Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

NAMASZCZENIE I ŁASKA JEST NAD MĘŻEM BOŻYM


W rozdziale 12 pierwszej Księgi Kronik czytamy o tych, którzy stanęli po stronie Dawida gdy prześladował go Saul. Bardzo łatwo było przyłączać się do Dawida gdy został ogłoszony królem. Tutaj jednak czytamy o ludziach, którzy przyłączyli się do niego kiedy był odrzucony i gdy miał na sobie wyrok śmierci. Łatwo jest być całkowicie oddanym Panu w niebie, ale podążać gorliwie za Nim na ziemi, kiedy jest odrzucony i pogardzany, to zupełnie inna sprawa. Tak samo ma się sprawa z kościołem. Łatwo jest przyłączyć się do kościoła znanego i popularnego, ale inną rzeczą jest przyłączyć się do kościoła który jest pogardzany, aby zobaczyć w nim Boże namaszczenie.

 

Mężowie, którzy stali się dowódcami w armii Dawida, to byli ludzie, którzy wcześniej stanęli przy nim gdy był odrzucony przez Izrael i prześladowany przez Saula. W naszych czasach widzimy również podobną sytuację, gdy Bóg wzbudza jakiegoś człowieka aby wykonał Jego dzieło w jakimś miejscu, ale bardzo mało osób ma tam duchowy wzrok by rozpoznać namaszczenie nad tym człowiekiem i jego służbą. Do Dawida przyłączyło się tylko kilku mężów i nie obchodziło ich wtedy, co Saul lub ktokolwiek inny myśli na jego temat. W ten sposób wypełnili oni Boże zadanie powierzone im w tych czasach. Musimy wyostrzać nasze duchowe oczy by rozpoznać gdzie Boże namaszczenie jest dzisiaj.

 

Prawdziwy sługa Boży nigdy nie będzie popularny, tak samo jak jego Pan nie był popularny.

W Łukasza 6:22 i 26, Pan Jezus powiedział:

 

Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie,
gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą.
Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom

 

Bardzo mało osób zrozumiało, co Jezus powiedział w tym fragmencie. Prawdziwy prorok nie jest prawie nigdy w pełni rozpoznany za życia ani doceniony. Historia kościoła pokazuje nam, że prawdziwi apostołowie byli odrzuceni i pogardzani już za życia. Paweł został odrzucony przez wierzących w Koryncie, a w 2 Liście do Tymoteusza 1:15 napisał, że: ''odwrócili się ode mnie wszyscy ci, którzy są w Azji''. Paweł był wierny Bogu do końca swojego życia, ale większość jego współpracowników porzuciła go. Pan Jezus był również wierny swojemu Ojcu do samego końca i również Jego większość ludzi porzuciła.

 

Niektórzy z synów Benjamina przyszli spotkać się z Dawidem gdy ukrywał się w jaskini Adullam. Dawid spotkał się z nimi i powiedział (1Krn 12:6):

 

Jeśli przychodzicie do mnie usposobieni pokojowo, aby mi pomóc,
to moje serce będzie w jedności z wami, lecz jeśli po to,
by mnie zdradzić moim wrogom, mimo że ręce moje wolne są od gwałtu,
to niechaj wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech sam osądzi

 

Musimy być ostrożni, ponieważ nawet dzisiaj mogą przyjść do nas ludzie, którzy udają naszych przyjaciół. Jednakże jeśli nasze sumienie jest czyste, Bóg się z nimi rozprawi. Spójrz na wspaniały przykład Amasaja (1Krn 12:19):

 

Wtedy duch owładnął Amasajem, dowódcą trzydziestu:
''Twoi jesteśmy, Dawidzie i z tobą będziemy, synu Isajego.
Pokój, pokój niechaj będzie z tobą i pokój z tymi,
którzy ci pomagają, gdyż Bóg twój ci pomaga.
Dawid więc przyjął ich i włączył do grona dowódców oddziałów''

 

Mężowie tacy jak Amasaj rozpoznali nad Dawidem Boże namaszczenie, pomimo zewnętrznych okoliczności w jakich Dawid się znajdował Duch Święty spoczywał na nim. Jeśli zaczniesz czytać historię kościoła to odkryjesz, że wszyscy prawdziwi mężowie Boży którzy występowali przeciwko ludzkiemu systemowi religijnemu, nawet w Chrześcijaństwie, byli zawsze prześladowani.

 

Na pewno słyszałeś o tym jak Marcin Luter był prześladowany przez kościół Rzymsko-Katolicki. Być może usłyszałeś również o Janie Kalwinie. W tamtym czasach była również grupa oddanych wierzących nazywana Anabaptystami, którzy byli prześladowani nie tylko przez kościół Rzymsko-Katolicki, ale także przez zwolenników Lutra i Kalwina.

 

Anabaptyści byli Bożymi sługami, którzy pragnęli żyć w tamtych czasach bogobojnie, całkowicie oddzieleni od ducha tego świata – i właśnie dlatego byli srodze prześladowani. Spotykali się w lasach i wielu spośród ich przywódców zostało zabitych. Historia kościoła nie poświęciła im zbyt wiele uwagi. Jednak pewnego dnia gdy Jezus powróci, odkryjemy, że ci słudzy byli całkowicie oddani i gorący dla Pana w swoim pokoleniu. Tak samo jest w czasach dzisiejszych.

 

Szukaj Bożego namaszczenia w człowieku, a nie w ponadnaturalności, bo i szatan ją posiada. Szukaj namaszczenia i łaski Bożej, bo to są dowody, że z takim człowiekiem jest Bóg. Jeśli więc Bóg aprobuje jakąś osobę, to my także powinniśmy to robić! Amasaj umiał to rozpoznać.

 

Spójrz na inna charakterystykę Dawida (1Krn13:1)

 

Dawid naradzał się z tysiącznikami i setnikami i ze wszystkimi zwierzchnikami

 

Prawdziwy mąż Boży współdziała z innymi. Jednym z powodów dlaczego Dawid miał takie niesamowite poparcie swoich współpracowników, jest to, że on się zawsze z nimi naradzał. Jego postawa była taka: Jestem tylko zwykłym bratem i potrzebuję waszej opinii, co o tym myślicie?. On zasiadał do narad z ludźmi, którzy byli od niego młodsi i razem podejmowali decyzję. Następnie czytamy w wersecie 4:

 

I odpowiedziało całe zgromadzenie, że tak należy uczynić,
albowiem ta rzecz wydała się słuszną w oczach całego ludu

 

                                                                                                Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <