Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

PRAWDZIWI I FAŁSZYWI PROROCY

 

W Księdze Daniela 11:32 czytamy, że ci, którzy są pod wpływem ducha antychrysta używają gładkich słów, czyli pochlebstw, aby przyciągnąć ludzi do siebie. W całej historii Kościoła, cechą charakterystyczną wszystkich fałszywych proroków było pochlebstwo. Natomiast niewątpliwą cechą każdego prawdziwego proroka było napomnienie.

 

Fałszywi prorocy schlebiali ludziom, żeby przyciągnąć ich do własnej grupy, budować własne królestwa, zyskać uznanie ludzi lub zwiększać zyski. Wielu fałszywych proroków utrzymuje ciągłe kontakty z ludźmi, aby mieć nieustanną kontrolę nad ich życiem. Jednak ich listy nie będą nigdy zawierać słów nagany ani korekty - jak listy apostołów i słowa Pana w Objawieniu 2 i 3). Zamiast tego, będą zawierać same pochlebstwa i pochwały.

 

Pochlebstwa będą tylko kalać twoje serce i prowadzić do pychy i samozadowolenia. Natomiast z drugiej strony, słowa nagany oczyszczą twoje serce i sprawią, że cały będziesz czysty. Jezus powiedział: "Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam" (Obj 3:19). Dlatego nagana jest znakiem Bożej miłości.

 

Jeżeli Bóg wysyła do nas proroka aby nas napominał, to jest to dowód, że Bóg nas kocha. Kiedy Bóg opuszcza jakiś zbór, to znaczy, że nie ma już proroka pośród nich (Ps 74:1 i 9), który mógłby ich skarcić. Zamiast tego, będzie pełen kaznodziejów, którzy głoszą gładkie słowa (2Tm 4:3-4). Kiedy tak się dzieje, wtedy obrazuje to tragiczny stan, każdego Bożego dziecka w takim zborze.

 

W Objawieniu 2 i 3, widzimy, że w złym stanie było aż pięć z siedmiu zborów, ale Pan nie opuścił ich definitywnie. Widocznym dowodem jest to, że wysłał tam jeszcze listy napominające, napisane przez proroka - apostoła Jana.

 

Jan pisze przełożonym tych zborów bardzo mocne słowa, takie jak: "Utraciłeś swoją pierwszą miłość .... Jesteś martwym duchowo, biednym, ślepym i nagim nieszczęśnikiem". Jeśli starsi zborów nie reagują na takie napomnienia i nie nawracają się, wtedy takie zbory zostaną opuszczone przez Pana.

 

Kiedy Pan "usunie swój świecznik" (Obj 2:5), to już nie wyśle tam swojego proroka, aby karcił ten zbór. Wtedy przejmą go fałszywi prorocy i na wszystkich niedzielnych spotkaniach, regularnie będą karmić ludzi gładkimi słowami !!! Ta zasada odnosi się do wszystkich kościołów w każdym pokoleniu, na przełomie wszystkich dwudziestu wieków. Dzieje się to też dzisiaj, dokoła nas.

 

 

                                                                                  Zac Poonen

 

True And False Prophets

 

tł. www.chlebznieba.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <