionych w Liście Jakuba 3:17, bo na nich jest budowany prawdziwy Kościół. Dzięki tym siedmiu cechom można wszędzie rozpoznać Oblubienicę Chrystusa:

 

1. Oblubienica jest czysta

 

Pierwszym i najważniejszym filarem prawdziwego Kościoła jest duchowa czystość. To nie jest filar bezwartościowej czystości zewnętrznej. On jest na wskroś solidny. To jest czystość serca, która w głębi serca wyrasta z bojaźni Bożej. Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa nie jest budowany przez wybitne umysły, tylko przez czyste serca. Człowiek, który nie ma duchowego objawienia Boga i Jego dróg, nie może budować Kościoła, bo oglądać Boga mogą tylko ci, którzy mają czyste serca (Mt 5:8).

 

2. Oblubienica jest pokojowo usposobiona

 

Sprawiedliwość i wewnętrzny pokój, to są bliźniaki, które zawsze idą w parze. „Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój” (Rz 14:17). Prawdziwa mądrość nigdy nie polemizuje ani się nie wykłóca, bo nie szuka swego i w miarę możliwości ze wszystkimi utrzymuje dobre relacje. Z człowiekiem wypełnionym Bożą mądrością trudno wpaść w konflikt, bo takie osoby są pokojowo nastawione. Taka osoba może być stanowcza i może być znienawidzona przez ludzi idących na kompromis, ale zawsze będzie spokojna. Jezus powiedział swoim uczniom, że gdy idą głosić ewangelię, to powinni nocować w domach „ludzi pokoju” (Łk 10:5-7). Jeśli ktoś chce budować Boży dom, to musi wnosić pokój.

 

3. Oblubienica jest łagodna

 

Oblubienica Chrystusa jest zawsze sprawiedliwa, łagodna, cierpliwa, wyrozumiała i uprzejma. Nigdy nie jest szorstka ani surowa i zawsze bierze pod uwagę uczucia innych ludzi. Gdy zbór wspiera się na tym filarze, wtedy jedni łatwiej znoszą drugich, nawet jeśli niektórzy są powolni w myśleniu lub mają złe maniery. Wtedy człowiek zaczyna rozumieć, że problemem nie jest szorstkość naszego brata lub siostry, ale nasza niecierpliwość i wtedy nie walczymy z braćmi i siostrami, tylko z właściwym wrogiem, którym są nasze problemy.

 

4. Oblubienica daje się korygować

 

Osoba która nie daje się korygować i nie przyjmuje napomnień, bo uważa się za nietykalną, jest naprawdę głupia, nawet jeśli jest starszym mężczyzną (Kazn 4:13). W Indiach wielu ludzi wierzy w pogańskie przekonania, że starsi są mądrzejsi. To może być prawdą w sprawach ziemskich, ale na pewno nie jest prawdą w sprawach duchowych. Jezus nie wybrał na apostoła ani jednego starszego z synagogi, tylko samych młodzieńców. Starsi ludzie bardzo często mają problem z przyjmowaniem napomnień ze strony młodszych braci, którzy też mogą być starszymi zboru, jeśli są pobożniejsi od nich. To jest przejaw pychy. Mądry staje się ten, kto przyjmuje napomnienia (Prz 13:10). Dlatego prawdziwie chwalebny Kościół może być zbudowany tylko tam, gdzie bracia i siostry dają się korygować i przyjmują napomnienia. Mędrzec miłuje tych, którzy go korygują i chętnie szuka ich towarzystwa. „Poddajcie się jedni drugim” (Ef 5:21), to są słowa, które wypisano na tym filarze.

 

5. Oblubienica jest pełna miłosierdzia i dobrych owoców

 

Oblubienica Chrystusa jest pełna miłosierdzia, nie tylko okazjonalnie. Nie ma też problemu z radosnym i dobrowolnym wybaczaniem komukolwiek z serca. Nie osądza ani nie potępia innych i chętnie okazuje współczucie, tak samo jak jej Oblubieniec. Miłosierdzie, to nie tylko postawa mentalna. Miłosierdzie wyraża się w dobrych uczynkach wobec innych i kiedy tylko może, w każdym czasie, i na wszelkie możliwe sposoby wyświadcza dobro każdemu, komu się tylko da.

 

6. Oblubienica nie jest stronnicza

 

Człowiek, który ma Bożą mądrość jest wolny od wszelkiej nieprawości. Zawsze jest szczery i prostolinijny, bo nie jest chwiejny i nie ma wątpliwości. Nigdy nie jest rozdwojony, bo wierzy w Słowa Boga i nigdy nie patrzy na własne słabości, tylko na Boże obietnice. Taki chrześcijanin wie, że zwycięstwo nad każdym świadomym grzechem jest możliwe tu i teraz. Jest osobą godną zaufania i można mu ufać, bo zawsze dotrzymuje słowa. Jest stały i niewzruszony. Jest prosty i nieugięty jak pręt, dlatego nikt go nie zmusi, aby nagiął swoje przekonania lub w jakiejkolwiek sprawie poszedł na kompromis.

 

7. Oblubienica nie jest obłudna

 

Oblubienica ma w swoim wnętrzu więcej duchowej treści, niż widzą w niej inni. Jej życie duchowe jest znacznie większe, niż opinia ludzi na jej temat. To odróżnia ją od nierządnicy, która dba tylko o zachowanie pozorów pobożności, aby mieć uznanie wśród ludzi. Dlatego nierządnica nie jest duchowa, tylko religijna. Oblubienica znacznie bardziej analizuje swoje myśli, wewnętrzne intencje i postawy, niż słowa i działania zewnętrzne, bo chce, żeby jej duchowe życie miało aprobatę Boga, dlatego nie przywiązuje wagi do ludzkich opinii na temat jej życia zewnętrznego. Dzięki tej próbie każdy może się dowiedzieć, czy jest częścią Oblubienicy, czy nierządnicy.

 

    Szukaj mądrości u Boga

 

Oblubienica Chrystusa ma w sercu zasiane ziarno mądrości, dlatego te siedem jest w niej coraz bardziej widocznych. Chociaż daleko jej do perfekcji, to cały czas dąży do obranego celu, którym jest doskonałość. Tam, gdzie te cechy nie występują, arogancją jest nawet samo nazwanie się Kościołem i uważanie się za Oblubienicę Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie są kłótnie, zazdrość, nieczyste intencje, niewiara i duma, tam na pewno jest nierządnica.

 

Biblia mówi, że Bożą mądrość można zdobyć tylko wtedy, gdy się jej szuka jak skarbów ukrytych w ziemi (Prz 2:4). Jezus powiedział, że Królestwo Niebios jest podobne do skarbu ukrytego w ziemi i człowiek, który go znajduje sprzedaje wszystko, co posiada, aby go odkopać (Mt 13:44). Dlatego osiągnąć tę mądrość i zbudować te siedem filarów mogą ci, którzy tak, jak apostoł Paweł (Flp 3:8), wszystko porzucą i wszystko oddadzą Bogu, bo w porównaniu z mądrością Boga, wszystko co ziemskie uznają za śmieci. Tylko tacy ludzie budują prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa.

 

Zdobywanie wiedzy i wygłaszanie elokwentnych kazań jest bardzo łatwe. Ale to czyni Cię tylko skrybą. Jezus powiedział, że każdy uczony w Piśmie też musi zostać uczniem (Mt 13:52), dlatego skryba też musi wszystko porzucić; w tym własne życie Adamowe i prawo do wyboru własnej drogi (Łk 14:26-33). Tylko w ten sposób można otrzymać prawdziwe duchowe bogactwo (duchowe życie i mądrość), które daje Bóg. Wtedy będziesz mógł się dzielić prawdziwym bogactwem, które będzie w Twoim sercu, a nie w Twojej głowie. Będziesz mógł się dzielić zarówno tym, co nowe (mądrość i objawienie Słowa Bożego na dany czas) i starymi prawdami, które wciąż są żywe i nigdy nie śmierdzą, jak manna przechowywana przez czterdzieści lat w Arce Przymierza (Mt 13:52).

 

Gdy człowiek widzi do czego został powołany i rozumie jakich standardów oczekuje od nas Bóg, to może się poczuć przytłoczony. Dlatego w Liście Jakuba 1:5 Duch Święty daje nam zachęcające słowo: „Jeśli brakuje Ci mądrości (a nikt z nas nie może powiedzieć, że nie potrzebuje mądrości), to proś o nią Boga, bo Pan daje mądrość jeśli prosimy z wiarą” (zobacz też Prz 2:6). Jeśli będziesz prosić z wiarą, to na pewno otrzymasz te siedem filarów mądrości i wtedy Dom Boży będzie budowany w Tobie i przez Ciebie. Kto ma uszy zdolne do słuchania, niechaj słucha.

 

 

 

Powyższy tekst jest fragmentem książki brata Zac Poonen’a, pt: Poznanie Bożych dróg.
tłumaczenie:  www.chlebznieba.pl ©

 

Poprzedni fragment: CZYSTE SERCE I CZYSTE ŻYCIE

 

Kolejny fragment: PRAWDZIWA ŁASKA BOGA

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA