Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

RÓŻNICA POMIĘDZY NASZYM
STARYM CZŁOWIEKIEM A CIAŁEM


Ziemia Kanaan w Księdze Jozuego nie jest obrazem nieba (jak niektórzy wierzący śpiewają w swoich hymnach), ponieważ w niebie nie ma do pokonania olbrzymów! Kanaan jest tak naprawdę opisem zwycięskiego życia pełnego Ducha Świętego, gdzie olbrzym grzechu i pożądliwości naszego ciała zostaje unicestwiony. Lud Izraela musiał przejść przez wodę dwukrotnie w celu dotarcia do Kanaan. Pierwsza przeprawa było Morze Czerwone, a drugą rzeka Jordan. Te dwa rodzaje wód obrazują śmierć.

 

W 1Liście do Koryntian 10 widzimy, że Morze Czerwone obrazuje chrzest wodny. Rzeka Jordan jest obrazem innego rodzaju śmierci. Tam Jan Chrzciciel ochrzcił Pana Jezusa 1500 lat później.

 

Biblia naucza, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany przez Boga na krzyżu (Rzymian 6:6). Bóg tego dokonał. Jednak jest coś więcej co sami musimy ukrzyżować i to jest nasze ciało - źródło pożądliwości (Gal 5:24).

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa,
ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i żądzami

Cielesność różni się nieco od starego człowieka. Ciało wraz z jego pożądliwościami jest jak banda złodziei, którzy chcą wkraść się do naszego serca i zanieczyścić je. Stary człowiek jest jak niewierny sługa, który mieszka w naszym sercu i za każdym razem kiedy złodzieje przychodzą by kraść on otwiera im drzwi. Którego z nich Bóg zabija? On nie zabija złodzieja, on zabija sługę. Złodziej jest wciąż aktywny. Właśnie dlatego jesteśmy kuszeni po nawróceniu w ten sam sposób jak byliśmy przed nawróceniem. To pokazuje, że złodzieje są wciąż żywi i w pełni sił. Oni wciąż chcą wejść do naszego serca, nawet po naszym nawróceniu. Jednak coś innego umarło w nas – to umarł niewierny sługa który otwierał drzwi tym złodziejom, czyli nasz stary człowiek. Bóg zabił go i włożył w nas innego sługę gdy narodziliśmy się na nowo – to sługa, który nie chce otworzyć drzwi kiedy złodzieje przychodzą. Kiedy jesteśmy kuszeni po nawróceniu, nowy sługa mówi: NIE. Zatem jak to jest, że wierzący upadają i grzeszą? Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie żywią wystarczająco nowego sługi! Wtedy nowy sługa nie jest wystarczająco silny by zamknąć drzwi przed złodziejami i złodzieje wdzierają się. Tak właśnie wierzący człowiek wpada w grzech.

 

Jednak jest wielka różnica pomiędzy wierzącym, który grzeszy i niewierzącym, który grzeszy. Ponieważ wierzący nie chce grzeszyć, a niewierzący lubi grzeszyć. W rzeczywistości jest to prawdziwy test na to, czy naprawdę jesteś narodzony na nowo czy nie. Dowodem na to, że jesteś człowiekiem nowo narodzonym, nie jest to czy grzeszysz czy też nie, ale czy chcesz grzeszyć.

 

Jeśli wciąż chcesz grzeszyć, to powiedziałbym, że nie jesteś nawrócony. Kiedy ludzie przychodzą pytać o chrzest wodny, zadaje im jedno pytanie ''Czy wciąż chcesz grzeszyć, choćby jeden raz?'' Nie pytam ich, ''Czy będziesz wciąż grzeszył?'' ponieważ nikt nie może powiedzieć, że już nigdy nie zgrzeszy. To pragnienie aby nadal grzeszyć reprezentuje starego człowieka.

 

To są dwie śmierci o których mówi Biblia. Obydwie są doskonale zobrazowane w historii Izraela. Armia Faraona została pogrzebana w jednej chwili w Morzu Czerwonym. To jest obraz starego człowieka. Kto tego dokonał? Bóg. Stary człowiek został ukrzyżowany na krzyżu przez Boga.

 

Następnie Izraelici przekroczyli Jordan, co obrazuje inną śmierć. To jest to, co my nazywamy ukrzyżowaniem wraz z Chrystusem naszych pożądliwości. Ci, którzy należą do Chrystusa mają właśnie taką postawę wobec swoich pożądliwości.

 

Pożądliwości jednak wciąż są obecne, czyli olbrzymy nadal rządzą na tej ziemi. Jednak Jozue i Izraelici zdecydowali, że zabiją ich jeden po drugim. To my musimy zabić nasze pożądliwości - jedna po drugiej - kiedy jesteśmy kuszeni. My sami musimy uśmiercić pożądliwości ciała - dzięki mocy Ducha Świętego (Rzymian 8:13).

 

Inaczej zaś było z egipską armią, która była pogrzebana w jednej chwili. Pismo jest bardzo dokładne co do swojego zastosowania w Nowym Testamencie. Jeśli otworzymy się na Ducha Świętego, On objawi nam te wszystkie ukryte rzeczy. Biblia jest ekscytującą księgą. Jest doskonale dokładna co do starotestamentowej typologi życia wg Nowego Testamentu. Ci Boży mężowie w Starym Testamencie nie rozumieli tego w tamtych czasach, ale my możemy zrozumieć co te wydarzenia oznaczają dzisiaj.

 

Ziemia Kanaan symbolizuje nasze ciało, które było rządzone przez olbrzymy pożądliwości przez wiele lat. Jednak nasza postawa wobec tych olbrzymów jest ''Będę uważał samego siebie za umarłego dla grzechu''. Jezus powiedział, że musimy brać krzyż swój na siebie codziennie. To nie jest zabijanie starego człowieka. Stary człowiek został już ukrzyżowany. Aby brać swój krzyż to oznacza uśmiercać naszą wolę każdego dnia, bo to właśnie Biblia nazywa naszą grzeszną naturą.

 

Jeśli masz lekceważącą postawę wobec grzechu, to możesz niezauważalnie znów przyoblec się w starego człowieka (Ef 4:22). Osoba, która „kontynuuje życie według ciała”, wcześniej czy później umrze duchowo nawet jeśli była wcześniej odrodzona duchowo, co jest bardzo jasno napisane do wierzących w Liście do Rzymian 8:13.

 

 

                                                                                            Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <