SŁUGA PANA CZY DUCH ANTYCHRYSTA

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez drzwi,
lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą (Jan 10:1)

 

Biblia nakreśla wiele cech typowych dla szatana. W myśl biblijnej zasady ''jaki Pan taki kram'', te same cechy wykazują również jego słudzy którzy, jak mówi biblia, wchodzą do ''Bożej owczarni'' na skróty, czyli innymi drzwiami niż poprzez duchowe odrodzenie. Poniżej znajdziesz zestawienie cech, odróżniających sługi Pańskie od ludzi nazwanych w Biblii ''wilkami w owczej skórze'' lub najemnikami. Te obydwa typy ludzi spotykamy dzisiaj w kościołach, jednakże ludzi nieprzemienionych lub prowadzonych przez innego ducha, będą zawsze cechowały błędne cele, niewłaściwe motywacje i niebiblijne metody działania. Objawiają się one najczęściej w dążeniu do władzy, szukaniu własnej chwały, wywyższaniu samego siebie, podporządkowywaniu sobie innych, materialistycznym myśleniu i braku bojaźni Bożej, a co za tym idzie, również i ślepocie duchowej.

 

 DUCH ANTYCHRYSTA

 

  1. Przychodzi jako anioł światłości aby zwieść i zniewolić dzieci Boże (2Kor 11:14-15)

  2. Wynosi się ponad innych i chce w życiu ludzi zająć miejsce Boga (Iz 14:13; Ps 36:3)

  3. Cechuje go wyniosłość i brak pokory wobec Słowa Bożego (PrzSal 16:18; Jak 4:6)

  4. Chce być pierwszy i najważniejszy, rywalizuje (Łuk 20:46 ; Mat 23:6; Jan 11:48)

  5. Chce sam rządzić i kontrolować innych, żąda lojalności wobec siebie (2Kor 11:20)

  6. Manipuluje. Schlebia albo oskarża (PrzSal 29:5; DzAp 6:13; Rz 16:18; Judy 1:16)

  7. Jest chciwy i zawsze nienasycony (Kol 3:5; Hab 2:5; 1J 2:16; Hiob 20:12-20)

  8. Chce się podobać innym ludziom i szuka ludzkiej chwały (Obj 13:13-14; Mar:12:38)

  9. Pozornienie jest pokorny ale wewnątrz jest pyszny i wyniosły (Mat 23:28)

10. Materialista, nie troszczy się o biednych i biada nad własnym losem (Jan 12:4-6, Judy 1:16)

11. Podważa odwieczne Boże prawa i ustanawia własne (DzAp 13:10; Mar 7:7-9; 1J 2:4)

12. Zaciera granice pomiędzy prawdą Bożego Słowa a fałszem (1Moj 3:1, J 8:44 )

13. Wykładając pisma, szuka w nich tylko własnej korzyści (1Kor 15:19; Flp 3:19)

14. Nie potrafi uczciwie zarządzać powierzonymi pieniędzmi (Jana 12:6; 1Tm 6:10)

15. Lubi być tytułowany i wynoszony ponad innych (Mat 23:5-7)

 

Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą,
widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza,

ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach (Jan 10:12-13)

Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi,
którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych (2Kor 11:13)

 


 

 DUCH CHRYSTUSOWY

 

  1. Wiedzie skromne życie (1Tm 6:6)

  2. Nigdy nie wywyższa siebie (Gal 2:20; 5:24 )

  3. Chce służyć innym i jest pokorny (Jana 12:26; Mat 18:4)

  4. Nie schlebia ludziom, ale też nie oskarża (Judy 1:16)

  5. Nigdy niczego nie wymusza ani nie wiąże innych (Iz 33:15)

  6. Zawsze prowadzi ludzi do Chrystusa i Jego Słowa (He 4:12)

  7. Bardziej skłania się do ubogich niż do zamożnych (Jak 1:27)

  8. Napomina, pociesza i podnosi z upadku (1Tes 5:14; He 3:13)

  9. Ma miłość do ludzi i kieruje się dobrem innych (Rz 13:10 )

10. Prowadzi święte życie godne ewangelii (1P 2:5)

11. Jest wdzięczny Bogu za wszystko (1Tes 5:18 )

12. Jest jednoznaczny w stosunku do grzechu (1J 3:6; 5:18)

13. Uczy rozróżniania prawdy od fałszu (Gal 1:8)

14. Przynosi i pozostawia po sobie pokój (Łuk 10:5-6)

15. Chce się podobać tylko Bogu (1Tes 2:4; 2Tm 2:4)

16. Nigdy nie szuka ludzkiej chwały (Jana 7:18)

17. Utwierdza w Piśmie i nigdy nie podważa prawd biblijnych
      (Jan 14:24; He 4:12; 1Jan 2:5; Obj 3:8)

 

 "Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie,
a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. " (Łuk 16:13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
wyświetl   ⇒    

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU AUTOR