CZYM JEST KOŚCIÓŁ

 

Kościół to "społeczność wywołanych", to grupa ludzi, którzy pozytywnie odpowiedzieli na Boże wezwanie, wynikające z ewangelii i zostali oczyszczeni krwią Chrystusa (1Kor 1:2). Kościół jest w Przymierzu z Bogiem, opartym na przelanej krwi Zbawiciela (Mat 26:28). Biblia naucza, że należą do niego wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa i oddali się Bogu, bez względu na wyznanie.

 

BIBLIJNE OBRAZY KOŚCIOŁA

 

1. Ciało Chrystusa - Kościół jest powołany do wiary w Jezusa. W Kościele stajemy się członkami ciała Chrystusa (Rz 12:5); On sam jest jego Głową, której musimy być poddani (Ef 5:23-24). Wszelkie życie i pokarm płynie od Chrystusa jako Głowy (Ef 5:29). Obraz ten ukazuje bardzo bliski, ścisły związek Kościoła ze swoim Panem, całkowitą zależność Kościoła od Pana i potrzebę mocnego trzymania się Głowy Kościoła (Kol 2:19). Wskazuje na wzajemną zależność jego członków (1Kor 12:12,21,26,27).

 

2. Oblubienica Chrystusa - (2 Kor 11:2). Obraz ten podkreśla, że związek Boga z Jego ludem jest związkiem bezwarunkowej miłości. Bóg wybrał nas i odkupił, ponieważ tego właśnie pragnął. Jesteśmy przedmiotem Jego odwiecznej miłości. Kościół ze swej strony musi dochować wierności swemu Oblubieńcowi (Małżonkowi), być Mu całkowicie oddanym i wiernym względem Niego (Obj 19:7, 8). Nasz Pan wymaga, byśmy miłowali Go całym sercem i ponad wszystko (Mat 10:37-39).

 

3. Świątynia Boża - (1Kor 3:9,6,17). Chrystus jest fundamentem i kamieniem węgielnym Kościoła (1Kor 3:11; 1Pio 2:3-6). Chrześcijanie są żywymi kamieniami. Przenośnia ta ukazuje duchowy (niematerialny) charakter Kościoła, jako organizmu stworzonego przez Ducha Świętego, a centralne miejsce przyznaje Chrystusowi jako fundamentowi i kamieniowi węgielnemu. Podkreśla również wzajemną zależność wierzących w ich życiu chrześcijańskim" jako żywych kamieni, które mają się budować (nie rujnować) w dom duchowy. Mylne jest utożsamianie Kościoła z budynkiem lub jakąś instytucją religijną, gdyż słowo Kościół w kontekście biblijnym zawsze odnosi się tylko do osób.

 

4. Królestwo Boże - (Kol 1:13; Rz 14:17). Boskie Panowanie urzeczywistni się dopiero po powrocie Chrystusa, ale już teraz przejawia się we władzy Jezusa nad tymi, którzy są Mu posłuszni. Królestwo Boże to nie Kościół, lecz jego członkowie posłuszni Słowu Bożemu podlegają rządom Bożym i są przyczółkiem Bożego dobra w tym świecie.

 

5. Rodzina Boża -  (Ef 2:19). Po nawróceniu i chrzcie rodzimy się na nowo w rodzinie Boga, zostajemy adoptowani jako Jego dzieci i dzięki Duchowi Bożemu możemy Boga nazywać Ojcem (Rz 8:14-17). Ilustracja ta przypomina nam, że dzięki łasce Bożej z grzeszników staliśmy się dziećmi Bożymi. Jesteśmy zarazem braćmi i siostrami, dlatego powinniśmy się kochać i szanować, żyjąc ze sobą w zgodzie (1Jan 5:1-2). Przede wszystkim musimy być posłuszni Bogu Ojcu i Jego przykazaniom.

 

6. Owczarnia - . Jesteśmy przyrównani do owiec, za które oddał życie Dobry Pasterz, Pan Jezus (Jan 10:11,14-15). Obraz ten uwypukla całkowitą zależność Kościoła od jego Głowy i Pana oraz współczucie i miłość, jakie Dobry Pasterz nam okazuje, będąc oddany prowadzeniu, ochronie i karmieniu swego ludu. Nakłada to na nas obowiązek słuchania Dobrego Pasterza i posłusznego chodzenia tam, gdzie On nas prowadzi (Jan 10:27).

 

7. Latorośle krzewu winnego -  (Jan 15:1-8). Pan Jezus przyrównał siebie do krzewu winnego, a nas do latorośli, które są całkowicie zależne od Niego i muszą wydawać dobre owoce.

 

 

 

 

 

 

 


 

wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA