Zac Poonen - DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA

 

12 - SŁOWO BOŻE ODNAWIA NASZ UMYSŁ

 

Czy nie byłoby wspaniale, gdyby można było zrozumieć Boże zamysły odnośnie sposobów rozwiązywania naszych problemów.

 

Zwróćmy się do Listu do Rzymian 12:2. Tutaj Duch Święty przemawia do naszych serc, dlatego staraj się to analizować bardzo uważnie. Bóg mówi tutaj do Twojego serca: „Nie bierz wzorców z tego świata, lecz przemieniaj się przez odnawianie swojego umysłu, abyś umiał rozróżnić, co jest Bożą wolą, co Mu jest miłe, co jest dobre, a co doskonałe”. Widzimy więc, że Bóg chce, abyśmy się duchowo przemieniali przez odnawianie naszych umysłów. W jednym z wcześniejszych rozdziałów widzieliśmy, jak w pierwszym rozdziale Księgi Stworzenia Słowo Boże i Duch Święty porządkuje chaos panujący na ziemi, zmieniając go w piękne formy, światło i wszelkie inne dobro tak długo, aż Bóg mógł powiedzieć: „To jest dobre” (Rodz 1:26).

 

Czy wiesz, że to jest wzorzec tego, co Bóg chce uczynić w ludzkim życiu? On chce wziąć nasze chaotyczne i bezsensowne życie w ciemności, i użyć Ducha Świętego, aby zaczął w nim działać. Bóg chce, aby Słowo Boże zmieniało nasze wnętrze do tego stopnia, aż będzie mógł powiedzieć: „To jest dobre”. Innymi słowy, Bóg chce, aby wszystkie nieszczęśliwe i związane grzechem istoty, które są pełne goryczy, zazdrości i wszelkiego zła, zostały całkowicie przemienione przez Słowo Boże i Ducha Świętego; i osiągnęły naturę Chrystusa. Na tym polega odnowienie naszych umysłów. Mówiąc inaczej, Bóg chce, aby nasz umysł zaczął postrzegać rzeczywistość Bożymi kategoriami.

 

Jeśli nasze umysły nie są przemieniane, wtedy nadal będziemy myśleć kategoriami ludzi tego świata – nawet gdy narodziliśmy się na nowo i gdy nasze grzechy zostały odpuszczone. Tak się dzieje z wieloma wierzącymi, którzy nie wzrastają duchowo. W kwestii pieniędzy, relacji damsko-męskich, bogactwa i statusu społecznego myślą oni dokładnie tak samo, jak ludzie tego świata. W taki sam sposób patrzą też na swoich przeciwników i wszystkich innych ludzi, podczas gdy Bóg patrzy na te wszystkie rzeczy zupełnie inaczej.

 

Co oznacza bycie przemienionym? To oznacza bycie zmienionym na podobieństwo Chrystusa. Gdzie zachodzą te zmiany? Czy zachodzą one w naszym wyglądzie fizycznym? Nie! Bóg nie sprawia, że zaczynamy wyglądać jak Jezus. To byłby nonsens. Bóg chce zmienić nasz charakter i sposób naszego życia na podobieństwo Chrystusa. To następuje dzięki odnawianiu swojego umysłu i zmianie sposobu myślenia. Zanim coś zrobimy, to najpierw zastanowimy się, jaką drogę w tej sytuacji wskazuje nam Pismo.

 

Biblia pokazuje Boży sposób myślenia. Więc jeśli chcesz go poznać, to czytaj Biblię. Jeśli chcesz wiedzieć, co Bóg myśli o pieniądzach, cudzołóstwie, kradzieży, oszukiwaniu, zazdrości, egoizmie lub bezinteresowności, pokorze, pysze lub jakiejkolwiek innej sprawie, to czytaj Biblię, bo tam jest odpowiedź. Gdy Jezus przyszedł na ziemię, został nazywany Słowem Bożym. Biblia mówi, że Słowo Boże jest dla ludzi światłością. To oznacza, że jeśli chcesz wiedzieć, jak Bóg myśli w danej sprawie, poznasz odpowiedź, gdy będziesz patrzył na życie Jezusa!

 

Słowo Boże istnieje nie tylko w formie pisanej, ale objawiło się też w postaci ludzkiej. Taka jest różnica pomiędzy Starym a Nowym Przymierzem. W Starym Przymierzu Słowo Boże było tylko w formie pisanej. Na dwóch tablicach był napisany dekalog, a na pergaminowych zwojach było spisane prawo. Gdy jednak przyszedł Jezus, wtedy otrzymaliśmy Słowo Boże w ludzkiej postaci. Słowo Boże w ludzkiej postaci jest o wiele łatwiejsze do czytania, niż Słowo Boże spisane na zwojach lub w formie książki. Bóg chce, aby każdy z nas był odzwierciedleniem Bożego Słowa w ludzkiej postaci. Jak to zrobić? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zmieniamy swój sposób myślenia i zaczynamy myśleć tak jak On. A gdy zaczynamy myśleć tak jak On, wtedy zaczynamy też działać tak jak On. Zauważ, że nasze duchowe życie, kieruje naszym całym zewnętrznym zachowaniem. Dlatego Słowo Boże mówi: „Nie bierzcie wzorców z tego świata”.

 

Gdy przychodzimy na świat, wtedy w ogóle nie myślimy. Noworodek nie jest obyty w świecie, dlatego nie ma ziemskiego sposobu myślenia, ponieważ dopiero się urodził. Ale ponieważ rośnie, wtedy jego grzeszna natura, odziedziczona po Adamie, również wzrasta i poznaje otaczający go świat oraz samolubnych ludzi, którzy żyją w kłamstwie.

 

Ponieważ to dziecko wciąż się rozwija, to jego sposób myślenia staje się dokładnie taki sam, jak myślenie wszystkich ludzi, którzy szukają swego, w wyniku czego są dumni, samolubni, zazdrośni i aroganccy. Dlatego ono też zaczyna działać na szkodę innych i sprawiać innym ból. Ale gdy przychodzi Chrystus, wtedy rodzi się pragnienie, aby to zmienić. Z nowym narodzeniem jest jak z dzieckiem, które się ponownie urodziło. Teraz trzeba pozwolić, aby to nowe życie rozwijało się w nas i owładnęło naszym umysłem do tego stopnia, aż zaczniemy myśleć Bożymi kategoriami. Jeśli pozwalamy, aby nasze wzorce myślenia stopniowo ulegały zmianie, to pewnego dnia, gdy staniemy przed jakimś życiowym problemem, okaże się, że znamy jego Boże rozwiązanie.

 

Gdy teraz przechodzisz jakiś kryzys, to mówisz: „Boże, co mam robić, chcę poznać Twoją wolę”. Jesteś na rozdrożu dróg i musisz podjąć jakąś decyzję, ale nie wiesz jaką. List do Rzymian 12:2 mówi, co zrobić, aby w takiej sytuacji poznać Bożą wolę. Jeśli w latach poprzedzających ten kryzys byłeś otwarty na działanie Ducha Świętego i chciałeś, aby On przez Boże Słowo zmieniał Twój sposób myślenia, wtedy będziesz wiedział „Co jest Bożą wolą, co jest Bogu miłe, co dobre, a co doskonałe”.

 

Jeśli jednak nie chciałeś, aby Bóg przemieniał Twój umysł, to będziesz przechodził ten kryzys, nie wiedząc, co dalej. Wtedy będziesz musiał iść do jakiegoś pobożnego brata lub proroka, aby Ci poradził, co masz zrobić. Ale czy wiesz, że to jest metoda starotestamentowa? W Starym Przymierzu, jedynymi ludźmi, którzy znali Bożą wolę, byli prorocy, pod warunkiem że byli prawdziwymi prorokami. To zaś należało do rzadkości i często zdarzały się okresy, gdy nie było żadnego prawdziwego proroka w Izraelu. Jeśli jednak był prawdziwy prorok, to należało się do niego udać i zapytać, co należy zrobić w danej sytuacji. Nawet królowie musieli chodzić do proroków. W takiej sytuacji prorok modlił się o Bożą wolę i oznajmiał ją królowi albo Tobie, gdybyś o nią zapytał. Jednak Biblia mówi, że w Nowym Przymierzu: „Nikt nie będzie uczył swojego ziomka ani brata, mówiąc: Poznaj wolę Pana, bo wszyscy będą mnie znać, od najmniejszego do największego” (Hebr 8:11). Jednym z przywilejów Nowego Przymierza jest to, że Duch Święty mieszka w naszych sercach i dzięki Niemu możemy poznawać Boże zamysły od wewnątrz, bez chodzenia do proroków. Dlatego teraz nie trzeba już pytać pastorów albo starszych, żeby poznać Bożą wolę. W Liście do Rzymian 12:2 czytamy, że jeśli Twój umysł jest przemieniony, wtedy sam rozpoznasz Bożą wolę. To jest wspaniałe, że teraz możemy mieć gorącą linię, dzięki której mamy bezpośrednie połączenie z samym Bogiem.

 

Bardzo ważne jest, aby szukać Boga cały czas i nie czekać, aż nadejdzie kryzys. Niektórzy wierzący zwracają się do Boga tylko wtedy, gdy mają trudności. Jeśli sprawy idą po ich myśli, to zapominają o relacji z Bogiem, aż do następnego kryzysu, kiedy ponownie muszą zwracać się do Boga. Tacy wierzący nigdy nie dorastają do pełni Chrystusowej. Odnawiać swój umysł trzeba zawsze, niezależnie od tego, czy jest trudno czy łatwo, czy mamy problemy czy ich nie mamy. Nasz umysł cały czas musi być wypełniony nauką Bożego Słowa, a zwłaszcza naukami Nowego Testamentu, wtedy zaczniemy rozumieć, jak myśli Bóg i jaki jest stosunek Boga do różnych rzeczy.

 

Biblia mówi, żeby rozważać Boże Słowa, dlatego patrzmy na życie Jezusa Chrystusa, ponieważ On pokazał nam, jak stosować Boże Słowo w codziennym życiu. Więc jeśli pozwalamy, aby Duch Święty pokazywał nam w Piśmie piękno i chwałę Jezusa Chrystusa oraz drogę, którą przeszedł na ziemi, wtedy zrozumiemy, jaki jest Bóg. Biblia mówi, że jednym z celów przyjścia Jezusa na ziemię było objawienie Ojca (J 1:18). Gdy patrzysz na życie Jezusa, to widzisz, jaki jest Bóg Ojciec. Jeśli czytasz Pismo Święte, to Duch Święty pokazuje Ci, jak Jezus żył, jak reagował na różne sytuacje i jak się zachowywał w różnych okolicznościach. Tym sposobem Twój umysł zaczyna stopniowo rozumieć, jaki jest Bóg i Duch Święty może zmieniać nasz sposób myślenia. Oczywiście tylko wtedy, jeśli tego chcemy.

 

Jeżeli taki grzesznik jak ja lub Ty stopniowo upodabnia się do Chrystusa, to pewnego dnia, gdy nadejdzie kryzys lub pojawi się jakiś problem, będziesz niemal natychmiast wiedział, co w tej sytuacji zrobiłby Jezus, jak by się zachował i jaką podjąłby decyzję. Następnie podejmiesz taką samą decyzję i to będzie dobre. Jeżeli dotychczas nie postępowałeś w taki sposób, to chcę Cię zachęcić, abyś zaczął otwierać swój umysł na Boże Słowo i rozważać go właśnie w taki sposób, aby Duch Święty mógł Ci objawić chwałę Jezusa. Dzięki temu można zobaczyć, jak Jezus postępował w danych sytuacjach, jak się zachowywał wobec swoich wrogów i jaki miał stosunek do innych ludzi. Módl się o to słowami: „Duchu Święty, zmieniaj moje wnętrze na podobieństwo Jezusa”. Wtedy będziesz rozumiał wolę Bożą i będziesz potrafił rozpoznać także na zewnątrz, jaka jest Boża wola w różnych sytuacjach Twojego życia, bez konieczności udawania się do proroka lub pastora.

 

 

 

Źródło: www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/12-gods-word-renews-our-mind

 

 

Powyższy tekst jest jednym z 70 rozdziałów ksiażki Zac'a Poonena'a pt: Duchowe prawdy Nowego Przymierza + Pięćdziesiąt cech faryzeuszów, która została wydana w jezyku polskim i którą można zamówić pod adresami: brata@o2.pl lub pio.zadlo@gmail.com Wiecej tutaj: www.chlebznieba.pl/index.php?id=450

 

 

tł. www.chlebznieba.pl ©

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <