Zac Poonen - DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA

 

11 - SŁOWO BOŻE POMAGA POKONAĆ SZATANA

 

 

Omówimy teraz bardzo ważną broń, którą dał nam Bóg, a którą jest Jego Słowo. Dzięki niemu możemy przezwyciężać naszego duchowego wroga, którym jest szatan.

 

1 List Piotra mówi, że Słowo Boże jest nasieniem (1:23), dzięki któremu rodzimy się na nowo, oraz mlekiem (2:2), dzięki któremu możemy wzrastać duchowo. Natomiast w Liście do Efezjan 6:17 czytamy: „Weźcie miecz Ducha, którym jest Słowo Boże”, czyli Słowo Boże jest także duchowym mieczem, którego należy używać do walki z szatanem, oraz skuteczną bronią do odpierania diabelskich ataków.

 

Czy wiesz, dlaczego wielu chrześcijan jest zniechęconych? Ponieważ nie wiedzą, jak posługiwać się tym mieczem, gdy atakuje ich szatan i przychodzi zniechęcenie. Wielu wierzących żyje w ciągłym potępieniu i poczuciu winy. Kto to powoduje? To nie Bóg! Czy Ty także zmagasz się z poczuciem winy i myślami, że Bóg pamięta Twoją przeszłość i jest do Ciebie wrogo nastawiony? Czy odczuwasz niepewność odnośnie Bożej akceptacji, Bożej miłości i przebaczenia grzechów? To tylko niektóre z metod, jakimi szatan atakuje wierzących ludzi. Tak gasną wszyscy chrześcijanie, którzy żyją w poczuciu winy, a którego już dawno nie powinni mieć.

 

Jak takie osoby mają pokonać szatana? Czy nachodziły Cię kiedyś takie uczucia jak: zniechęcenie, potępienie i poczucie winy, które powodowały, że odwracałeś się od Boga? Jeśli zaczniesz traktować Słowo Boże jak broń, wtedy będziesz mógł pokonać każde z nich, bez względu na to, jakie odczucia będą Cię nachodziły. Oto przykład. Jeśli nie masz pewności, że Jezus Cię przyjął, wtedy przychodzi diabeł i mówi: „Myślisz, że Jezus Cię przyjął? Jezus jest zbyt święty, aby zaakceptować takiego grzesznika jak ty”. Co robisz, gdy szatan tak mówi? Jeśli masz zamiar z nim dyskutować, to gwarantuję Ci, że zostaniesz pokonany.

 

Z szatanem nie można dyskutować, ponieważ on jest o wiele inteligentniejszy od nas. Czy wiesz, co miał na myśli szatan, gdy kusił Jezusa słowami: „Jeśli jesteś Synem Bożym, to zamień te kamienie w chleb”? (Mt 4:3). W rzeczywistości on pytał Jezusa: „Czy naprawdę jesteś synem Bożym?”. Jeżeli szatan zadał takie pytania Jezusowi, to zada je także Tobie, abyś zaczął wątpić, że jesteś dzieckiem Bożym. Jak wobec tego można go pokonać? Do tego potrzebne jest Słowo Boże. Oto Słowo, którego należy użyć w takiej sytuacji. Jezus powiedział: „Każdy, kogo daje mi Ojciec, przyjdzie do mnie; a tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę precz” (J 6:37).

 

Gdy byłem młodym chłopcem, to przez wiele lat prosiłem Jezusa, aby przyszedł do mojego życia. Nie przez kilka dni, ani miesięcy, ale przez wiele lat żyłem w ciągłej niepewności, czy Chrystus rzeczywiście mnie przyjął. Przez te wszystkie lata moje duchowe życie nie wykazywało żadnego wzrostu. To może się wydarzyć również w Twoim życiu. Ale ponad 38 lat temu nadszedł w moim życiu dzień, w którym zrozumiałem, że szatanowi można odpowiadać Bożym Słowem. Odpowiedziałem mu wtedy, że Jezus mnie przyjął takim, jakim wtedy byłem, ponieważ powiedział: „Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę precz”. A do Jezusa rzekłem: „Panie Jezu, od dziś wierzę, że Ty mnie nie odrzuciłeś”. To było jak zarzucenie kotwicy. Nigdy wcześniej, przez minione 38 lat, nie byłem w tak dobrym stanie duchowym.

 

Ty też weź Boże Słowo i wierz, bo jeśli przychodzisz do Jezusa, wtedy nie ma znaczenia, czy jesteś największym grzesznikiem na świecie, czy najmniejszym. Jeśli do niego przychodzisz, to On mówi: „Na pewno nie odrzucę cię precz”. W tej sprawie możesz mieć całkowitą pewność i nie musisz już wierzyć w diabelskie kłamstwa. Powiedz mu: „Jezus powiedział, że mnie przyjął”. Komu od dzisiaj będziesz wierzyć – Jezusowi czy diabłu? To będzie Twój wybór. Jeśli chcesz nadal wierzyć diabłu, to nikt Ci już nie pomoże. Ale jeśli będziesz wierzyć Bożemu Słowu i zaczniesz posługiwać się nim jak mieczem, wtedy diabeł ucieknie od Ciebie i przez resztę swojego życia nie będziesz mieć wątpliwości, że Jezus Cię zaakceptował.

 

Niektórzy z was mogą mieć inny problem. Czasami możesz mieć nieustanne wrażenie, że ciążą na Tobie ciężkie grzechy z przeszłości, takie jak: cudzołóstwa, morderstwa lub inne złe rzeczy. Możesz odnosić wrażenie, że Bóg Ci przebaczył tylko te mniej poważne grzechy, ale nie przebaczył tych ciężkich grzechów, o których zazwyczaj nikt nie wie. Że Bóg zawsze sobie je przypomina, gdy tylko o Tobie pomyśli. Czy masz czasami takie odczucia?

 

Wygląda to tak. Na przykład, jeżeli ktoś zabiłby Twojego syna, a Ty byłbyś na tyle łaskawy, aby mu przebaczyć, to jednak za każdym razem, gdy go zobaczysz, będziesz pamiętać, że jest to człowiek, który zabił twojego syna. Nawet gdy mu przebaczysz. Czy Bóg patrzy na nas w taki sam sposób? Czy kiedy Bóg na nas patrzy, to myśli o nas jako o tych, którzy dwadzieścia lat temu, dziesięć lat temu, lub w ciągu ostatniego tygodnia robili złe rzeczy. Co mówi Biblia? Odpowiedzi ponownie udziela Słowo Boże, które mówi, że szatan będzie starał się nas dręczyć takimi myślami, gdyż jego celem jest trzymanie nas jak najdalej od Boga. Jego nie pokonasz argumentami psychologicznymi, ani niczym podobnym. Zawsze musisz odpowiadać Bożym Słowem.

 

Czy wiesz, że kiedy Jezus był kuszony przez szatana, to odpowiadał wyłącznie Słowem Bożym, mówiąc: „Napisano: Słowo Boże mówi tak i tak”. Następnym razem szatan przyszedł do niego z inną pokusą i Jezus znowu mu odpowiedział: „Słowo Boże mówi, że jest tak i tak”. Szatan zawsze przychodził, cytując Słowo Boże, ale Jezus zawsze odpowiadał: „napisano również ...”. Podczas każdej pokusy, Jezus za każdym razem pokonywał szatana, cytując mu Pismo – bez dyskusji i bez argumentowania. Osobą, która wdała się w rozmowę z szatanem i zaczęła rozważać jego argumenty, była Ewa. Dlatego upadła. Jezus nigdy tak nie robił. On po prostu przytaczał Słowo Boże i tak mamy robić wszyscy. Boża obietnica mówi: „Będę łaskawy względem nich i ich nieprawości, ani grzechów więcej nie wspomnę” (Hebr 8:12). Przebaczenie grzechów jest cudowne samo w sobie. Jednak wspaniałe jest także to, że Bóg już nigdy Ci o nich nie przypomni. Oznacza to, że Bóg nie użyje przeciwko nam żadnych grzechów, które popełniliśmy w przeszłości. Ani tych popełnionych 40 lat temu, ani tych z wczorajszych. „Bo jeśli wyznajemy nasze grzechy, wtedy Bóg jest wierny i sprawiedliwy, i krew Jezusa obmywa nas ze wszystkich grzechów”.

 

Boże Słowa są jak miecze. To jest potężna broń. Można powiedzieć, że Biblia jest niczym arsenał różnych mieczy, z którego wystarczy wyjąć jeden odpowiedni miecz, gdy atakuje Cię diabeł. Gdy szatan przypomina Ci, że w przeszłości grzeszyłeś, wtedy można mu odpowiedzieć: „Tak, ale krew Jezusa Chrystusa oczyściła mnie ze wszystkich grzechów”. Szatan jest oskarżycielem, który stara się oskarżać, dręczyć i nękać wszystkich wierzących, aby pozbawić ich radości. Dlatego wielu wierzących chodzi ze spuszczoną głową. To nie jest Bożą wolą, mój przyjacielu. Czy myślisz, że Bóg chce, abyś chodził po świecie ze smutną miną? Jak chcesz przyciągać ludzi do Chrystusa, jeśli ciągle jesteś smutny? Jak zatem można być szczęśliwym? Szczęścia nie wypracujesz psychologicznie. Musisz wiedzieć, że Twoje grzechy są odpuszczone, bo zostałeś przyjęty przez Chrystusa. Musisz pamiętać też, że Bóg już nigdy nie wspomni Twoich grzechów.

 

Teraz chcę pójść krok dalej. Bóg nie tylko przebacza nasze grzechy i nie wspomina ich, ale robi nawet coś więcej. List do Rzymian 5:1 mówi, że nas usprawiedliwia, bo jesteśmy „Usprawiedliwieni z wiary”. Czy wiesz, co znaczy słowo usprawiedliwienie? To znaczy, że Bóg uznaje nas za ludzi prawych i sprawiedliwych. Użyję do tego pewnej ilustracji. Załóżmy, że zostałeś oskarżony o popełnienie jakiejś zbrodni i trafiłeś przed sąd. Jednak sędzia orzeka, że jesteś niewinny i wychodzisz stamtąd wolny, lecz Ty wciąż chowasz głowę ze wstydu, że oskarżono Cię o popełnienie tej zbrodni. Jeżeli sprawiedliwy sędzia mówi, że po rozważaniu wszystkich dowodów stwierdził, że jesteś niewinny, wtedy nie musisz już walczyć o uniewinnienie, ponieważ sąd uznał, że jesteś prawym człowiekiem i możesz iść do domu. Jeżeli jesteś prawy, to wychodzisz z podniesioną głową, bo nie uchodzisz już za przestępcę! Taki jest sens usprawiedliwienia, które jest czymś większym, niż samo przebaczenie. Wielu chrześcijan nie potrafi zrozumieć, że Bóg nie tylko nam przebacza, ale także usprawiedliwia i uznaje za sprawiedliwych. Innymi słowy, odziewa nas w sprawiedliwość Chrystusa i rozpościera nad nami dobroć Chrystusa, niczym białą szatę.

 

Dobroć Chrystusa przypomina odzienie. Czy wiesz, jak wyglądasz, gdy zostajesz odziany w dobroć Chrystusa? Gwarantuję Ci, że wspaniale. Czy wierzysz w to? Problem jest w tym, że jeśli w to nie wierzysz, wtedy to nigdy nie stanie się dla ciebie prawdą. Właśnie na tym polega usprawiedliwienie przez wiarę. Czy teraz już wierzysz, że Bóg rozpościera dobroć Chrystusa nad nami? Dziękujmy Mu za to oraz za oręż Bożego Słowa, którym możemy odpierać ataki szatana i mieć pewność, że zostaliśmy zaakceptowani przez Chrystusa. Powiedz mu teraz, że zostałeś zaakceptowany przez Chrystusa i że Twoje grzechy zostały odpuszczone. Bóg nigdy nie wspomni Twojej przeszłości i nie użyje jej przeciwko Tobie, ponieważ zostałeś przez Niego usprawiedliwiony, dlatego teraz jesteś człowiekiem sprawiedliwym, a Twoje życie jest odziane w dobroć Chrystusa. Jesteś dla Boga tak samo cenny jak Jezus. Oto broń, za pomocą której możesz pokonać szatana.

 

 

 

Źródło: www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/11-gods-word-helps-us-overcome-satan

 

 

Powyższy tekst jest jednym z 70 rozdziałów ksiażki Zac'a Poonena'a pt: Duchowe prawdy Nowego Przymierza + Pięćdziesiąt cech faryzeuszów, która została wydana w jezyku polskim i którą można zamówić pod adresami: brata@o2.pl lub pio.zadlo@gmail.com Wiecej tutaj: www.chlebznieba.pl/index.php?id=450

 

 

tł. www.chlebznieba.pl ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <