Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

PORAŻKA SZATANA


Największa bitwa, jaka kiedykolwiek miała miejsce na ziemi, nie jest opisana w żadnej książce do historii. To na Golgocie, przez swoją śmierć na krzyżu, Jezus pokonał Szatana - księcia tego świata. W Liście do Hebrajczyków 2 jest fragment, którego nigdy nie powinniśmy zapomnieć, to wersety 14-15. Jestem pewien, że szatan nie chce, byśmy znali ten werset. Nikt nie lubi słyszeć o własnych porażkach lub niepowodzeniach, a szatan nie jest tutaj wyjątkiem. Ten werset mówi:

''Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział,
aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić
wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli''

Gdy Jezus umarł na krzyżu, to pozbawił diabła mocy. Dlaczego? Abyśmy zostali na zawsze uwolnieni od mocy szatana i niewoli strachu, którą nakładał na nas przez całe nasze życie. Jest wiele rodzajów lęków, z którymi ludzie zmagają się w świecie – lęk przed chorobą, lęk przed ubóstwem, lęk przed porażką, lęk przed ludźmi, lęk przed przyszłością i tak dalej. Jednakże największym ze wszystkich lęków jest lęk przed śmiercią. Każdy inny lęk jest mniej ważny. Lęk przed śmiercią prowadzi do kolejnego lęku przed tym, co się wydarzy po śmierci. Biblia naucza bardzo jasno, że ci którzy żyją w grzechu pójdą do piekła – do miejsca, które Bóg przygotował dla tych którzy się nie upamiętają. Szatan również spędzi wieczność w tym jeziorze ognia, wraz z tymi, których zwiódł i których doprowadził do upadku na tej ziemi.

 

Jezus przyszedł na ziemię by zbawić nas od wiecznego piekła, poprzez to, że wziął na siebie karę za nasze grzechy. On również zniszczył panującą nad nami w świecie moc szatana, by ten nie mógł już nad nami panować. Zapamiętaj tę prawdę na całe życie: W WOJNIE PRZECIWKO SZATANOWI, BÓG ZAWSZE BĘDZIE PO TWOJEJ STRONIE. To jest chwalebna prawda, która mi przyniosła tak wiele zachęty, pocieszenia i zwycięstwa, że chcę ją przekazać wszystkim wierzącym na całym świecie.

 

Biblia mówi ''Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od was'' (Jakuba 4:7). Imię Jezus jest imieniem przed którym szatan zawsze będzie zawsze uciekał. Obraz, który większość chrześcijan ma w swoich głowach, to wyobrażenie chrześcijan uciekających przed ścigających ich szatanem.To jest dokładne przeciwieństwo tego czego uczy Biblia. Co ty o tym myślisz? Czy szatan bał się Jezusa czy nie? Wiemy wszyscy, że szatan bał się stanąć przed naszym Zbawicielem. Jezus jest Światłością świata, a książę ciemności musi zniknąć sprzed Jego oblicza.

 

Jezus opowiadał swoim uczniom, że widział wyrzucenie szatana z nieba. Powiedział im wtedy, że gdy Bóg go przegnał z nieba, to jego upadek był jak błyskawica (Łuk10:18). Gdy Jezus powiedział do szatana na pustyni „idź precz, szatanie”, to on zniknął sprzed oblicza Jezusa również z prędkością błyskawicy. Gdy my przeciwstawimy się szatanowi w imieniu Jezusa, to on również ucieknie przed nami z prędkością światła, ponieważ ciemność w świetle znika. Szatan boi się imienia Jezus. On się boi, gdy mu przypominamy, że Jezus jest naszym Panem. Osoby będące pod władzą szatana nie potrafią wyznać, że Jezus jest ich Panem, nie potrafią też wypowiedzieć, że szatan został pokonany na krzyżu. W imieniu Jezusa jest moc, by wyrzucić i przegonić każdego ducha nieczystego z prędkością światła. Nigdy o tym nie zapominaj.

 

Chcę ci powiedzieć, że kiedykolwiek w twoim życiu przechodzisz trudności, mierzysz się z problemem nie do pokonania lub gdy przechodzisz przez coś co wydaje się nie mieć ludzkiej odpowiedzi, wtedy wezwij imienia Pana Jezusa i powiedz mu: ''Panie Jezu, Ty jesteś po mojej stronie przeciwko diabłu, pomóż mi teraz''. Następnie zwróć się do szatana i powiedz mu: ''W imieniu Jezusa sprzeciwiam ci się szatanie''. Gwarantuje ci, że ucieknie od ciebie natychmiast, ponieważ Jezus pokonał go na krzyżu. Szatan jest bez mocy wobec Ciebie jeżeli tylko chodzisz w Bożej światłości i sprzeciwisz mu się w imieniu Jezusa.

 

Szatan nie chce, byś się dowiedział o tym, że on został już pokonany i dlatego nie pozwalał ci usłyszeć o tym przez długi czas. Tak właśnie powstrzymuje on większość głoszących, by nie mówili o jego przegranej. Chcę abyście wszyscy wiedzieli to jasno, że szatan został pokonany raz na zawsze przez Pana Jezusa na krzyżu. Nigdy więcej nie musisz się bać szatana. Nie może cię już skrzywdzić. On może Cię tylko kusić i atakować. Jednakże Łaska Boga w Chrystusie zawsze uczyni Cię zwycięzcą nad nim, jeśli się uniżysz i poddasz Bogu i będziesz chodził cały czas w Jego Światłości. W światłości jest nieograniczona moc. Szatan, książę ciemności nigdy nie może przeniknąć do Królestwa Światłości. Jeśli Szatan ma moc nad wieloma wierzącymi, to tylko dlatego, że chodzą oni w ciemności, żyjąc w jakiś ukrytych grzechach, nie przebaczając innym, albo będąc o coś zazdrosnym lub realizując jakąś egoistyczną ambicję w swoim życiu. Wtedy szatan przejmuje nad nimi władzę. Poza tymi sytuacjami, nie może ich tknąć.

 

                                                                                            Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <