Zac Poonen - DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA 

 

4 - GRZECH, SKUTEK NIEWIARY

 

Czym jest grzech? Każda religia tego świata używa słowa grzech. Jednak większość ludzi religijnych nie ma pojęcia, czym on jest. Nawet kiedy zapytasz ludzi czytających Biblię: "Czym tak naprawdę jest grzech", to często nawet oni nie wiedzą. Z grzechem jest jak z chorobą, na którą lekarstwo można znaleźć dopiero wtedy, gdy pozna się jej przyczynę.

 

Biblia pokazuje nam, w jaki sposób zgrzeszyli pierwsi ludzie. Generalnie zgrzeszyli z powodu tego, że nie uwierzyli, iż Bóg jest dobry i ich kocha. Że zakaz, który im wydał, był dla ich własnego dobra. Bóg umieścił ich w ogrodzie, gdzie mogli jeść ze wszystkich drzew z wyjątkiem jednego, którego owoce nie były do jedzenia. W ten sposób, Bóg chciał przetestować nie tylko ich posłuszeństwo, ale chciał im dać też możliwość wyboru tego, co jest dobre i rezygnacji z tego, co jest złe. W 3 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, w jaki sposób szatan podszedł Adama i Ewę i jak ich nakłonił do robienia tego, czego zabronił im Bóg. Szatan im wmówił, że jeśli zjedzą z tego drzewa, to uzyskają pewne korzyści. Że rozwiną swoją osobowość i staną się podobni do Boga.

 

Szatan zawsze przychodzi w taki sam sposób. Gdy kusi do robienia czegoś złego, to nigdy nie mówi o konsekwencjach. Gdy kusi kogoś do wypicia pierwszego kieliszka wódki, to nie mówi mu, że skończy jako pijak i będzie przepijał wszystkie pieniądze, że zniszczy swoją rodzinę i spowoduje biedę w domu, a jego rodzina będzie bardzo cierpieć. On nigdy nie mówi wszystkiego, lecz zawsze mówi tylko to, że będzie świetna zabawa. Kiedy kusi młodą osobę do zażywania narkotyków, to też jej nie mówi, że niebawem będzie miała zniszczony umysł i zrujnowane życie, że straci wszystkie pieniądze i będzie musiała kraść, aby zaspokoić głód narkotykowy, po czym przedwcześnie umrze. Tego diabeł nie mówi. On Ci powie tylko to, że po trawce jest wesoło, a twarde narkotyki dają jeszcze lepszego kopa. Dokładnie to samo powiedział do Adama i Ewy w ogrodzie Eden. Ten przykład pokazuje nam, w jaki sposób szatan podchodzi dzisiaj wszystkich ludzi, mówiąc im tylko o potencjalnych korzyściach.

 

Gdy szatan nakłania człowieka do kradzieży, to nie mówi mu o potencjalnych konsekwencjach. Nie mówi mu, że trafi do więzienia i że jego dorastające dzieci, idąc za jego przykładem, też będą złodziejami. Mówi tylko o możliwości szybkiego zysku. Tak samo jest z cudzołóstwem. Wtedy także nie mówi o konsekwencjach, lecz wyłącznie o przyjemności. Kiedy masz na coś takiego ochotę, to pamiętaj, że pokusa zawsze dotyczy zakazanych przyjemności. Jeśli jesteś rozsądny to musisz myśleć także o konsekwencjach, bo żaden rozsądny człowiek nie myśli tylko o chwili obecnej, ale również o przyszłości i zastanawia się, co wyniknie z takiego postępowania? Jeśli będziesz myśleć o skutkach, wtedy wielu rzeczy nigdy nie zrobisz.

 

O skutkach nie myślą zwierzęta, chociaż nie wszystkie. Jest wiele zwierząt, które są rozsądniejsze od ludzi. Zwierzęta nie potrafią przewidzieć konsekwencji tego, co robią, ale wokół nas można zobaczyć także wielu ludzi, którzy przez niewłaściwe postępowanie zniszczyli całe swoje życie. Adam i Ewa podjęli bardzo decyzję, której nieodwracalne skutki odczuli nie tylko oni, ale także ich dzieci, wnuki i wszyscy późniejsi ludzie.

 

Powinniśmy się z tego uczyć, że wszystkie decyzje wnoszą do naszego życia jakieś konsekwencje i że zawsze będziemy zbierać to, co zasialiśmy. Biblia mówi, że wielokrotnie nie tylko my będziemy cierpieć, ale także nasze dzieci będą musiały zbierać to, co my siejemy. To działa także w drugą stronę. Jeżeli siejemy to, co jest dobre, wtedy nasze dzieci również będą zbierać dobre owoce.

 

W przypadku Adama i jego żony, zostali oni na zawsze wygnani z ogrodu Eden i sprzed Bożej obecności. Dlatego prawdą jest, że nawet małe wybory są istotne i że w przyszłości zawsze będziemy zbierać plon tego, co dzisiaj siejemy. Oznacza to, że diabeł zawsze będzie nas kusił i że takie rzeczy zawsze będą miały miejsce. We wcześniejszym rozdziale mówiliśmy, dlaczego Bóg dopuszcza kuszenie. Dopuszcza je po to, abyśmy mogli wzrastać, bo On nie chce robotów ani martwych istot, które działają jak automaty, zgodnie z prawami natury. On chce, abyśmy byli istotami moralnymi, które same zdecydowały, że chcą robić to, co jest dobre. To jest jedyny sposób, dzięki któremu możemy stać się dziećmi Bożymi. Sam wybór dobra nie czyni Cię świętym, chyba że masz alternatywny wybór, który jest dla ciebie równie atrakcyjny.

 

Jeśli zakazane drzewo byłoby brzydkie, pełne kolców lub śmierdzące, to nikt by nie skusił Adama i Ewy nawet do przechodzenia obok niego. Ale napisano, że to drzewo było bardzo atrakcyjne. Właśnie to spowodowało, że zapragnęli jeść jego owoce. Pokusa musi być atrakcyjna, aby mogła kusić, w przeciwnym razie nie będzie pokusą. Jeśli widzisz coś mało atrakcyjnego, to nigdy nie będziesz tym kuszony. Nasza prawość kształtuje się poprzez odrzucanie atrakcyjnych ofert, o których wiemy, że są złe. Właśnie na tym polega bycie istotą moralną.

 

Bóg stworzył na tym świecie wiele rzeczy, które są atrakcyjne, jednak nie wszystkie są dozwolone. Na przykład atrakcyjne kobiety, które nie są Twoją żoną. Nie wolno Ci ich pożądać, ani podziwiać ich piękna, bo to zniszczy Ciebie i Twoje małżeństwo. Pieniądze również są atrakcyjne, ale wielu ludzi stawia je ponad Bogiem i zaczyna do nich dążyć, co automatycznie wyklucza Boga z ich życia i ich duchowe życie umiera. Dlatego każda nasza decyzja jest jak zasiew, który z czasem wyda właściwy sobie plon.

 

Teraz spójrzmy na grzech Adama i Ewy. Bóg ich kochał, więc dał im ludzkie ciała, zdrowie, życie, ogród i samego siebie. Oni powinni wyjść z założenia, że jeśli Bóg jest aż tak dobry, że dał nam te wszystkie rzeczy, to jeśli nam czegoś zabrania, to znaczy, że ma jakiś bardzo ważny powód. Gdyby mieli taką wiarę, wtedy by nie pobłądzili. Ale gdy szatan ich okłamał mówiąc, że Bóg nie chce, aby się rozwijali i stawali podobni do Niego, wtedy przestali wierzyć, iż Bóg jest dobry i że ma istotny powód, który wyklucza jedzenie tych owoców. Oni uwierzyli w kłamstwo, a kiedy ludzie zaczynają wierzyć w kłamstwa szatana, wtedy zaczynają grzeszyć.

 

Grzech zaczyna się od niewiary w Bożą miłość i zawsze prowadzi do nieposłuszeństwa. Dlatego wiara w Boga i posłuszeństwo Bożym przykazaniom były w Biblii zawsze nierozerwalnie powiązane. Natomiast niewiara zawsze idzie w parze z nieposłuszeństwem wobec Bożych przykazań. Posłuszeństwo jest owocem wiary, a nieposłuszeństwo owocem niewiary. Na przykład, jeżeli wierzę, że wszystko czego Bóg zabrania jest szkodliwe, wtedy będę błogosławiony i uniknę wielu nieszczęść. Dlaczego? Bo wierzę, że Bóg jest dobry. Jeśli w to wierzę, wtedy będę przestrzegał wszystkiego, cokolwiek Bóg nakazuje, bo wiem, że to jest dla mnie dobre. Kiedy więc nie wierzymy w Bożą miłość, wtedy popadamy w grzech. Właśnie na tym polega niewiara, która prowadzi do grzechu.

 

Rozważmy to na przykładzie naszych dzieci, gdy każemy im iść do szkoły. Gdy nasze dzieci mają siedem lat, wtedy zazwyczaj niechętnie chodzą do szkoły i trzeba je do tego zmuszać. Czasami idą z płaczem i zapewne myślą, że mama i tata są źli, ponieważ zmuszają ich do nauki i nie pozwalają się wtedy bawić. One teraz nie wiedzą, co jest dla nich dobre, ale my wiemy, że gdy dorosną, wtedy zrozumieją, że to było dobre. Jeśli zatem wierzymy w Boga to rozumiemy, że wszystko, co On nam nakazuje jest dla nas dobre i będziemy tak czynić. A więc, pierwszym krokiem do Boga jest wiara, która objawia się w naszym posłuszeństwie. Można to dostrzec w całym Nowym Testamencie. W Nowym Przymierzu dostępujemy zbawienia przez wiarę w to, że Bóg jest dobry i że jest nami zainteresowany. Jeśli nie wierzysz, że Bóg jest dobry, to wbrew sumieniu będziesz robić rzeczy, których On zabrania i nigdy nie podporządkujesz się Jego przykazaniom. Dlaczego? Bo nie wierzysz - a niewiara to grzech.

 

Grzechem jest także chodzenie własnymi drogami i tworzenie własnego świata, aby zadowolić samego siebie, zamiast podążania Bożymi drogami, aby podobać się Bogu. Właśnie to uczynił Adam z Ewę. Oni to zrobili, gdyż uwierzyli, że to drzewo spełni ich marzenia, chociaż Bóg ich ostrzegał, żeby tego nie robili.

 

Czy wiesz, dlaczego ludzie cudzołożą? Ponieważ nie wierzą w to, co mówi Bóg na temat szkodliwości cudzołóstwa i chcą się zadowalać na swój sposób. Gdy nasze umysły są jasne i gotowe, aby poznać prawdę, że Bóg jest dobrym Bogiem i że wszystko czego nam zabrania lub nakazuje, jest wyłącznie dla naszego dobra, wtedy wszystko oddamy Bogu i każdą rzecz będziemy przedkładać Jezusowi.

 

Otwórz zatem swoje serce na nauczanie Jezusa, które jest zawarte w Piśmie Świętym i powiedz: "Panie, od dziś chcę być posłuszny Twojemu Słowu". Chcę Cię w ten sposób zachęcić, abyś zwrócił się do Biblii i zaczął ją czytać. A gdy się modlisz, wtedy mów tak: "Panie Jezu, pomóż mi wszystko zostawić, poddać się Tobie i czynić wszystko, co Ty nakazujesz robić, bo wierzę, że jesteś dobrym Bogiem".

 

 

 

źródło: www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/04-sin-comes-from-unbelief

 

 

Powyższy tekst jest jednym z 70 rozdziałów ksiażki Zac'a Poonena'a pt: Duchowe prawdy Nowego Przymierza + Pięćdziesiąt cech faryzeuszów, która została wydana w jezyku polskim i którą można zamówić pod adresami: brata@o2.pl lub pio.zadlo@gmail.com Wiecej tutaj: www.chlebznieba.pl/index.php?id=450

 


tł. www.chlebznieba.pl  ©

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <