JUSTIN PETERS - MUSIMY ROZEZNAWAĆ

 

Biblijna analiza teologii sukcesu i doktryn Ruchu Wiary.

 

Ruch Wiary lub Ruch Charyzmatyczny - działa w oparciu o niebiblijne nauki tworzone i głoszone przez takie osoby jak: Essek W. Kenyon, Agnes Sanford, Katrin Kuhlman, Howard Rodney Brown, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth & Gloria Copeland, Creflo Dollar, Ulf Eckman, Paula White, Paul Crouch, Jesse Duplantis, Joyce Meyer, Bill Johnson, John i Joel Osteen, David Yonggi Cho.

 

Nauczyciele Ruchu Wiary nauczają podobnie do kaznodziejów ideologii New Age, że chrześcijanie są małymi bogami i że wierzący człowiek może sam kreować własną rzeczywistość, poprzez stosowanie określonych mechanizmów sprawczych, do których zaliczają pozytywne myślenie, wyznawanie i wizualizację własnych pożądliwości. Jednak tego typu praktyki są fundamentalnymi elementami wszelkiego okultyzmu i religii wschodu. Ujmując to skrótowo - Fundamentem Ruchu Wiary jest filozofia sukcesu i samouzdrowienia, która zakłada, że każdy chrześcijanin posiadający odpowiednio silną wiarę we własne pragnienia będzie zawsze zdrowy i bogaty, "gdyż Bóg pragnie, aby każdy chrześcijanin miał powodzenie finansowe". A jeżeli ktoś żyje w ubóstwie lub choruje to znaczy, że nie ma wiary ani Bożego błogosławieństwa, ponieważ powodzenie materialne i uzdrowienie nam się należy. Przestrzegamy przed takimi naukami i takim postrzeganiem Boga, gdyż jest to typowo okultystyczna retoryka połączona z filozofią tego świata, opakowana jedynie w terminologię chrześcijańską.

 

Wykład 1:  Dlaczego potrzebujemy rozeznania

Wykład 2:  Niebezpieczne doktryny

Wykład 3:  Dziwne manifestacje

Wykład 4:  Zranienie uzdrowieniem

 

www.justinpeters.org