KTO JEST PYSZNY

Człowiek pyszny, według Biblii, to osoba jawnie sprzeciwiająca się Bogu, uporczywie kierująca się własnymi przekonaniami. Człowiek taki, twierdząc że wie lepiej co jest dla niego dobre, a co złe, nie chce uniżyć się przed Bogiem i uznać jego Słowa jako jedynej prawdy.

 

Job. 20:4-7

Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej od czasu gdy człowiek pojawił się na ziemi. Że wesele bezbożnych trwa krótko a radość bezecnych jest chwilowa? Choćby jego pycha sięgała aż do nieba a jego głowa dotykała obłoków, to jednak zginie na zawsze jak jego własny gnój, a ci co go widywali mówią: Gdzie się podział?

 

Ps. 73:2-9

Omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają oni żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, a znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem a przemoc szatą która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością a serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje a język ich pełza po ziemi.

 

Ps. 94:1-7

Bogiem pomsty jest Pan. Boże pomsty ukaż się i powstań sędzio ziemi. Oddaj pysznym to, na co zasługują. Jak długo bezbożni radować się będą? Z pianą na ustach mówią zuchwale i przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Lud twój, Panie, depczą, a dziedzictwo twoje gnębią. Zabijają wdowę i przybysza i mordują sieroty mówiąc: Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba.

 

Ps. 119:21

Zgromiłeś pysznych, przeklętych którzy zbaczają od przykazań twoich!

 

Przyp. 16:18-20

Pycha chodzi przed śmiercią a wyniosłość ducha przed ruiną. Lepiej być pokornym z ubogimi niż dzielić łupy z pyszałkami, gdyż ten który zważa na Słowo znajduje szczęście, a kto ufa Panu ten jest szczęśliwy.

 

Przyp. 29:23

Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci.

 

Izaj. 2:11-12

Dumne oczy człowieka opadną a pycha ludzka zniży się i jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim co pyszne i wysokie oraz nad wszystkim co wyniosłe aby było poniżone.

 

Izaj. 2:17-21

I zniży się pycha człowieka a wyniosłość ludzka opadnie, jedynie Pan wywyższy się w owym dniu, a bożki doszczętnie zginą. I wejdą ludzie do jaskiń skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu gdy powstanie aby wstrząsnąć ziemią. W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje srebrne i złote bałwany, które sobie zrobił aby się im kłaniać i wejdzie do jaskiń skalnych i do szczelin w fundamentach ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy On powstanie aby wstrząsnąć ziemią.

 

Dan. 8:23-25

Lecz pod koniec ich królowania gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia. Szczęśliwie powiedzie mu się w działaniu i zniszczy możnych i lud święty. Działając podstępnie, dzięki mądrości będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodziewanie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki.

 

 

Abd. 1:3-4

Pycha twojego serca cię zwiodła, ty który mieszkasz w rozpadlinach skalnych i który swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię? Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł i założył swoje gniazdo wśród gwiazd to sprowadzę cię stamtąd - mówi Pan.

 

Mar. 7:20-23

To, co wychodzi z człowieka to kala człowieka. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha i głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.

 

Jak. 4:6-10

Bóg się pysznym przeciwstawia a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca wasze, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie, smućcie się i płaczcie, śmiech wasz niech się w żałość obróci a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

 

1 Piotr. 5:5-11

...wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje. Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą aby was w swoim czasie wywyższył. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie! Bo przeciwnik wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych na całym świecie. Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi i umocni oraz na postawi na trwałym gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen!

 

1 Jan. 2:15-17

Nie miłujcie świata ani tych rzeczy które są na świecie. Bo jeśli ktoś miłuje świat to nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca ale ze świata. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale ten kto pełni wolę Bożą ten trwa na wieki.

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA