ROGER OAKLAND

 

 

Roger Oakland porusza tematykę globalnego odstępstwa od nauki Bożego Słowa, jakie ma miejsce w ostatnich latach. Jego wykłady poruszaja temat niebiblijnych nauk opartych na mistycznych doznaniach i emocjonalizmie, wykazując, że korzenie tej ekumenicznej tendencji mają swój początek w rzymskim katolicyzmie, religiach wschodu i filozofii New Age.

Część 1  -  Roger Oakland - ''NOWE WINO BABILONU''

Część 2  -  Roger Oakland - "WINNICA BABILONU"

                   Roger Oakland - ''DIABELSKIE ZASADZKI''

        Roger Oakland - ''EUCHARYSTYCZNY JEZUS I NOWA EWANGELIZACJA''

        Roger Oakland - ''NOWO POWSTAJĄCY KOŚCIÓŁ - DROGA DO RZYMU''

                                                         www.understandthetimes.org