Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

POTRZEBA NAM ZROZUMIENIA I BOŻEJ MOCY


W liście do Efezjan 1:17-18 czytamy, że Paweł modlił się aby chrześcijanie w Efezie otrzymali objawienie od Ducha Świętego. Pod koniec pierwszej połowy listu do Efezjan (3:16), Paweł modli się aby Efezjanie zostali utwierdzeni mocą Ducha Świętego, ponieważ zrozumienie Pisma i moc Ducha Świętego, są naszymi dwoma największymi potrzebami. Tylko Duch Święty może nam dać te rzeczy, gdyż całe nasze chrześcijańskie życie zależy od Ducha Świętego.

 

Duch Święty daje nam najpierw zrozumienie tego, co Bóg uczynił dla nas w Chrystusie, po czym uzdalnia nas, byśmy umieli postępować w sposób godny naszego powołania, będąc posłusznym wszystkiemu co przykazał Pan.

 

W Liście do Efezjan 3:18-19 widzimy, że tylko wraz z innymi świętymi, możemy doświadczać szerokości, długości, wysokości i głębokości miłości Chrystusa - czterech wymiarów miłości wykraczających poza ludzkie pojmowanie. Potrzebujemy do tego innych członków Ciała Chrystusa, bo sami nigdy nie będziemy w stanie pojąć miłości Chrystusa. Co więcej, potrzebujemy wszystkich członków Ciała Chrystusa, nie tylko tych obecnych w naszej grupce. To właśnie dlatego nasze serca powinny zawsze być otwarte na innych wierzących, nawet tych, którzy się z nami nie zgadzają, i tych, których uważamy za zbyt skrajnych. Może nie będziemy w stanie współpracować z nimi wszystkimi i z całą pewnością nie będziemy w stanie spotkać ich wszystkich na tej ziemi. Jednakże nasze serca powinny być otwarte na wszystkie Boże dzieci. Nasze serca powinny znaleźć miejsce dla tylu Bożych dzieci, ilu ma ich Bóg, bez względu na to, czy są oni wykształceni czy nie. To właśnie dlatego należy być otwartym i czytać teksty wszystkich Bożych sług, a nie tylko ulubionych autorów.

 

Pozwól jednak, że z góry Cię ostrzegę, bo w moim życiu spotkałem niewielu wierzących, mających tak otwarte serca. To byli ci nieliczni, którzy są prawdziwie bogaci duchowo. Dzisiaj większość wierzących trwa w duchowym ubóstwie i sekciarskich postawach, przeżywając swoje życie jak faryzeusze i tracąc wielkie bogactwo które można otrzymać tylko wtedy, gdy jest się na tyle pokornym by zaakceptować tych, których zaakceptował Bóg.

 

Rozważajmy dokładnie te trzy pierwsze rozdziały Listu do Efezjan i prośmy Ducha Świętego aby udzielił nam zrozumienia tych chwalebnych prawd. Jak tylko otrzymasz zrozumienie, to bądź też gotowy by szukać Ducha Świętego aby udzielił ci mocy do zwycięskiego życia, pełnego uświęcenia, pokory i miłości. Wtedy będziesz w stanie odrzucić wszystkie bezwartościowe słowa swoich ust, wszelki gniew i wszelką gorycz naszych serc (Efezjan 4:29-31).

 

Wtedy żony będą uległe mężom tak jak kościół Chrystusowi, a mężowie będą kochać swoje żony tak jak Chrystus umiłował kościół (Ef 5:22-25). Wtedy będziemy w stanie pokonać szatana w każdym czasie (Ef 6:11-13) i będziemy mieli moc by stać się naśladowcami Boga (Ef 5:1).

 

Bóg może uczynić znacznie więcej w nas i przez nas, niż to o co prosimy lub co rozumiemy. Jemu niech będzie chwała (Ef 3:20-21). Życzę wam wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku!

 

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <