Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

BÓG ODWRACA SYTUACJE NA NIEKORZYŚĆ SZATANA


W pierwszym rozdziale 2 Księgi Mojżesza czytamy, że Faraonowi przeszkadzali Izraelici pomimo tego, że byli tam tylko niewolnikami. Było ich coraz więcej i Faraon obawiał się, że w pewnym momencie zbuntują się i przestaną dla niego pracować. Wydał więc rozkaz, że wszystkie nowo narodzone niemowlęta Izraelskie płci męskiej mają być zabite.

 

Jednakże ten plan pochodził od szatana. Szatan wielokrotnie w historii ludzkości dążył do eksterminacji narodu żydowskiego. To była pierwsza taka okazja.

 

Bóg nie tylko ochrania nas przed planem szatana, ale czyni coś więcej: On odwraca sytuację na niekorzyść szatana i używa jego planów by wypełnić Boże cele. To pokazuje w znacznie lepszy sposób wszechmoc Boga, niż gdyby tylko zniszczył szatana, by ten przestał działać. Bóg pokazuje nam swoją moc nie tylko przez to, że chroni nas przed diabłem, ale również przez to, że używa tego co robi diabeł by go zniszczyć.

 

Najlepszym przykładem tego jest Golgota, gdy szatan sprawił, że wrogowie Chrystusa ukrzyżowali go. Jednakże ten właśnie krzyż stał się miejscem gdzie sam szatan został pokonany!! Plan szatana odniósł odwrotny skutek, i tak dzieje się zawsze.

 

Bóg odwrócił sytuację na niekorzyść szatana dla Jezusa. On uczyni to samo dla nas, jeżeli żyjemy przed Nim w pokorze i z czystym sumieniem. Cokolwiek szatan i jego słudzy robią by nas zranić, to odwróci się przeciwko nim i Boże plany dla naszego życia będą wypełnione. To jest jedno z najważniejszych przesłań Biblii i widzimy jak to się dzieje raz po raz.

 

Można zauważyć więc, że z powodu wydania przez Faraona rozkazu zamordowania wszystkich niemowląt Izraelskich płci męskiej, matka Mojżesza włożyła go w koszyk i puściła z nurtem rzeki modląc się do Boga. Gdyby ten nakaz nie został wydany, to ona nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego. Jednak z powodu tego, że to uczyniła, Mojżesz został znaleziony przez córkę Faraona i dorastał w pałacu Faraona, gdzie Bóg chciał go wyćwiczyć przez pierwsze 40 lat jego życia. To nigdy nie mogłoby się stać gdyby Faraon nie wydał takiego nakazu. Gdyby tak nie uczynił, to Mojżesz dorastał by jako zwykły niewolnik. Czy teraz widzisz jak wypełnia się Boże dzieło przez to co robi szatan?

 

 

                                                                                         Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <