Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

SPRZECIW SIĘ DIABŁU, A UCIEKNIE OD CIEBIE


Biblia mówi, że szatan ucieknie gdy usłyszy dźwięk imienia Pana Jezusa (Jakub 4:7). Obraz pojawiający się w głowach większości chrześcijan, to ścigający ich szatan, a oni uciekający jak najszybciej się da. Jednakże jest to dokładne przeciwieństwo tego co mówi tutaj Biblia.

 

Jak uważasz? Czy diabeł bał się Jezusa czy nie?

 

Wiemy, że szatan boi się stanąć przed naszym Zbawicielem, gdyż Jezus jest Światłością i książę ciemności nie może stać przed jego obliczem. Jezus widział upadek szatana z nieba i opowiedział to swoim uczniom. Powiedział im, że kiedy Bóg wygnał szatana z nieba, to jego upadek był niczym błyskawica (Łuk 10:18). Jezus powiedział mu na pustyni: ''Precz szatanie!!!'' i ten zniknął w mgnieniu oka. Dzisiaj kiedy przeciwstawimy się szatanowi w imieniu Jezusa, on również ucieknie od nas z prędkością światła, ponieważ każda ciemność w świetle znika.

 

Szatan boi się imienia Jezus, a już szczególnie gdy przypominamy mu, że Jezus jest naszym Panem. Osoby zniewolone demonicznie nie umieją nawet wypowiedzieć, że Jezus jest ich Panem, nie umieją też wypowiedzieć, że szatan został pokonany na krzyżu. W imieniu Jezus jest moc, by wyrzucić wszelkiego demona i przegonić go z prędkością światła. Nigdy o tym nie zapomnij.

 

Chcę ci powiedzieć, że kiedykolwiek w twoim życiu przechodzisz przez trudności lub masz się zmierzyć z problemem nie do pokonania, gdy przechodzisz przez coś co wydaję się nie mieć odpowiedzi, to wezwij imienia Jezus. Powiedz mu: ''Panie Jezu, wiem, że Ty jesteś po mojej stronie przeciwko diabłu, pomóż mi''. Następnie zaś zwróć się do szatana i powiedz mu: ''W imieniu Jezusa, sprzeciwiam ci się szatanie''. Chcę ci powiedzieć, że szatan ucieknie od ciebie natychmiast, ponieważ Jezus pokonał go na krzyżu. Szatan jest bezsilny względem ciebie, kiedy żyjesz w Bożej Światłości i kiedy przeciwstawiasz mu się w imieniu Jezusa.

 

Szatan oczywiście nie chce, żebyś ty się dowiedział, że on został pokonany, i właśnie dlatego nie pozwolił ci usłyszeć o tym przez długi czas. Dlatego też powstrzymuje on większość kaznodziejów by nie nauczali o jego przegranej.

 

Chcę abyście wszyscy wiedzieli, że szatan został pokonany raz na zawsze, przez Pana Jezusa na krzyżu. Nigdy więcej nie musisz się bać szatana. On nie może cię już nękać ani krzywdzić. On może cię jedynie kłamać, kusić i atakować. Jednakże Boża Łaska w Chrystusie zawsze uczyni cię zwycięzcą nad nim, pod warunkiem, że się uniżysz, podporządkujesz Bożej woli i będziesz chodził cały czas w Jego światłości, ponieważ tylko w światłości jest niesamowita moc.

 

Szatan to książę ciemności, który nie jest w stanie przeniknąć do Królestwa Światłości. Jeśli szatan ma moc nad wieloma wierzącymi, to tylko dlatego, że chodzą oni w ciemności, żyjąc w jakiś ukrytych grzechach, nie przebaczając innym, będąc zazdrosnymi albo realizując jakąś egoistyczną ambicję w swoim życiu. Tylko wtedy szatan przejmuje kontrolę nad nimi. Poza tymi sytuacjami, szatan nie może ich dotknąć. Nigdy nie pozwól szatanowi by zanieczyścił twój umysł w jakikolwiek sposób. Jeśli twój umysł jest nieczysty, to nie będziesz mógł skutecznie użyć imienia Jezus przeciwko niemu. Pamiętaj też, że imię Pana Jezusa nie jest magiczną mantrą, którą wystarczy wypowiedzieć by odeprzeć zło. Najpierw musisz poddać się Bogu, dopiero wtedy diabeł ucieknie od ciebie gdy mu się sprzeciwisz. Diabeł nie będzie się ciebie obawiał jeśli nie oddasz każdej dziedziny swojego życia Bogu. Oddaj więc całkowicie twoje życie Chrystusowi - właśnie teraz – i zdecyduj, że będziesz od teraz żył tylko dla niego.

 

 

                                                                                             Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <