ZASADY PUBLIKACJI KAZAŃ Z GŁÓWNEGO FOLDERU NASZEJ STRONY
NA PLATFORMIE YOU TUBE I INNYCH STRONACH WWW


Kazania z głównego folderu naszej strony są chronione prawami autorskimi, dlatego można umieszczać na innych stronach www, wyłącznie na zasadzie wklejenia linku do naszego odtwarzacza (zobacz ilustrację  →  Java script / rozmiar okna 660x340 px). Wtedy link będzie otwierał się w takiej formie, jak poniżej.

  →    DAVE HUNT - 6 Ewangelia jana 16 i krzyż

W przypadku umieszczenia naszych kazań na kanale YouTube, w tytule należy podać imię i nazwisko autora, a na początku filmu lub prezentacji należy umieścić czytelną informację, że wykład pochodzi ze strony www.chlebznieba.pl Niestosowanie się do powyższej reguły, będzie zgłaszane do You Tube jako naruszenie praw autorskich.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na publikację naszych kazań, gdy publikujący czerpie z nich korzyści, gdy promuje jakieś ideologie, kościoły lub instytucje religijne, albo gdy łączy je z wykładami kaznodziejów, których nauczanie nie pokrywa się z nauką apostolską.