ZMIENNE NAUKI ŚWIADKÓW JEHOWY

Jest to książka która pokazuje wszystkie, niejawne nawet dla Świadków, zmiany doktrynalne wprowadzane przez Towarzystwo Strażnica, które to na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniło prawie wszystkie swoje nauki, rzekomo pochodzące ze Słowa Bożego. Dzisiaj nie ocalało już prawie nic, w doktrynach Świadków Jehowy, z początkowych nauk tej organizacji. Zaskakująca jest ilość dokonanych ''korekt'', jak je nazywa Towarzystwo. Nauki które dzisiaj już są odrzucone lub zmienione, również kiedyś starano się podpierać Słowem Bożym i nauką apostolską, i robi się to też obecnie. Równocześnie organizacja zastrzega sobie prawo do dalszych korekt swojej wykładni, i tak czyni. Pewne osoby czytając to opracowanie, mogą sądzić, że niektóre wymieniane w tej książce nauki Świadków są mało istotne. Jednak tak nie jest, gdyż w organizacji tej można być wykluczonym za kwestionowanie każdej jednej wykładni, a oficjalna doktryna stwierdza, że nikt będzie zbawiony poza organizacją. Niniejsza książka jest pierwszym tego rodzaju kompendium wiedzy na temat zmian doktrynalnych w organizacji Strażnica i stanowi jedyne scalone źródło dla osób nie posiadających archiwalnych publikacji Towarzystwa Strażnica.

 

WERSJA PAPIEROWA:
www.slowoprawdy.pl/product.php?id_product=23

 

 

Z uwagi na fakt, że od chwili wydania tej książki w organizacji Świadków Jehowy miały miejsce kolejne zmiany doktryn, dlatego osobom zainteresowanym udostępniamy dodatkowy plik PDF z modyfikacjami, których dokonano w latach 2012 - 2017.

 

 

 


 
wyświetl   ⇒    

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU AUTOR