Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

NIEUSTANNA PRZEMIANA


W pierwszym rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej czytamy na temat przemiany ciemnej, pustej i pełnej ciemności Ziemi. Pod koniec tego rozdziału stała się ona jednak piękną ziemią, do tego stopnia, że sam Bóg mógł spojrzeć na nią i powiedzieć ''To jest dobre”. Jest to przesłanie dla każdego z nas.

 

Również i szatan pojawiając się w życiu ludzi uczynił ich pustymi, pełnymi ciemności i chaosu, w wyniku czego utraciliśmy Boże podobieństwo. To nie Bóg stworzył Adama w taki sposób, bo Bóg uczynił go doskonałym. To diabeł niszczył Adama, od momentu gdy pojawił się w jego życiu, dlatego Bóg musiał stworzyć człowieka ponownie.

 

Bóg jest dzisiaj również zainteresowany przemianą zniszczonej ludzkości i nie ma znaczenia jak bardzo jesteś pusty, pełny ciemności i chaosu. Pierwsza Księga Mojżeszowa pokazuje nam, że Bóg może Cię przemienić. On potrafi uczynić Cię tak doskonałym, że będziesz w stanie doskonale odzwierciedlać Jego podobieństwo i wtedy sam Bóg będzie mógł powiedzieć o tobie: ''To jest dobre''. Takie jest przesłanie pierwszego rozdziału Biblii.

 

Najpierw trzeba zrozumieć jak następuje taka przemiana. Bo jeśli nie zrozumiemy jak to działa, to taka rzecz nie będzie mogła nastąpić w twoim życiu.

 

Czytamy, że Bóg każdego dnia coś mówił. Pierwszego dnia coś powiedział i mówił każdego następnego dnia. Właśnie to musimy zobaczyć w tym rozdziale, że nasz Bóg jest Bogiem żywym który mówi. Jeżeli pragniesz być przemieniony, to najważniejszym jest słyszenie Bożego głosu. (Mat 4:4), bo: ''Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych''. Taki jest Boży plan, aby człowiek mógł żyć. Jeśli więc nie słyszymy codziennie Jego głosu, to nie będziemy przemieniani.

 

Musimy wykształcić w sobie nawyk słuchania Boga, bo Bóg przemawia każdego dnia. Jednak większość wierzących Go nie słucha. Nawet ci, którzy czytają codziennie Biblię, nie zawsze słyszą Boga, bo słuchanie Boga nie jest tym samym co czytanie Biblii. Biblię można czytać jak powieść lub książkę do chemii i wtedy nigdy nie usłyszymy tego, co Bóg chce powiedzieć do naszego serca.

 

Inną rzeczą jaką widzimy w 1 Mojżeszowej 1:2 jest to, że Duch Boży unosił się nad wodami. Gdy tylko usłyszysz Boży głos, musisz pozwolić Duchowi Świętemu spocząć na Tobie, bo tylko wtedy możesz być przemieniony. Od samego początku widzimy tutaj Ducha Świętego współdziałającego z Bożym Słowem. Tylko Duch Święty może przemienić człowieka, ale to połączenie Bożego Słowa z działaniem Ducha Świętego wyprowadziło ziemię z chaosu i doprowadziło do jej przemiany i do piękna.

 

Największą potrzebą dzisiejszego Chrześcijaństwa jest równowaga. Wielu wierzących kładzie nacisk na studiowanie Słowa Bożego, ale jednocześnie pomija zależność od Ducha Świętego. Jeśli studiujesz Słowo bez Ducha Świętego, to zawsze będziesz znużony i duchowo martwy.

 

Inni znowu kładą nacisk wyłącznie na działanie Ducha Świętego, lekceważąc w ten sposób Boże Słowo. W ten sposób schodzą z właściwej drogi i popadają w emocjonalizm, mylnie utożsamiając to z działaniem Ducha Świętego. I tak jak wykolejone parowozy, które ugrzęzły w błocie i nie posuwają się już naprzód, tak i oni stoją w miejscu, robiąc tylko wiele hałasu, ponieważ nie pozwalają prowadzić się Bożemu Słowu.

 

 

                                                                                             Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 


 

No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <