Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

RESZTKA


Studiując księgi ''małych proroków'', w wielu z nich można zauważyć powracające tematy: gniewu Bożego, osądzenia zła, pychy, wyzysku, miłości pieniędzy, niemoralności przywódców i wymogu wiary i cierpliwości gdy Bóg milczy i użycia przez Boga niewierzących by oczyścić swój lud oraz obietnice dla resztki Bożego ludu. Napisano to wszystko byśmy nie zostali zwiedzeni przez tzw ''manifestacje przebudzeniowe''.

 

Wszyscy ci prorocy mówili też o resztce pośród Bożego ludu. Mówili o tym, że w czasie regresu duchowego w Izraelu pozostanie tylko niewielu ludzi wiernych Bogu. Stary Testament został napisany by dać nam instrukcje (1Kor 10:11). Dzisiaj mamy do czynienia z taką samą demoralizacją wśród chrześcijan jak w przeszłości było wśród Izraelitów.

 

Oba królestwa, Izrael i Juda są dla nas obrazem dwóch grup współczesnych chrześcijan. Izrael, z dziesięcioma plemionami symbolizuje główne denominacje. Juda zaś z dwoma plemionami symbolizuje mniejsze, zgromadzenia niezależne. W Starym Testamencie, Juda nie uczył się na błędach Izraela, tak i dzisiaj niezależne grupy nie uczą się na błędach głównych denominacji i powielają ich błędy, dlatego obie te grupy chylą się ku upadkowi. Jednakże z obu tych grup Bóg wybierze resztkę.

 

Obserwujemy dzisiaj duchowy upadek, zarówno kościołów tradycyjnych jak i niezależnych. Jednak pośrodku tego wszystkiego, Bóg ma garstkę swoich ludzi, którzy mają serce dla Niego, i nie są to ludzie z jednej denominacji. Można ich znaleźć we wszystkich kościołach, są to mężczyźni i kobiety, kochający Boga i chcący go uczcić we wszystkim. To oni są prawdziwie napełnieni Duchem Świętym i nie zajmują się sporami religijnymi. Są bardzo ostrożni w używaniu języka i bardzo wierni jeśli chodzi o pieniądze. Dzisiaj Bóg jednoczy takich ludzi, jako swoją resztkę.

 

Głównym tematem proroków była zawsze odnowa. Ta resztka przygotowuje drogę na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Gdy Pan się narodził też była tylko mała resztka; Symeon i Anna, Jan Chrzciciel, pasterze i kilku mędrców ze wschodu, tak samo dzisiaj jest resztka chrześcijan, która przygotowuje drogę na przyjście Pana.

 

Prorok Sofoniasz jako pierwszy mówi o nadchodzącym dniu sądu, i mówi o tym więcej niż którykolwiek inny prorok. W królestwie Judy, w czasach króla Jozjasza, około czterech lat przed tym jak Nebukadnezar uprowadził Izraelitów do niewoli, było przebudzenie - jednak nie było to prawdziwe przebudzenie. Prorocy, Sofaniasz i Jeremiasz przejrzeli to wszystko i nie zostali wtedy zwiedzeni, tak jak większość Izraelitów. Dzisiaj wielu chrześcijan również daje się zwodzić przez tak zwane ''przebudzenia”, i nie widzą oni tego, że są one puste i nieprawdziwe. Większość tego, co nazywamy dzisiaj ''przebudzeniem'', to tylko emocjonalizm i psychomanipulacja w wykonaniu kochających pieniądze nauczycieli, względem naiwnych ludzi.

 

Nie są to przebudzenia nawołującego świętości, pokory, bycia ubogim w duchu lub uwalniające od miłości do pieniędzy. Każde przebudzenie, które nie prowadzi do posłuszeństwa naukom płynącym z Kazania na Górze (Mateusza 5-7) jest fałszywe. Nie daj się zwieść dzisiejszym tak zwanym ''przebudzeniom'', gdyż większość z nich to zwykłe podróbki.

 

 

                                                                                            Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <